czwartek, 25 lipca 2013

Ciężki pancerz z Puppets War (WIP) | Heavy armour from Puppets War (WIP)

Na fanpejdżu firmy Puppets War można obejrzeć zdjęcie, pokazujące żywiczny odlew opracowywanego obecnie ciężkiego pancerza, którego render firma zaprezentowała kilka tygodni temu.

Puppets War Facebook fanpage has been updated with a photo showing resin model of heavy armour being worked on. This is the same heavy armour which were presented as a 3D render few weeks ago.

Zapowiedź nowego produktu HobbyZone | HobbyZone upcoming new product

Na fanpejdżu fejsbukowym firmy HobbyZone, producenta akcesoriów i narzędzi dla, między innymi, modelarzy i malarzy figurkowych, pojawiło się zdjęcie prezentujące prototyp nowego produktu - skrzyni do przenoszenia figurek.

HobbyZone, producer of tools and accessories for modellers and miniature painters, has presented on its Facebook fanpage a photo showing a prototype of its next product - large wooden box for miniatures safe transport.

Podstawki "TauCeti" z Micro Art Studio | "TauCeti" bases from Micro Art Studio

Sklep sieciowy firmy Micro Art Studio oferuje trzy nowe rodzaje żywicznych, okrągłych podstawek scenicznych z nowej linii "TauCeti". W skład pierwszego nowego zestawu wchodzi jedna podstawka o średnicy 60 mm, zestaw drugi zawiera dwie losowo dobierane podstawki o średnicy 40 mm, natomiast trzeci składa się z pięciu losowo wybieranych podstawek o średnicy 25 mm. Cena wszystkich zestawów jest identyczna, wynosi 17,71 PLN za zestaw. Autorem wszystkich podstawek jest Sebastian Makowski.
Zgodnie z informacją producenta, w przyszłym miesiącu do sprzedaży trafią eliptyczne podstawki z tej serii.

Micro Art Studio online store offers three new sets of round, resin scenic bases from the new "TauCeti" range. First set contains one 60 mm round base, second contains two randomly selected 40 mm bases and third set cosists of five randomly selected 25 mm bases. Price of all sets is identical - 4.92 EUR for one set. All bases were sculpted by Sebastian Makowski.
According to manufacturer's information, elliptic bases from this range will be released next month.

Render kapitana Hiroko z Mishimy | Render of captain Hiroko from Mishima

Firma Prodos Games zamieściła na fanpejdżu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" render 3D, pokazujący wygląd przygotowywanej figurki bohatera megakorporacji Mishima - kapitana Hiroko.

Prodos Games has published on "Warzone Resurrection" Facebook fanpage 3D render of upcoming miniature of Mishima megacorporation hero - captain Hiroko.

Szkice koncepcyjne ożywieńczych legionistów | Undead legionaries concept arts

Firma Werewoolf Miniatures przedstawiła kilka szkiców koncepcyjnych ożywieńczych legionistów, opartych o wzory historycznych żołnierzy rzymskich.

Werewoolf Miniatures has shown few concept arts of undead legionaries based on historical Roman soldiers.