czwartek, 12 marca 2015

Preview of Art Deco Street Lamps from Multiverse Gaming | Zapowiedź lamp ulicznych Art Deco z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming has previewed its upcoming product - Art Deco Street Lamps, which will form part of Street Furniture Set (other part of the set will be sewer entrances). Check it here.

Firma Multiverse Gaming pokazała zdjęcie jednego z przygotowywanych produktów - lampy uliczne w stylu Art Deco, które będą częścią zestawu małej architektury ulicznej. Oprócz lamp, w zestawie znajdą się też klapy wejściowe do kanałów. Zdjęcie można zobaczyć tutaj.

Goblin Ammo Dealers from Kromlech | Gobliny - handlarze amunicją z Kromlecha

Kromlech offers new set of resin 28mm 'heroic' scale miniatures of goblins - 'Goblin Ammo Dealers'. Set contains three miniatures and you can buy it for 11.99 EUR.

Firma Kromlech oferuje zestaw nowych figurek goblinów w skali 28 mm "heroic" - "Goblin Ammo Dealers". W zestawie znajdują się trzy różne miniaturki, jego cena to 48 PLN.

Personalise your own miniatures | Spersonalizuj swoje figurki

Prodos Games company offers new service - you can commission your own miniature head design in 28 mm 'heroic' scale. Company will 3D render your chosen head using photos as references. With render complete, Prodos will make five variants of such head (smiling, shouting, etc.) and will print and cast them - for just 80 GBP. Check more detailed information here.

Firma Prodos Games oferuje nową usługę, w ramach której można zamówić zaprojektowanie i odlanie własnych głów figurek w skali 28 mm "heroic". Firma, posługując się dostarczonymi jej zdjęciami, wykona render 3D głowy, a następnie wydrukuje i odleje w żywicy jej pięć wariantów (z twarzą wykrzywioną krzykiem, śmiejącą się, itp.). Cena to 80 GBP. Więcej informacji tutaj.

'Water and Sand' gaming mat | Mata do gry "Woda i piasek"

Black Grom Studio has released its first gaming mat - 'Water and Sand'. Mat is designed for landing scenarios, it has 48'x30' dimensions (12' of deep water, 12' of shallow water and 6' of sand), it is printed on vinyl. You can buy it for about 15 USD.

Firma Black Grom Studio rozpoczęła sprzedaż swojej pierwszej maty do gry - "Woda i piasek". Mata została zaprojektowana do wykorzystania w scenariuszach desantowych, ma wymiary 120 na 75 cm (30 cm głębokiej wody, 30 cm płytkiej wody i 15 cm piaszczystej plaży), jest wydrukowana na winylu. Cena to 55 PLN.

Further Evil Craft miniature previewed | Zapowiedź kolejnej figurki Evil Craft

Evil Craft company has shown second of its upcoming releases - 28mm 'heroic' scale resin miniature of Chaos worshipper. Check it here.

Firma Evil Craft udostępniła zdjęcie drugiej z zapowiadanych, nowych figurek w skali 28 mm "heroic" - podobnie jak pierwsza pokazana, tak i ta przedstawia wyznawcę Mrocznych Potęg.

'The Edge' - Kickstarter update | Aktualizacja informacji o kampanii kickstarterowej gry "The Edge"

'The Edge' is steampunk, post-apocalyptic skirmish game, which will be published by Awaken Realms company. Game is currently raising funds via Kickstarter campaign. There are 20 days till the end of the campaign, game is funded and more and more stretch goals are being achieved. In one of the last updates, publisher has shown concept art and finished Kickstarter exclusive miniature - Rha'zack mercenary.

"The Edge" to gra bitewna, osadzona w steampunkowym, postapokaliptycznym świecie, przygotowywana do wydania przez firmę Awaken Realms. Obecnie twórcy zbierają fundusze na jej publikację, wykorzystując do tego pośrednictwo serwisu Kickstarter. Do końca zbiórki pozostało jeszcze 20 dni, niezbędne fundusze są już zebrane, trwa teraz odblokowywanie kolejnych celów dodatkowych. W jednej z ostatnich aktualizacji wydawca pokazał szkic koncepcyjny i skończoną, gotową figurkę dostępną wyłącznie dla osób wspierających kampanię - najemnika Rha'zack.