środa, 26 marca 2014

Three new "Mosaic" bases from Micro Art Studio | Trzy nowe podstawki z serii "Mosaic" Micro Art Studio

Micro Art Studio has released three new sets of resin scenic bases from its popular "Mosaic" range. First set contains one wround 120 mm base (17.22 EUR). Second set consists of four randomly selected cavalry 25x50 mm bases (7.38 EUR). Last new release is single randomly selected 50x50 square base - its price is 4.92 EUR. All bases were created by Sebastian Makowski. Samples were painted by Asia (Atsu).

Firma Micro Art Studio poszerza ofertę scenicznych podstawek żywicznych ze swojej popularnej serii "Mosaic". Ukazały się właśnie trzy nowe zestawy. Pierwszy z nich zawiera jedną okrągłą podstawkę o średnicy 120 mm z wypukłym brzegiem (jej cena to 61,99 PLN ). Drugi nowy zestaw składa się z czterech losowo wybranych podstawek kawaleryjskich 25x50 mm (26,57 PLN), natomiast trzecia nowość to jedna losowo dobrana podstawka kwadratowa o boku 50 mm, jej cena wynosi 17,71 PLN. Autorem wszystkich podstawek jest Sebastian Makowski. Wzory pomalowała Asia (Atsu).

"Kesetron - Pain Canalizer" from Hi-Tech Miniatures | "Kesetron" - nowa figurka z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures' webstore offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature labelled as "Kesetron - Pain Canalizer". This is a multi-part miniature (body, left whip, right whip, fire-pliers, backpack) supplied with 25 mm round resin scenic base. Height of the miniature is 33 mm from feet to the line of the eyes. You can buy this new release for 15 EUR.

Sklep sieciowy firmy Hi-Tech Miniatures oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" nazwaną "Kesetron - Pain Canalizer". Figurka składa się z kilku części (korpus, lewy bicz, prawy bicz, obcęgi, plecak) oraz okrągłej, żywicznej podstawki scenicznej o średnicy 25 mm. Wysokość miniaturki to 33 mm mierzone od stóp do linii oczu. Nowość można kupić za 15 EUR.

Review of MaxMini Mecha Egyptian Helmets | Recenzja zestawu Mecha Egyptian Helmets z MaxMini

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of "Mecha Egyptian Helmets" set released by MaxMini. Read it here.

Na blogu Power Armoured Metal opublikowana została recenzja zestawu "Mecha Egyptian Helmets", produkowanego przez MaxMini. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Unboxing Mishima | Recenzja zestawu Mishimy

GMorts Chaotica blog has been updated with another review of "Warzone Resurrection" faction sets - Mishima. You can read this very detailed description of miniatures and cards for this faction here.

Na blogu GMorts Chaotica pojawił się kolejny wpis przedstawiający jeden z zestawów podstawowych do gry "Warzone Resurrection" - Mishimę. Z treścią tego pokazującego liczne szczegóły figurek i kard artykułu można zapoznać się tutaj.