piątek, 25 lipca 2014

Northern Dwarf sculpt from Spellcrow | Rzeźba Krasnoluda Północy ze Spellcrow

Spellcrow company has shown photos of a new miniature - Northern Dwarf. Figure was sculpted in 28 mm "heroic" scale by Marek Rurarz, will be available soon in the manufacturer's webstore.

Firma Spellcrow przedstawiła zdjęcia nowej figurki - Krasnoluda Północy. Autorem rzeźby w skali 28 mm "heroic" jest Marek Rurarz. Nowa miniaturka będzie wkrótce dostępna w sklepie sieciowym producenta.

Photos of painted Combat Engineers from Assault Publishing | Zdjęcia pomalowanych saperów bojowych z Assault Publishing

Assault Publishing has released some photos of painted 15 mm scale miniatures of Combat Engineers from its APDS range. New miniatures were sculpted specifically for "PMC 2640" game by this publisher. Check photos here.

Firma Assault Publishing opublikowała zdjęcia pomalowanych figurek saperów bojowych w skali 15 mm, jednych z pierwszych produktów w serii figurek o nazwie APDS, projektowanych specjalnie z myślą o grze sci-fi "PMC 2640" tego producenta. Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Orc Afrika Korps from Kromlech | Orkowy Afrika Korps z Kromlecha

Kromlech strikes again - this time with Orc Afrika Korps two sets of miniatures. First of the new releases is labelled as "Orc Afrika Korps Squad", it contains ten 28 mm "heroic" scale resin miniatures of light orc infantry in desert uniforms, more specifically one orc officer, one heavy machine gunner and eight orc soldiers. You can buy this set for 37.99 EUR. Second of the new releases is named "Orc Afrika Korps Company". This set consists of 30 resin 28 mm "heroic" scale miniatures of orcs in light desert uniforms - one orc officer, three heavy machine gunners and twenty six orcs armed with "Schmeissers". Price of this company is 97.99 EUR.


Firma Kromlech ponownie uderza - tym razem na rynek trafiły figurki Orkowego Afrika Korps, a dokładniej ich dwa zestawy. Pierwszy z nich nosi nazwę "Orc Afrika Korps Squad", zawiera on dziesięć figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic". Miniaturki przedstawiają lekką piechotę orków w umundurowaniu pustynnym, w tym oficera, strzelca ciężkiego karabinu maszynowego oraz ośmiu orków-żołnierzy. Cena drużyny to 152 PLN. Druga z nowości to "Orc Afrika Korps Company" - w zestawie znajduje się trzydzieści żywicznych figurek lekkiej piechoty orków w umundurowaniu pustynnym w skali 28 mm "heroic", w tym oficer, trzech strzelców ciężkich karabinów maszynowych oraz dwudziestu sześciu żołnierzy uzbrojonych w "Schmeissery". Cena kompanii wynosi 392 PLN.

Upcoming goblin unit from REM | REM zapowiada oddział goblinów

Ristul's Extraordinary Market company has published a photo of greens of some of the upcoming new miniatures. According to the producer's information, there will be about 20 different male and female goblins figures equipped with weapons and shields from new conversion packs. Both goblins and conversion packs should be available next month.

Firma Ristul's Extraordinary Market opublikowała zdjęcie rzeźb części figurek z zapowiadanego oddziału goblinów. Producent planuje wyprodukowanie około 20 figurek goblinów i ich samic, wyposażonych w broń i tarcze z nowych zestawów części do konwersji. Zarówno gobliny, jak i zestawy części, powinny trafić do sprzedaży w przyszłym miesiącu.

Wargames markers on Ebay | Znaczniki wargamingowe na Ebay

Mini Monsters has informed that new sets of Wargames Objectives and Wargames Markers are available on Ebay now. You can buy these new Mini Monster's releases for 10 and 6 USD respectively.

Firma Mini Monsters poinformowała, że Znaczniki Wargamingowe i Cele Wargamingowe są dostępne obecnie w serwisie Ebay. Ich ceny to, odpowiednio, 6 i 10 USD.

Two new Lion SF Knights from Scibor Miniatures | Dwie nowe figurki Lion SF Knights z firmy Scibor Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company has released two new resin 28 mm "heroic" scale miniatures from its range of Lion SF Knights. New figures are labelled as "Lion SF Knight #5" and "Lion SF Knight #6". First miniature's price is 20.98 EUR, second figure costs 25.18 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic", należących do serii Lion SF Knights. Nowe miniaturki noszą nazwy "Lion SF Knight #5" oraz "Lion SF Knight #6". Cena pierwszej wynosi 83,80 PLN, natomiast za drugą zapłacimy 100,70 PLN.

Andromech from MaxMini | Andromech z MaxMini

MaxMini company has released new 28 mm "heroic" scale multi-part model labelled as "Andromech - Gothbot pattern". Model is supplied with round 50 mm plastic base. You can buy it for 15 EUR.

Firma MaxMini wprowadziła do sprzedaży nowy wieloczęściowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Andromech - Gothbot pattern". Figurka dostarczana jest wraz z okrągłą podstawką plastikową o średnicy 50 mm. Cena nowości wynosi 15 EUR.

Orc Characters Set from Kromlech | Zestaw figurek orków z Kromlecha

Kromlech has released a set of 28 mm "heroic" scale resin miniatures labelled as "Orc Characters Set". New product contains miniatures which were available earlier separately - Orc Commissar, Orc Tank Driver, Orc Field Chirurgeon, Orc Pilot, Orc Officer in Greatcoat. Price of this set is 29.99 EUR - roughly 20% cheaper then buying all these miniatures on their own.

Firma Kromlech rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Orc Characters Set". W zestawie znajduje się pięć figurek dostępnych dotychczas w osobnych zestawach -  Orc Commissar, Orc Tank Driver, Orc Field Chirurgeon, Orc Pilot, Orc Officer in Greatcoat. Cena nowości to 120 PLN, ok. 20% taniej niż w przypadku kupowania wszystkich tych miniaturek osobno.

Elven Candy Dice Set from Q-Workshop | Zestaw cukierkowych elfich kostek z Q-Workshop

Q-Workshop company offers new dice set - Elven Candy Dice Set. New product consists of seven different translucent or semi-translucent dice. You can buy this rather limited release for 13 USD.

Firma Q-Workshop wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw kostek do gry - Elven Candy Dice Set. Nowość zawiera siedem różnokolorowych, przezroczystych bądź półprzezroczystych kości. Cena zestawu w sklepie sieciowym producenta to 13 USD.

Video of T'kth'Y T'yok - Herald Of Fate | Film o T'kth'Y T'yok - Heroldzie Przeznaczenia

Kromlech company has published a short promotional video of its newest miniature - demonic Herald of Fate T'kth'Y T'yok. You can watch it here.

Firma Kromlech opublikowała krótki film promocyjny prezentujący jej najnowszą figurkę - demonicznego Herolda Przeznaczenia T'kth'Y T'yok. Film dostępny jest w serwisie YouTube.

Details of "VIP" miniature from Assault Publishing | Szczegóły dotyczące figurki "VIPa" z Assault Publishing

Assault Publishing company has released a photo and some information about upcoming special 15 mm scale "VIP" miniature, which will be manufactured to celebrate third anniversary of this company. You can check details here.

Firma Assault Publishing opublikowała informacje dotyczące specjalnej figurki "Bardzo Ważnej Osoby", która ukaże się nakładem tego producenta w skali 15 mm, by uczcić trzecią rocznicę jego działalności. Więcej szczegółów na temat figurki można znaleźć tutaj.

New Kickstarter campaign for "By Fire and Sword" | Nowa kampania kickstarterowa gry "Ogniem i mieczem"

Wargamer company, publisher of "By Fire and Sword" game, has started Kickstarter campaign of first major expansion for this rules - "The Deluge: Northern War 1655-1660". Expansion will introduce three new army lists, major changes to both Commonwealth and Swedish armies, new force organisation charts and ten new Skirmish level scenarios. Kickstarter campaign will run for 36 more days, till August 31. So far more then 18 000 GBP has been pledged which means expansion is already funded. Now it is time for more and more stretched goals.
Campaign website is frequently updated, with photos of new miniatures, freebies and stretched golas being added all the time. It is worth to check it frequently.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", rozpoczęła kolejną zbiórkę społecznościową za pośrednictwem strony Kickstarter. Tym razem celem jest wydanie polskiej i anglojęzycznej wersji pierwszego dużego dodatku do gry - "Potop: wojna północna 1655-1660". Dodatek wprowadzi trzy nowe armie, poważne zmiany w listach sił Rzeczypospolitej i Szwecji, nowe karty organizacji sił i dziesięć nowych scenariuszy na poziomie Podjazdu. Kampania kickstarterowa potrwa jeszcze 36 dni, do 31 sierpnia 2014 r. Dotychczas udało się zgromadzić ponad 18 000 GBP, co oznacza, że dodatek został już sfinansowany. Nadszedł czas na coraz to nowe cele dodatkowe.
Strona kampanii jest często uaktualniana - dodawane są zdjęcia powstających figurek, prezentów dla osób biorących w zbiórce, opisywane są kolejne cele dodatkowe. Warto tam zaglądać co jakiś czas, nawet jeśli projekt zyskał już nasze wsparcie.

Photos of new Supremes for Pulp City | Zdjęcia nowych figurek do Pulp City

"Pulp City" team has updated its Kickstarter campaign website twice again. In the newest updates we can see photos of new Supreme miniatures - Powerhouses - being painted on and pictures of new sculpts - the Citizens family and Grimbun-bun.

Zespół twórców gry "Pulp City" już po raz dwudziesty i dwudziesty pierwszy dokonał aktualizacji strony kampanii kickstarterowej tej gry, informując osoby, które wzięły w niej udział, o postępach prac. Informacji towarzyszą zdjęcia malowanych nowych figurek Supremów, jak również fotki nowych rzeźb - rodziny Obywateli miasta oraz Grimbun-buna.

Evil Craft has a long break | Długa przerwa Evil Craft

Evil Craft has informed, that due to holidays season company is suspending its activity from 24 of July till September 30th. All orders placed before this date will be completed in a usual manner, of course.

Firma Evil Craft poinformowała, że ze względu na okres wakacyjny, zawiesza działalność od dnia 24 lipca do 30 września tego roku. Zamówienia złożone przed 24 lipca zostaną, rzecz jasna, zrealizowane w zwykły sposób.

Enforcer walker legs from Puppets War | Nogi modeli walkerów Enforcerów z Puppets War

Puppets War company has released legs of Enforcer-Battlewalker model as a separate set. You can buy this resin 28 mm "heroic" scale cast for 11 EUR now (regular price of this set will be 13 EUR).

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nóg modeli maszyny kroczącej Enforcerów jako osobnego zestawu. Obecna cena tego żywicznego odlewu w skali 28 mm "heroic" to 11 EUR - po zakończeniu promocji będzie ona wynosić 13 EUR.

The Green Alliance first unit | Pierwszy oddział Zielonego Sojuszu

MaxMini company has shown a photo of casted miniatures of the first unit of The Green Alliance - complete orc force with a feel of American WWII army. Check it here.

Firma MaxMini pokazała zdjęcie odlanych figurek pierwszego oddziału Zielonego Sojuszu - kompletnej armii orków, których wygląd oparty jest na wyglądzie amerykańskich oddziałów z czasów II wojny światowej.

Four reviews of Kromlech's products | Cztery recenzje produktów firmy Kromlech

New reviews of Kromlech's products has been published on various websites. First of them is a review of Clanking Destroyers, which is available on Running with puppets blog. Then you can read a review of Space Legionary Bionic Legs sets on A Madman's Wargame Ramblings blog. Two next articles are written in Spanish and are available on Akihabara Station blog - first describes Iron Shark Assault Bike, second covers Bedlam Fraternity Heads and Shoulder Pads and Space Legionary Legs sets.

W sieci dostępne jest kilka kolejnych recenzji produktów firmy Kromlech. Pierwsza z nich opisuje modele Clanking Destroyers, opublikowano ją na blogu Running with puppets. Kolejna to recenzja zestawów bionicznych nóg Kosmicznych Legionistów, dostępna na blogu A Madman's Wargame Ramblings. Kolejne dwie recenzje można przeczytać na hiszpańskojęzycznym blogu Akihabara Station - pierwsza opisuje model Iron Shark Assault Bike, druga natomiast to omówienie zestawów głów i naramienników z serii Bedlam Fraternity oraz ponownie nóg Kosmicznych Legionistów.

Lusitanian Jungle Explorers Command Group | Grupa dowodzenia lusitańskich eksploratorów dżungli

Werewoolf Miniatures company has shown photos of a complete Lusitanian Jungle Explorers Command Group. Complete set, sculpted in 28 mm "heroic" scale by Marcin Szymański, contains two versions of a champion, two versions of a standard bearer and a musician.

Firma Werewoolf Miniatures udostępniła zdjęcia całej grupy dowodzenia lusitańskich eksploratorów dżungli. Zestaw zawiera figurki w skali 28 mm "heroic", wyrzeźbione przez Marcina Szymańskiego - dowódcę, chorążego oraz muzyka. Dowódca oraz chorąży mogą być sklejeni w dwóch różnych wariantach.

Review of Hive Tower from MAS | Recenzja Wieży Roju z MAS

Spanish-language Akihabara Station blog has published a review of one of the new terrain models from Micro Art Studio - "Hive Tower". You can read it here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował recenzję jednego z najnowszych modeli terenu z firmy Micro Art Studio - "Hive Tower". Z tekstem i fotografiami można zapoznać się tutaj.

Success of "Wolsung SSG" Kickstarter campaign | Sukces kampanii kickstarterowej "Wolsunga SSG"

Kickstarter campaign of first expansion for "Wolsung SSG" game has been successfully finished. Micro Art Studio, publisher of the game, has finally gathered 109 112 USD and the project was backed by 409 people. Congratulations!

Kampania kickstarterowa pierwszego dodatku do gry "Wolsung SSG" zakończyła się sukcesem. Firma Micro Art Studio, wydawca gry, zebrał ostatecznie 109 112 USD, a projekt poparło 409 osób. Gratulacje!