piątek, 31 października 2014

Another "Afterglow" stretch goal reached | Odblokowany kolejny cel dodatkowy "Afterglow"

Crowdfunding campaign of "Afterglow" game is going very well in its last hours. One more stretch goal has been unlocked (Phantom for Naiym'vael faction) and third (Construct machine) is close to being unlocked now. White Tree, company behind the game, has also revealed fourth stretch goal - Markers of War - set of plastic markers and objectives designed for this game.

Ostatnie godziny kampanii crowdfundingowej gry "Afterglow" idą znakomicie. Odblokowany został jeszcze jeden cel dodatkowy (figurka Zjawy z frakcji Naiym'vael), a trzeci (miniaturka z frakcji Konstruktów) jest bliski odblokowania. Firma White Tree, wydawca gry, ujawniła czwarty cel - Znamiona Wojny - zestaw plastikowych markerów zaprojektowanych specjalnie dla gry.

Armoured Orc SMG company | Kompania opancerzonych orków z pistoletami maszynowymi

Kromlech offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Armoured Orc SMG company". Set consists of 29 miniatures of orcs wearing heavy armour and wielding SMG's, miniature of Snagrat Kromm, commander armed with Crusher and 30 round plain plastic 25 mm bases. You can buy this new release for 97.99 EUR.

Firma Kromlech oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Armoured Orc SMG company", zawierający 29 figurek orków uzbrojonych w pistolety maszynowe i noszących ciężkie pancerze, figurkę dowódcy - Snagrata Kromma, uzbrojonego w Crusher, oraz 30 plastikowych, okrągłych podstawek o średnicy 25 mm. Cena tej nowości to 392 PLN.

Warzone Resurrection rulebook and Cybertronic starter review | Recenzja podręcznika gry Warzone Resurrection i zestawu startowego Cybertronicu

Bell of Lost Souls website has published two videos with reviews of "Warzone Resurrection" rulebook and Cybertronic megacorporation starter set. You can watch movies here.

Na stronie Bell of Lost Souls ukazały się wideorecenzje podręcznika gry "Warzone Resurrection" oraz zestawu startowego megakorporacji Cybertronic. Filmy można obejrzeć tutaj.

Trick or treat by Q-Workshop | Cukierki albo psikus w wersji Q-Workshop

Q-Workshop company has shown a digital render of special pumpkin dice set on its Facebook fanpage. Producer will make such special halloween set next year, if the picture will get at least 100 likes. Well - we may be sure that this set will actually be available, as the number of likes is over 100 right now:)

Firma Q-Workshop zamieściła na swoim profilu fejsbukowym render specjalnego zestawu dyniowych kostek do gry. Producent wprowadzi do sprzedaży taki zestaw w następnym roku, jeśli obrazek otrzyma co najmniej 100 polubień.
Ha - wygląda na to, że zestaw zostanie wydany - w tej chwili obrazek polubiło już ponad 100 osób.

Inbox of Dagon from Black Grom Studio | Opis Dagona z Black Grom Studio

You can read inbox of Dagon large miniature from Black Grom Studio on my War in miniature blog.

Na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikowałem opis dużej figurki Dagona wydanej przez Black Grom Studio.

Four 30% cheaper sets from Scibor | Cztery zestawy tańsze o 30% od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers four further sets of 30% cheaper sets. All currently offered cheaper sets contain resin 28 mm "heroic" scale miniatures and are available cheaper for 8 days.
First such set contains model of "Demon Lord", which is available now for 17.63 EUR (regular price 25.18 EUR). Next of cheaper miniature is named "Dwarf Warrior on War Bear #1", you can buy it for 26.4 EUR (regular price 37.71 EUR). Third cheaper set is labelled as "SF Roman Legionaries", set contains ten miniatures - yours for 56 EUR, with 80 EUR being regular price. The last of cheaper models in this wave of promotion is another "Dwarf Warrior on War Bear #2" - as the previous one price of this model is 26.4 EUR now, with regular price of 37.71 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures przygotował kolejną falę zestawów modeli i figurek tańszych o 30% w stosunku do normalnej ceny. Wszystkie oferowane w tej promocji modele wykonane są z żywicy, a oferta obowiązuje przez 8 dni.
Pierwszym z modeli jest "Demon Lord", dostępny obecnie za 70,49 PLN (cena standardowa to 100,70 PLN). Drugim zestawem jest "Dwarf Warrior on War Bear #1", którego można kupić za 105,56 PLN, a zazwyczaj kosztuje on 150,80 PLN. Trzeci zestaw to podobna figurka, "Dwarf Warrior on War Bear # 2" (podobnie - 105,56 PLN, cena standardowa 150,80 PLN).
Ostatnim z tańszych zestawów jest "SF Roman Legionaries", liczący dziesięć figurek. Jego cena promocyjna to 223,23 PLN, podczas gdy normalnie trzeba za niego zapłacić 318,90 PLN.

New son of Adremelech spotted | Zauważono nowego syna Adremelacha

Werewoolf Miniatures company has shown a new sculpt from its Sons of Adremelech range. You can see picture on company's Facebook profile.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym nową rzeźbę z linii Synów Adremelecha. Można ją zobaczyć tutaj.

"Afterglow" news | Wiadomości o "Afterglow"

There is still one more day of "Afterglow" game crowdfunding campaign left and additional funds are coming. Not only game is finally funded but first of the stretch goals - Acolyte miniature - has been unlocked.
White Tree, publisher of this upcoming postapocalyptic skirmish game set in fantasy world, has shown pictures of painted miniatures of Constructs - one of the next factions.

Do końca kampanii gry "Afterglow" pozostał jeszcze jeden dzień, i z dużą przyjemnością mogę napisać, że fundusze spływają nadal. Nie tylko ufundowane zostało wydanie dwóch pierwszych frakcyjnych zestawów startowych figurek, odblokowany został też pierwszy z celów dodatkowych - figurka delaryjskiego Akolity.
Firma White Tree, wydawca gry, pokazała też zdjęcia pierwszych pomalowanych figurek z frakcji Konstruktów.

One more "Pulp City Supreme Edition" update | Jeszcze jedna aktualizacja stanu "Pulp City Supreme Edition"

"Pulp City Supreme Edition" game's Kickstarter campaign website is again updated. This time we have an oppurtunity to see another Supreme Genesis character, Antaean.
The team behind the game talks about current status of production. It seems that everything is more on less on time, with final shipping date being announced soon. Read full information here.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City Supreme Edition" została ponownie zaktualizowana. Tym razem mamy możliwość przyjrzenia się kolejnej postaci Supreme Genesis - Antaeanowi.
Zespół twórców dzieli się z nami także informacjami dotyczącymi obecnego stanu przygotowań gry. Jak się wydaje, większość materiałów jest mniej lub bardziej gotowa, wkrótce też podany zostanie ostateczny termin wysyłki. Pełna informacja jest tutaj.

Dyniaqs set for free | Darmowy zestaw Dyniaqów

Spellcrow runs a small competition now, with a set of eight metal miniatures of Dyniaqs as a prize. Rules are simple - write a comment under this post on manufacturer's Facebook profile. Winner will be randomly selected today.

Spellcrow prowadzi właśnie szybki konkurs, w którym nagrodą główną jest zestaw ośmiu figurek metalowych Dyniaqów. Zasady są proste - wystarczy napisać komentarz do tej wiadomości, zamieszczonej na profilu fejsbukowym producenta. Zwycięzca wybrany losowo zostanie ogłoszony jeszcze dziś.

Orc Football Gang | Banda futbolowa orków

Puppets War company has released its first fantasy sport team - "Orc Football Gang". Set contains 12 miniatures and two game balls, models are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. Figures were designed and sculpted by AR. You can buy this new release for 49 EUR.

Firma Puppets War oferuje swój pierwszy zestaw figurek przeznaczonych do gier sportowych fantasy - "Orc Football Gang". W zestawie znajduje się 12 figurek i dwie piłki, modele są odlane z żywicy w skali 28 mm "heroic". Projekty figurek oraz rzeźba są dziełem AR. Zestaw kosztuje 49 EUR.

Heads of veterans from MaxMini | Głowy weteranów z MaxMini

Another update of "The Green Alliance" Kickstarter website, another renders of upcoming orc heads. This time MaxMini shows heads of veteran soldiers. You can see these short 3D renders here.

Kolejna aktualizacja strony kampanii kickstarterowej "Zielonego Sojuszu", kolejne rendery głów żołnierzy-orków. Tym razem MaxMini pokazuje nam głowy weteranów. Krótkie filmy z renderami 3D można obejrzeć tutaj.

czwartek, 30 października 2014

Zombie apocalypse survivor kit | Zestaw narzędzi do przeżycia apokalipsy zombie

MaxMini company offers new set of 28 mm "heroic" scale accessories labelled as "Zombie apocalypse survivor kit". Set contains six iconic improvised weapons such as baseball bat, chainsaw, gas pipe, axe or katana. Gear your heroes befire it will be too late! BRAINSSSS!
Price of this new release is 6.99 EUR.

Firma MaxMini rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu akcesoriów żywicznych w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Zombie apocalypse survivor kit". W zestawie znajduje się sześć żywicznych odlewów ikonicznych improwizowanych broni, takich jak kij baseballowy, piła łańcuchowa, gazrurka, siekiera czy katana. Uzbrój swoich bohaterów, nim będzie za późno! Mózzzzggggi!
Cena zetawu to 6,99 EUR.

New layout of cards for "Norsgard" | Nowy wygląd kart do gry "Norsgard"

The team behind "Norsgard" game has shown new layout for miniatures cards. Let me remind that "Norsgard" Kickstarter campaign will start in just few days.

Zespół twórców gry "Norsgard" zamieścił na jej profilu fejsbukowym ilustrację przedstawiającą wygląd zmienionych kart jednostek. Pozwolę sobie przypomnieć, że kampania kickstarterowa gry rozpocznie się już za kilka dni.

Guard booth and a barrier concept | Szkic budki strażniczej i szlabanu

ZEN Terrain company has shown sketches of upcoming 28 mm "heroic" scale futuristic guard booth and a barrier. You can see pictures on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym szkice koncepcyjne modelu futurystycznej budki strażniczej i szlabanu. Można je zobaczyć tutaj.

More photos of fantasy ogre gladiators (WIP) | Kolejne zdjęcia ogrów gladiatorów fantasy (WIP)

Werewoolf Miniatures has shown two more photos of its upcoming fantasy ogre-gladiators miniatures. Well, to be precise, two more photos of parts of upcoming miniatures. The newest pictures show body and legs. Check it here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne dwa zdjęcia swoich opracowywanych ogrów-gladiatorów fantasy. Prawdę mówiąc, dwa zdjęcia części figurek - w tym wypadku na fotografiach widać korpus wraz z nogami. Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

środa, 29 października 2014

"Afterglow" funded | Gra "Afterglow" zdobyła finansowanie

"Afterglow" game - postapocalyptic skirmish set in the fantasy world - has been funded. 3 days before the end of the campaing run by Polish Wspieram.to crowdfunding site, the game has gathered required amount of money. It means that two first starter sets of miniatures will be released shortly, with additional factions following later. Congratulations to the White Tree!

Gra "Afterglow" - postapokaliptyczny skirmisz osadzony w świecie fantasy - zdobył potrzebne fundusze! Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem polskiego serwisu crowdfundingowego Wspieram.to, obecnie - na trzy dni przed zakończeniem kampanii - zebrano 102% potrzebnej kwoty. Oznacza to, że wydane wkrótce zostaną dwa pierwsze startery figurek do gry, a zestawy do kolejnych frakcji pojawią się nieco później. Gratulacje dla całego zespołu White Tree!

Dice Tower "Deluxe Version" from ZEN Terrain | Wieża na kości w wersji deluxe z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown concept drawings for upcoming dice tower, which can be also used as a model of spedition company building with integrated landing pad.

Firma ZEN Terrain pokazała rysunki kolejnego opracowywanego modelu - wieży do rzucania koścmi, która może być też wykorzystana jako model budynku firmy transportowej z integralnym lądowiskiem.

Renders of Special Weapons heads from "The Green Alliance" | Rendery głów żołnierzy z bronią specjalną "Zielonego Sojuszu"

MaxMini company has updated its Kickstarter "The Green Alliance" campaign website, showing renders of heads of special weapons miniatures. Check it here.

Firma MaxMini zaktualizowała stronę swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz", pokazując rendery głów figurek z zespołów broni specjalnych. Można je zobaczyć tutaj.

Virgil - concept art of a demon from Siren Miniatures | Virgil - szkic koncepcyjny demona z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown one more concept art. Picture shows Virgil - a deamon which will soon be available as a 28 mm "heroic' scale miniature.

Firma Siren Miniatures pokazała kolejny szkic koncepcyjny. Jego bohaterem jest demon Virgil - wkrótce do sprzedaży trafi jego figurka w skali 28 mm "heroic".

Upcoming Orc Pilot bust from Kromlech | Zapowiedź popiersia Pilota Orka z Kromlecha

Kromlech has shown a photo of painted upcoming resin Orc Pilot bust. New sculpt will be available in the middle of the next month, the one shown on company's Facebook profile has been painted by C'tan - it was given to him as a reward for one of entries at Hussar 2014 painting competition.

Kromlech pokazał na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pomalowanego popiersia Pilota Orka. Nowość trafi do sprzedaży w połowie nadchodzącego miesiąca, a egzemplarz widoczny na zdjęciu pomalował C'tan. Otrzymał go jako nagrodę za jedną z prac wystawianych podczas konkursu malarskiego Hussar 2014.

Ancient Ones Eldar concept art | Szkic koncepcyjny figurki Ancient Ones Eldar

Bitsbox company has shown two differnt concept arts for Ancient Ones Eldar miniature, which will drive upcoming Gravbike model from this producer. Arts may be seen here, on company's Facebook profile.

Firma Bitspudło pokazała dwa różne szkice koncepcyjne figurki Ancient Ones Eldar, kierowcy opracowywanego modelu gravbike'a. Szkice można zobaczyć tutaj, na profilu fejsbukowym producenta.

Photo of greens from Werewoolf Miniatures | Zdjęcie nowych rzeźb z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has shown a photo with new greens of gladiator heads. Sculpts will be part of a larger range of upcoming fantasy ogre gladiators.
UPDATE: company has also shown weapons for mentioned gladiators. You may find them here.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała zdjęcie nowych rzeźb głów gladiatorów. Pokazane rzeźby wejdą w skład większej serii opracowywanych figurek ogrów-gladiatorów fantasy.
AKTUALIZACJA: firma pokazała też broń dla przygotowywanych figurek, można ją zobaczyć tutaj.

Win Halloween bust from Spellcrow | Wygraj halloweenowe popiersie ze Spellcrow

Spellcrow gives away five resin Halloween dyniaq pirate busts. To win one of these fine sculpts, you have to like this specific post and write a comment why this bust should be yours. Winners will be announced on October 31st.

Spellcrow chce rozdać pięć żywicznych popiersi halloweenowego dyniaqa-pirata. By zdobyć jedno z nich, trzeba polubić ten wpis na profilu fejsbukowym producenta i napisać w komentarzu, dlaczego rzeźba ma trafić właśnie w twoje ręce. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 31 października.

wtorek, 28 października 2014

Ristul's Extraordinary Market giveaway | Konkurs firmy Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company runs small competition currently, with set of ten Goblin Female Warriors miniatures as a main prize. All you need to do in order to have a chance of winning gobbo girls is to like manufacturer's Facebook profile and to like this photo. Winner will be randomly selected on 2nd November.

Firma Ristul's Extraordinary Market ogłosiła konkurs, w którym nagrodą jest zestaw dziesięciu figurek Goblińskich Wojowniczek. By mieć szansę wygrać nagrodę, trzeba polubić profil fejsbukowy tego producenta oraz to zdjęcie. Zwycięzca, wybrany losowo spośród osób biorących udział w zabawie, zostanie podany 2 listopada.

October releases from Oddział Ósmy | Październikowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has published photos of its October releases. Company will release following sets of 3 mm scale historical miniatures: "TMM Bridge" (7+7 miniatures); "BTR-4" (15 miniatures); "Mirage III C" (8 miniatures); "Type 80 MBT" (15 models); "ZTZ-96 MBT (15 models); "Mk IV 'Male'" (15 models); "Napoleonic Horse Teams" (15 miniatures); "Napoleonic Horse Teams II" (15 miniatures).
3 mm scale sci-fi is represented by "Patrol Drone" set containing 15 models again.
The last of the new releases is a set of 15 mm scale "Volunteers"
depicting modern Ukrainian volunteers participating in fights against Russian and separatist forces in eastern Ukraine (6 miniatures).

Firma Oddział Ósmy opublikowała listę i zdjęcia swoich październikowych nowości. W skali 3 mm ukażą się następujące modele historyczne:  "TMM Bridge" (7+7 miniaturek); "BTR-4" (15 miniaturek); "Mirage III C" (8 miniaturek); "Type 80 MBT" (15 modeli); "ZTZ-96 MBT (15 modeli); "Mk IV 'Male'" (15 modeli); "Napoleońskie zaprzęgi konne" (15 miniaturek); "Napoleońskie zaprzęgi konne II" (15 miniaturek).
W tej samej skali ukaże się jeden zestaw sci-fi - "Drony patrolowe" - zawierający 15 odlewów.
Ostatnia nowość to zestaw sześciu figurek współczesnych żołnierzy w skali 15 mm, noszący nazwę "Ochotnicy". Przedstawia on ukraińskich ochotników, biorących udział w walkach przeciwko wojskom rosyjskim i separatystom na wschodniej Ukrainie.

Upcoming Dagon large scale miniature from Black Grom Studio | Zapowiedź dużej figurki Dagona z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has shown its upcoming large scale miniature - statue of Dagon from Cthulhu Mythos. This miniature will be available soon.

Firma Black Grom Studio pokazała zdjęcie przygotowywanej dużej figurki - posągu Dagona z Mitów Cthulhu. Figurka wkrótce będzie dostępna w sprzedaży.

Preview of new Space Knights torsos | Zapowiedź nowych torsów dla Kosmicznych Rycerzy

Spellcrow company has previewed a new set of Space Knights torsos. New 28 mm "heroic" bits will belong to the Sonic/Steampunk range and will be available tomorrow.

Firma Spellcrow udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie zestawu torsów Kosmicznych Rycerzy z linii Sonic/Steampunk. Zestaw będzie dostępny od jutra w sklepie sieciowym producenta.

First look of Pegasus vehicle from Puppets War | Zapowiedź pojazdu Pegasus z Puppets War

Puppets War company has shown two photos of one of its upcoming big releases - Pegasus vehicle in many different versions. You can see preview here.

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym dwa zdjęcia, pokazujące jedną ze swoich nadchodzących nowości - pojazd Pegasus w kilku różnych wariantach. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

poniedziałek, 27 października 2014

Rogues of Back Alleys set from Spellcrow | Zestaw Łotry z zaułków ze Spellcrow

Spellcrow company offers one more set of 28 mm "heroic" scale metal miniatures. This new release is labelled as "Rogues of Back Alleys", set contains six figures and you can buy it for 30.50 EUR.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu metalowych figurek w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Łotry z zaułków", zawiera sześć figurek i można go kupić w cenie 110,50 PLN. 

Howling Horde barbarians from "Norsgard" | Barbarzyńcy z "Norsgardu"

"Norsgard" game's Kickstarter campaign will start next week and the publisher of the game shares with us some new photos of miniatures. Here you can see photo of painted barbarians from the Howling Horde and here are orcs in all their glory.

Już  za tydzień rusza kampania kickstarterowa gry "Norsgard", z tej okazji wydawca dzieli się z nami zdjęciami pomalowanych nowych (i nieco starszych) figurek. Tu można zobaczyć fotografię barbarzyńców z Wyjącej Hordy, tutaj natomiast jest zdjęcie orków.

New face at Kromlech's studio | Nowa twarz w studiu Kromlecha

Kromlech has shown one of its upcoming new miniatures. Well, at least part of it. You can see it on company's Facebook profile.

Kromlech pokazał jedną ze swoich nowych figurek - no dobra, przynajmniej jej część. Zdjęcie dostępne jest na profilu fejsbukowym tego producenta.

Oriental base overlays concept | Szkic koncepcyjny orientalnych nakładek na podstawki

ZEN Terrain company has shown a concept art for Oriental base overlays. Check it here, on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym projekt orientalnych nakładek na podstawki. Można go zobaczyć tutaj.

niedziela, 26 października 2014

Four sets 30% off at Scibor's webstore | Cztery zestaw SMM tańsze o 30%

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers four sets of resin 28 mm "heroic" scale miniatures 30% cheaper. First of the discounted sets is labelled as "Goblins Warband". Inside you will find five miniatures and five scenic bases, all for 14.69 EUR (regular price is 20.98 EUR). Next set, labelled as "Town Guard", contains 12 miniatures and scenic bases, you can buy it for 29.34 EUR (regular price is 41.91 EUR). Third of the offered cheaper sets is "Roman General"- you can buy this SF miniature for 17.63 EUR instead of regular 25.18 EUR. The last of the discounted sets is labelled as "Treeman", you can buy it for 22.27 EUR now (regular price is 31.82 EUR). All offers are valid for four days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje cztery zestawy swoich żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" taniej o 30%. Pierwszym z tych zestawów jest "Goblins Warband", zawiera on pięć figurek oraz pięć podstawek scenicznych, można go teraz kupić za 58,66 PLN (cena normalna to 83,80 PLN). Drugi z tańszych zestawów nosi nazwę "Town Guard", składa się on z dwunastu miniaturek i podstawek scenicznych, obecnie kosztuje 117,32 PLN, podczas gdy cena standardowa to 167,60 PLN. Kolejnym oferowanym modele jest "Treeman" - obecnie kosztuje on 86,31 PLN, podczas gdy jego normalna cena to 123,30 PLN. Ostatnim zestawem jest "Roman General" - tę figurkę SF można w tej chwili nabyć w cenie 70,49 PLN (cena normalna to 100,70 PLN). Wszystkie oferowane figurki i zestawy są tańsze przez cztery dni.

Ristul's Extraordinary Market website offline | Nieczynny sklep Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company informs that its webstore will be offline for about two days.

Firma Ristul's Extraordinary Market informuje, że jej sklep sieciowy będzie niedostępny przez około dwa dni.

sobota, 25 października 2014

Samples of painted "The Green Alliance" models | Pomalowane figurki z "Zielonego Sojuszu"

"The Green Alliance" Kickstarter campaign website has been updated by MaxMini company, showing first examples of finished and painted miniatures. You can see figures here.

Na stronie kickstarterowej kampanii "Zielony Sojuszu", firma MaxMini zamieściła zdjęcia gotowych, pomalowanych pierwszych modeli. Można je zobaczyć tutaj.

Review of Orc Howitzer with Goblin Crew | Recenzja Haubicy orków z obsługą goblinów

Grot Orderly blog has published a video review of "Orc Howitzer with Goblin Crew" model by Kromlech. You can watch it here.

Na blogu Grot Orderly ukazała się recenzja wideo zestawu "Orc Howitzer with Goblin Crew" produkcji Kromlecha. Film można obejrzeć tutaj.

Inbox of "Vimes" bust | Inbox popiersia "Vimes"

The Mad Hamster's Modelling blog has been updated with inbox of "Samuel Vimes" bust released by Micro Art Studio. Check it here.

Na blogu The Mad Hamster's Modelling blog ukazał się inbox popiersia "Samuel Vimes" produkcji firmy Micro Art Studio.

piątek, 24 października 2014

Cybertronic Eradicator Deathdroid inbox | Inbox Deathdroida Eradicatora z Cybetronicu

Dice and Brush blog has been updated with a inbox of Cybertronic Eradicator Deathdroid model for "Warzone Resurrection".

Na blogu Dice and Brush opublikowany został inbox modelu Deathdroida Eradicatora korporacji Cybertronic z gry "Warzone Resurrection".

Radar Station from Puppets War | Stacja radarowa z Puppets War

Puppets War offers new resin 28 mm "heroic" scale kit labelled as "Radar Station". Set contains Radar and Bunker base, which is compatible with Mk I, Mk II and Cerberus turrets made by this manufacturer. Height of the base of this model is 9 mm, it is 53 mm long and 55 mm wide. You can buy it for 7 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", nazwany "Radar Station". Zestaw zawiera radar oraz podstawę, kompatybilną z wieżyczkami Mk I, Mk II i Cerberus tego producenta. Wysokość podstawy to 9 mm, jej długość wynosi 53 mm, a szerokość 55 mm. Cena tej nowości to 7 EUR.

Two new dyniaqs from Spellcrow | Dwa nowe dyniaki ze Spellcrow

Spellcrow company offers - as every year - new dyniaqs miniatures right on time for Halloween. This year there are actually two new miniatures, both sculpted in 28 mm "heroic" scale. First of the new releases is labelled as "Dyniaq with a dagger", second is named "Dyniaq with a hammer".
New miniatures are available as pre-order now, in special lower price - 6.90 EUR for one figure. You can buy it now and the miniature or miniatures will be send on Tuesday October 28th. Preordered miniatures will be casted in resin. Then, starthing on October 31st, miniatures will be casted in metal and price will be 8 EUR per figure.
Both new figures were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow, jak co roku, przygotowała na Halloween figurkę dyniaqa - w tym roku nawet dwie, obie w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nich nosi nazwę "Dyniaq ze sztyletem", druga zaś to "Dyniaq z młotem". Nowe figurki są w tej chwili dostępne w przedsprzedaży w specjalnej, niższej cenie - 25 PLN za figurkę. Zamówiona figurka lub figurki będą wysyłane począwszy od wtorku 28 października. Figurki kupione w przedsprzedaży będą odlewane w żywicy. Począwszy od 31 października cena figurek wzrośnie do 29 PLN, będą one też odlewane w metalu.
Autorem obu nowych rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Black Box from Safe & Sound review | Recenzja Czarnego Pudełka z Safe & Sound

Dance Macabre blog, run by Quidamcorvus, has been updated with a review of Black Box storage box by Safe & Sound. Read it here (Polish-language only).

Na blogu Dance Macabre Quidamcorvusa ukazała się recenzja Czarnego Pudełka do transportowania modeli, produkowanego przez firmę Safe & Sound. Można ją przeczytać tutaj.

czwartek, 23 października 2014

Heroes of Back Alleys set - 30% cheaper | Zestaw Bohaterowie Zaułków - taniej o 30%

Spellcrow company offers "Heroes of Back Alleys" set with 30% discount. Set contains five metal 28 mm "heroic" scale miniatures, you can buy it now for 21.80 EUR (regular price is 30.50 EUR). Offer is valid till the end of this month.
Speaking of discounts - there is one more - "Arachniaq" model is 30% cheaper now too. You can buy it for 16.28 EUR instead of regular 21.80 EUR.

Firma Spellcrow oferuje zestaw pięciu metalowych figurek "Bohaterowie zaułków" w skali 28 mm "heroic" taniej o 30% w stosunku do ceny normalnej. Cena tego zestawu wynosi obecnie 79 PLN, podczas gdy normalnie można go kupić za 110,50 PLN. Oferta obowiązuje do końca miesiąca.
A skoro mowa o przecenach - jest jeszcze jedna. O 30% tańszy jest też model "Arachniaq", który obecnie kosztuje 59 PLN (zazwyczaj trzeba za niego zapłacić 79 PLN).

Three sets of street architecture from ZEN Terrain | Trzy zestawy małej architektury z ZEN Terrain

ZEN Terrain company offers three new sets of its HDF laser cut futuristic terrain models. First of the new releases is labelled as "Street set No. 1 - Street Lights". Set contains four street lamps and you can buy it for 5.98 EUR. Next release is titled "Street Set No. 1 - Benches" - inside you will find four benches, you can buy it for 4.87 EUR. The last set combines both of previous releases, it is labelled as "Street Set No. 1", it consists of two street lamps, two benches, one trashcan and one water feature. Price of this set is 8.85 EUR.

Firma ZEN Terrain oferuje trzy nowe zestawy swoich ciętych laserowo futurystycznych modeli terenów. Pierwsza z nowości to "Zestaw Uliczny NR 1 - Latarnie" - zawiera on cztery latarnie, jego cena wynosi 25 PLN. Druga nowość to "Zestaw Uliczny NR 1 - Ławki", znajdziemy w nim cztery ławki, kosztuje on 20 PLN. Trzeci z zestawów zawiera elementy obu poprzednich, nosi nazwę "Zestaw Uliczny NR 1" - w jego skład wchodzą dwie lampy, dwie ławki, jedna śmietniczka oraz fontanna. Cena to 37 PLN.

"Pulp City" - Bramble Supreme | "Pulp City" - Supreme Bramble

The team behind the "Pulp City Supreme Edition" game has revealed next Supreme Genesis character. Supreme Genesis are new Supremes, which are created with cooperation with backers of the "Pulp City" Kickstarter campaign, which backed the project with considerable sum of money. This week we are being introduced to the Bramble Supreme. Read more about her here.
Zespół twórców gry "Pulp City Supreme Edition" ujawnił kolejnego bohatera Supreme Genesis. Bohaterowie tego rodzaju to nowe postacie w grze, stworzone we współpracy z osobami, które wsparły bardzo poważną kwotą zbiórkę kickstarterową gry. W tym tygodniu możemy poznać bliżej historię Bramble. Więcej na jej temat można przeczytać tutaj.

Upcoming gobbo heads from MaxMini | Kolejne głowy goblinów z MaxMini

MaxMini company has shown on its "The Green Alliance" Kickstarter campaign website next 3D renders of goblins heads. You can see those short movies here.

Firma MaxMini pokazała na stronie swojej kampanii kickstarterowej "Zielony Sojusz" kolejne rendery 3D głów goblinów. Krótkie filmiki dostępne są tutaj.