poniedziałek, 31 marca 2014

Metal Beards' Warmachines! | Machiny bojowe Metalowych Bród!

Titan-Forge has updated webpage of its successful Kickstarter Metal Beards campaign presenting photos of finished and casted warmachines. You can see photos of two newest addition to the growing range of steampunk dwarves here.

Firma Titan-Forge zaktualizowała, po raz kolejny, stronę swojej udanej kampanii kickstarterowej Metalowe Brody, przedstawiając zdjęcia pierwszych gotowych i odlanych w żywicy modeli maszyn bojowych. Zdjęcia dwóch najnowszych dodatków do rosnącego arsenału steampunkowych krasnoludów dostępne są tutaj.

Crew for Polish wz. 34 armoured car set | Zestaw załogi do samochodu pancernego wz. 34

Scibor Monstrous Miniatures company has released another historical 1:72 scale set of resin miniatures. New release is labelled as "Crew for Polish wz. 34 armoured car". Set contains two figures, machine gun and hatches. Price of this set is 5.01 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż kolejnego zestawu historycznych figurek żywicznych w skali 1:72, nosi on nazwę "Załoga samochodu pancernego wz. 34". W zestawie znajdują się dwie figurki, karabin maszynowy i włazy. Cena nowości to 20,10 PLN.

Ultravion available at the producer's store | Ultravion dostępny w sklepie producenta

Hi-Tech Miniatures company has released a new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Ultravion - Spectrum Deformer". This is a multi-part kit (body, left fist, plasmatron cannon, backpack) supplied with resin scenic round 25 mm base. You can buy it for 15 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", noszącą nazwę "Ultravion - Spectrum Deformer". Nowość to wieloczęściowa miniaturka (korpus, lewa pięść, działo plasmotronowe, plecak), dostarczana wraz z żywiczną, okrągłą podstawką sceniczną o średnicy 25 EUR. Cena miniaturki wynosi 15 EUR.

Review of some Micro Art Studio's products | Recenzja produktów Micro Art Studio

You can read review of some miniatures and bases produced by Micro Art Studio on the Tuffskullswoop blog. Review is accompanied by a video showing products in greater detail.

Na łamach bloga Tuffskullswoop ukazała się recenzja podstawek i figurek produkowanych przez firmę Micro Art Studio. Tekstowi towarzyszy film, pokazujący nieco dokładniej produkty będące przedmiotem recenzji.

New photos of "Wolf Snow Flow" gameboard | Nowe zdjęcia stołu "Wolf Snow Flow"

Studiolevel company has published some new photos of its "Wolf Snow Flow" winter themed gameboard. You can check photos here.

Firma Studiolevel opulikowała kilka nowych zdjęć swojego stołu do gry "Wolf Snow Flow", utrzymanego w klimacie zimowym. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.