wtorek, 26 sierpnia 2014

New historical force for "By Fire and Sword" | Nowy podjazd historyczny do "Ogniem i mieczem"

Wargamer has released a pdf file with new historical Skirmish level Tartar force for use with its "By Fire and Sword" game. This skirmish consists of elite Tartars supporting Polish-Lithuanian Commonwealth against Swedes in 1656. You can download English version of the file here.
Additionally, you can buy miniatures for this force as a Kickstarter exclusive offer - 90 mounted miniatures with a special Polish officer commander (similar to the famous Andrew Kmicic from Sienkiewicz's "The Deluge" novel"). All of them for 70 GBP.

Wargamer udostępnił plik pdf z kolejną historyczną listą sił w formacie Podjazdu do gry "Ogniem i mieczem". Tym razem są to Tatarzy. Ich podjazd składa się z elitarnych jednostek, wspomagających Rzeczpospolitą w walce ze Szwedami w 1656 r. Plik w wersji polskiej można pobrać z tego miejsca.
Co więcej - istnieje możliwość nabycia tego podjazdu w ramach trwającej kampanii kickstarterowej dodatku "Potop". Za 90 konnych figurek, dowodzonych przez polskiego oficera, podobnego nieco do Andrzeja Kmicica (jego figurka jest dostępna wyłącznie dla osób wspierających zbiórkę), zapłacimy 70 GBP.

Furry tabards from Spellcrow (WIP) | Futrzane przepaski ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow continues previewing its upcoming tabards sets - today we may see furry tabards suitable for Chaos warriors or furious Wolves Knights.

Firma Spellcrow kontunuuje prezentowanie opracowywanych obecnie zestawów przepasek. Dziś pokazano nam futrzane przepaski odpowiednie dla wojowników Chaosu lub Rycerzy Wilków.

New commanders for "BFaS" unlocked | Odblokowani nowi dowódcy do "OiM"

Wargamer's "The Deluge" Kickstarter campaign has reached another level of funding (41 000 GBP) which means that new sets of Transylvanian and Brndenburgian commanders are unlocked.

Poziom finansowania kampanii kickstarterowej "Potopu", dodatku do gry "Ogniem i mieczem" Wargamera, osiągnął 41 000 GBP, co oznacza, że odblokowane zostały zestawy dowódców siedmiogrodzkich i brandenburskich.

Review of Orc Juggernaut Mecha-Armour from Kromlech | Recenzja figurki Orc Juggernaut Mecha-Armour z Kromlecha

Blood of the Kittens blog has published a review of Orc Juggernaut Mecha-Armour miniature produced by Kromlech. Read it here.

Na blogu Blood of the Kittens ukazała się recenzja figurki Orc Juggernaut Mecha-Armour produkowanej przez firmę Kromlech. Można ją przeczytać tutaj.

Hakon will join ranks of Vikings | Hakon dołączy do Wikingów

Hi-Tech Miniatures company has previewed a new 28 mm "heroic" scale miniature - Hakon. New figure should be available tomorrow at the manufacturer's webstore.

Firma Hi-Tech Miniatures zapowiedziała nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic" - Hakona. Nowa miniaturka trafi jutro do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta.

Arbalest weapons from Bitsbox | Arbalesty z Bitspudła

Bitsbox company has released new sets of 28 mm "heroic" scale weapons. First of them is labelled as "Arbalest Plasma Gun", you can buy five of them for 8 USD or just one for 1.67 USD. Another new set is named "Arbalest Pistol", again five of them are available as a single set priced at 5 USD or just one for 1 USD. The last of the new weapons is "Arbalest Gun", available in fives (8 USD) or single (1.67 USD). All new models were sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk.


Firma Bitspudło wprowadziła do sprzedaży nowe zestawy modeli broni odlanych w żywicy w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości to "Arbalest Plasma Gun", dostępna w zestawie liczącym pięć odlewów w cenie 24 PLN lub pojedynczo za 5 PLN. Druga nowość nosi nazwę "Arbalest Pistol", za pięć odlewów zapłacimy 15 PLN, jeden odlew będzie nas kosztował 3 PLN. Ostatnia z nowych broni to "Arbalest Gun", również dostępna w zestawie zawierającym pięć odlewów (24 PLN) lub pojedynczo (5 PLN). Autorem rzeźb nowych broni jest Kamil "Smok" Milaniuk.

Detailed "By Fire and Sword" battlereport for beginners | Szczegółowy raport bitewny z "Ogniem i mieczem" dla początkujących

Bite Sized BatReps You Tube channel has been updated with a video report from the "By Fire and Sword" game between forces of Polish-Lithuanian Commonwealth and Muscovite Tsardom. Raport is a detailed walkthrough of the core rules, kind of demo of the game. Watch it here.

Na kanale YouTube prowadzonym przez Bite Sized BatReps pojawiła się relacja wideo z bitwy rozegranej na zasadach "Ogniem i mieczem" przez siły Rzeczypospolitej przeciwko Carstwu Moskiewskiemu. Raport został poprowadzony w taki sposób, by umożliwić poznanie najważniejszych zasad osobom początkującym w grze.

Orc assassin for "Norsgard" sculpt (WIP) Rzeźba orka zabójcy z "Norsgardu" (WIP)

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a photo of digital sculpt of the head of orc assassin. New miniature will be part of the upcoming Kickstarter campaign of this game.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" można obejrzeć zdjęcie cyfrowej rzeźby głowy orka zabójcy. Nowa figurka będzie częścią zbliżającej się zbiórki kickstarterowej, której celem będzie wydanie nowej frakcji i miniaturek.

"Wolsung SSG" KS campaign update | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Wolsunga SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung SSG", has just updated website of its finished Kickstarter campaign of first major expansion for this game. Update shows finished and printed prototypes for miniatures, new art for cards and coloured concept arts for figures.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", zaktualizowała właśnie stronę zakończonej kampanii kickstarterowej pierwszego dużego dodatku do tego skirmisha. W aktualizacji pokazane są gotowe prototypy figurek, nowe karty i pokolorowane szkice koncepcyjne.