piątek, 7 listopada 2014

Interview with Sebastian Makowski, owner of Micro Art Studio | Wywiad z Sebastianem Makowskim, właścicielem Micro Art Studio

You can read interview with Sebastian Makowski, owner of Micro Art Studio, which is available on Rubaszny Gnom blog. Interview is published only in Polish.

Na blogu Rubaszny Gnom ukazał się wywiad z Sebastianem Makowskim, właścicielem firmy Micro Art Studio. Można go przeczytać tutaj.

Skybeasts from Titan-Forge | Figurki Skybeasts z Titan-Forge

Titan-Forge company offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures from its "Daemonic Kingdoms" range. New models are labelled as "Skybeasts", set contains three figures sculpted by Sławomir Kościukiewicz and three round 40 mm scenic bases. You can buy this new release for 20 EUR.

Firma Titan-Forge oferuje od dziś nowy zestaw żywicznych modeli w skali 28 mm "heroic" ze swojej linii "Demoniczne Królestwa". Nowe modele noszą nazwę "Skybeasts", zestaw zawiera trzy takie figurki wyrzeźbione przez Sławomira Kościukiewicza i trzy okrągłe, żywiczne podstawki sceniczne o średnicy 40 mm. Cena nowości to 20 EUR.

Ristul's Extraordinary Market upcoming miniatures | Przyszłe figurki z Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company's Facebook profile has been updated with photos showing upcoming miniatures - large bipedal squiglike creature and old town/village/inn girls.

Na profilu fejsbukowym firmy Ristul's Extraordinary Market zamieszczone zostały zdjęcia pokazujące opracowywane właśnie figurki - dużego, squigopodobnego stwora oraz kobiet z zajazdu, wioski lub miasta.

Render of Mistress of the Hunt miniature for "Norsgard" | Render figurki Pani Łowów do gry "Norsgard"

"Norsgard" game's Kickstarter website has been again updated - this time the team behind the game shows us 3D renders of Mistress of the Hunt miniature, which is already unlocked and available as one of the add-ons for all people supporting the campaign. There are 23 days till the end of this crowdfunding effort and so far more then 12 000 USD are pledged.
Strona kampanii crowdfundingowej gry "Norsgard" została zaktualizowana raz jeszcze - tym razem twórcy pokazali nam rendery 3D figurki Mistress of the Hunt, odblokowanej już i dostępnej jako dodatek dla wszystkich osób wspierających zbiórkę. Sama kampania potrwa jeszcze 23 dni, obecnie poziom wpłat przekroczył 12 000 USD.

3D renders of upcoming demons from Siren Miniatures | Rendery3D demonów z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has shown 3D renders of upcoming 28 mm "heroic" scale miniature - demons named Virgil, Benicio and Lucius. I have had a pleasure of viewing those miniatures already casted and they are really, really nice.

Firma Siren Miniatures pokazała rendery 3D przygotowywanych figurek demonów w skali 28 mm "heroic" - Virgila, Benicio oraz Luciusa. Miałem już przyjemność oglądania figurek przedprodukcyjnych i zrobiły na mnie doskonałe wrażenie.

50% discount for a Dwarf miniature | Obniżka 50% na figurkę krasnoluda

Spellcrow offers 28 mm "heroic" scale metal miniature of "Dwarf Rune Priest with a hammer" with 50% discount - you can buy it for 4 EUR now.

Firma Spellcrow oferuje specjalną zniżkę 50% na metalową figurkę w skali 28 mm "heroic" o nazwie "Kapłan Run z młotem" - można ją teraz kupić za 14,50 PLN.