poniedziałek, 29 września 2014

Evil Craft bits review | Recenzja części produkcji Evil Craft

Grot Orderly blog has been updated with a review of resin bits for Chaos sci-fi miniatures. You can read it here.

Na blogu Grot Orderly ukazała się recenzja żywicznych części, przeznaczonych do konwertowania figurek żołnierzy Chaosu. Z jej treścią można zapoznać się tutaj.

Ogre Gunner #1 | Strzelec ogr numer 1

Scibor Monsterous Miniatures has released another Ogre miniature in 28 mm "heroic" scale. New figure, labelled as "Ogre Gunner #1", is casted in resin and comes with resin scenic 40 mm square base. Price of this new release is 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures rozpoczęła sprzedaż figurki kolejnego ogra w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "Ogre gunner #1", jest odlana w żywicy. Miniaturka dostarczana jest wraz z kwadratową podstawką sceniczną o boku 40 mm. Cena nowego ogra to 83,80 PLN.

First pack of changed cards for "Warzone Resurrection" | Pierwszy zestaw zmienionych kart do "Warzone Resurrection"

Prodos Games has published a first pack of new, changed cards for "Warzone Resurrection" game. Set contains Brotherhood faction cards, you may download it here. Presented version is still subject to some changes.

Firma Prodos Games opublikowała pierwszy zestaw nowych, zmienionych kart do gry "Warzone Resurrection". Zestaw zawiera karty Bractwa, można go pobrać stąd. Udostępniona wersja nie jest jeszcze ostateczna, karty nadal podlegają zmianom.

Refreshed unit cards for "Norsgard" | Odnowione karty oddziałów w grze "Norsgard"

"Norsgard" game's Facebook fanpage has been updated with a new art for Vei-Banshee. According to the caption, the team of developers is currently refreshing unit cards.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" opublikowana została grafika do nowej karty Vei-Banshee. Według podpisu, twórcy gry odnawiają obecnie karty oddziałów.

HobbyZone's YouTube channel | Kanał YouTube firmy HobbyZone

HobbyZone company has launched its own YouTube channel, which will publish movie reviews of company's products and videos of upcoming releases. You may subscribe here.

Firma HobbyZone utworzyła własny kanał YouTube, na którym prezentowane będą filmowe recenzje jej produktów, a także wideoprezentacje nowych akcesoriów. Obecnie na kanale dostępnych jest kilka recenzji, można się z nimi zapoznać tutaj.

Ogre Cossack Vasyl | Ogr Kozak Wasyl

Scibor Monsterous Miniatures offers newest addition to its range of Ogre Cossacks in 28 mm "heroic" scale - "Ogre Cossack Vasyl". New miniature is casted in resin and supplied with square 40 mm scenic resin base. You can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje najnowszą miniaturkę ze swojej linii Ogrów Kozaków w skali 28 mm "heroic" - "Ogre Cossack Vasyl". Nowość to figurka odlana z żywicy, jest ona sprzedawana wraz z żywiczną kwadratową podstawką sceniczną o boku 40 mm. Cena w sklepie producenta to 83,80 PLN.

Beta rules for Constructs from "Afterglow" game | Zasady beta frakcji Konstruktów z gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of the upcoming "Afterglow" postapocalyptic skirmish game has released a beta version of rules for one of the factions - Constructs. Rules, which are in Polish only now, may be downloaded here. White Tree is currently raising funds for releasing first two factions' starter sets on Polish crowdfunding platform Wspieram.to. There are 33 days till the end of the campaign, so far 47% of the goal has been pledged.

Firma White Tree, wydawca nadchodzącej gry "Afterglow", osadzonej w postapokaliptycznym świecie fantasy, opublikował wersję beta zasad frakcji Konstruktów. Zasady są dostępne tutaj. White Tree prowadzi obecnie akcję crowdfundingową za pośrednictwem serwisu Wspieram.to, której celem jest zebranie funduszy na wydanie pierwszych dwóch zestawów startowych figurek do gry. Do końca zbiórki pozostało 33 dni, dotychczas zebrano 47% potrzebnej kwoty.

Dice for BattleBones | Kości do BattleBones

Sanctioned Chaos company, which is currently running Kickstarter campaign for its "BattleBones" game, has informed that all dice in "BattleBones" will be made by Polish company Q-Workshop. You can find renders of first factions sets on game's campaign website.

Firma Sanctioned Chaos, prowadząca obecnie zbiórkę kickstarterową na swoją grę "BattleBones", poinformowała, że producentem wszystkich kości do niej będzie firma Q-Workshop. Na stronie zbiórki widoczne są rendery 3D kości do pierwszych dwóch frakcji.