sobota, 29 grudnia 2012

Karta dla Valdis | Card for Valdis

Zgodnie z informacją podaną na profilu fejsbukowym gry, do "Norsgardu" powracają karty jednostek. Jako pierwsza gotowa jest nowa karta dla Valdis, ożywieńczej wiedźmy, która trafi do sprzedaży w styczniu przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedzią twórcy, wszystkie istniejące figurki otrzymają swoje karty przed lutym 2013 r.

According to information posted on the "Norsgard" Facebook profile, unit cards are returning to the game. First new card - for undead witch Valdis - is already done (miniature will be released in January). All existing units will receive new cards before February next year.