wtorek, 2 czerwca 2015

New greens of female dwarves | Nowe rzeźby krasnoludek

Scibor Monsterous Miniatures company has shown photos of upcoming miniatures of female dwarves in 28mm 'heroic' scale. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanych rzeźb nowych krasnoludek w skali 28 mm "heroic". Można je obejrzeć tutaj.


Late pledge for 'HINT' fans | Można jeszcze wesprzeć grę "HINT"

The team behind the 'HINT'' game informs: 'For all of you who wanted to support us, but didn't manage to pledge via KS we enable you the late pledge. The rules are the same as for KS campaign (with exclusion of Maj. Zack, which was available as freebe for limited time only). The late pledge will be available untill the pledge manager is released.'

Zespół twórców gry "HINT" informuje: "Wszyscy zainteresowani wsparciem wydania gry, którzy nie zrobili tego za pomocą kampanii kickstarterowej, mogą skorzystać z 'późnego wsparcia', Zasady są identyczne jak w przypadku kampanii kickstarterowej (brak tylko figurki Majora Zacka, dostępnej za darmo tylko przez określony czas. "Późne wsparcie" dostępne będzie do momentu wydania menedżera zamówienia".


Orc Flying Ace from Kromlech | Miniaturka "Orc Flying Ace" z Kromlecha

Kromlech offers its new 28mm 'heroic' scale miniature labelled as 'Orc Flying Ace'. You can buy it for 6.99 EUR. Producer will give one such miniature to a winner of Facebook contest - all you need to do is to like Kromlech's profile, like this post and write a name for this orc pilot in the comments section. Winner will be announced tomorrow.

Kromlech rozpoczął sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". Nosi ona nazwę "Orc Flying Ace". Jej cena to 27,96 PLN. Producent przekaże jedną taką figurkę zwycięzcy prostej zabawy na fejsbuku. By mieć szansę na wygraną, należy polubić profil fejsbukowy producenta, polubić ten wpis, a w komentarzach do niego wpisać proponowane imię orka-pilota. Zwycięzcę poznamy jutro.


Micro Art Studio painting contest | Konkurs malarski Micro Art Studio

Micro Art Studio runs painting competition of sort on its Facebook profile now. Show your painted miniature from Discworld range in order to win 10 EUR voucher for company's products. Winner will be decied by the number of likes under photo of his or her model.

Micro Art Studio prowadzi na swoim profilu fejsbukowym prosty konkurs malarski. By zdobyć kupon o wartości 10 EUR do wydania w sklepie sieciowym producenta, należy pokazać zdjęcie pomalowanej przez siebie figurki z serii "Świat Dysku". Zwycięzcą zostanie osoba, której model otrzyma najwięcej polubień.

Like, share, win - Dwarf from Spellcrow | Polub, udostępnij, wygraj - krasnoluda ze Spellcrow

Spellcrow runs another little Facebook contest now, one with yet unreleased fantasy Dwarf miniature as a prize. All you need to do in order to have a chance of winning one such figure, is to like and share this post. Three winners will be announced next Monday.

Spellcrow prowadzi obecnie kolejny konkurs na fejsbuku, nagrodą w nim jest niewydana jeszcze figurka krasnoluda. By mieć szansę na jej wygranie, należy polubić i udostępnić ten wpis na profilu producenta. Trzech zwycięzców poznamy w najbliższy poniedziałek.