poniedziałek, 15 grudnia 2014

Goblin Squeaky Mount Pet | Gobliński wierzchowiec Piszczek

Ristul's Extraordinary Market company offers new resin 28 mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Goblin Squeaky Mount Pet'. Figure is supplied with 40 mm square, scenic base, you can buy it for 14.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic". Nazwa nowości to "Goblin Squeaky Mount Pet". Miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o boku 40 mm, cena tej nowości wynosi 60,68 PLN.

New Woods and Trees set from Terrains4Games | Nowe zestawy lasów i drzew z Terenów do Gier

Terrains4Games company offers three new sets of forests. First is labelled as 'Large Forest', it contains eight trees on stands, one objective marker and additional stand marking the area of Dense Coniferous Forest. You can buy this set for 13.50 EUR. Second of the new releases is labelled as 'Medium Forest'. This set consists of five trees on stands, one objective and additional marker of Forest. Price of this set is 7.50 EUR. The last set is labelled as 'Forests Set'. It consists of 3 large forest stand base, 8 medium forest stand base, 8 large trees, 8 medium trees, 8 small trees, 8 tiny trees and ten objective markers (barrels, boxes, chests or stones). Trees are made by Faller company. You can buy this set for 44.25 EUR.

Firma Tereny do Gier oferuje trzy nowe zestawy lasów. Pierwsza z nowości to "Las starter" - zestaw zawiera pięć drzewek na podstawkach, jeden marker celu oraz dodatkowy znacznik obszaru Gęstego Lasu Iglastego. Cena tego produktu wynosi 30 PLN. Drugi nowy zestaw to "Las starter (1)" - składa się on z ośmiu drzewek na podstawkach, markera celu oraz dodatkowego znacznika lasu. Można go kupić za 54 PLN. Ostatni zestaw, o nazwie "Las starter (1) (1)", zawiera trzy duże podstawki obszarów leśnych, osiem podstawek lasów średniej wielkości, osiem drzew dużych, osiem średnich, osiem małych i osiem bardzo małych, a także dziesięć markerów (beczułki, skrzynie, pudełka, kamienie). Drzewa wykonane są przez firmę Feller. Cena tego zestawu to 177 PLN.

Kromlech offers some single models | Kromlech oferuje część modeli pojedynczo

Kromlech offers some of its models, which were previously available only as a part of bigger sets, as stand alone miniatures now - 'Orc with two-handed axe' (6.99 EUR); 'Orc Afrika Korps Squad Leader' (8.99 EUR) and 'Chaos Demon - Floating Horror' (9.99 EUR).
Producer offers some of its miniatures in models in special Christmas bundles too - check it here.

Firma Kromlech oferuje możliwość nabycia niektórych swoich modeli, dostępnych dotychczas jedynie w ramach większych zestawów, pojedynczo. W ten sposób można obecnie kupić figurki  'Orc with two-handed axe' (28 PLN); 'Orc Afrika Korps Squad Leader' (36 PLN) and 'Chaos Demon - Floating Horror' (40 PLN).
Producent oferuje także niektóre ze swych figurek i modeli w specjalnych zestawach świątecznych - pełny spis dostępny jest tutaj.

Basicks' new website | Nowa strona firmy Basicks

Basicks company informs, that both its website and webstore are updated and improved. You can check it here.

Firma Basicks informuje, że zarówno jej strona, jak i sklep sieciowy, zostały poprawione i uaktualnione. Sprawdźcie sami.