czwartek, 30 października 2014

Guard booth and a barrier concept | Szkic budki strażniczej i szlabanu

ZEN Terrain company has shown sketches of upcoming 28 mm "heroic" scale futuristic guard booth and a barrier. You can see pictures on company's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym szkice koncepcyjne modelu futurystycznej budki strażniczej i szlabanu. Można je zobaczyć tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz