poniedziałek, 2 czerwca 2014

Two new sets of weapons from Kromlech | Kromlech oferuje dwa nowe zestawy broni

Kromlech offers two new resin 28 mm "heroic" scale sets of weapons. First new product is labelled as "Magma Rifles". Second new product is named "Guardsmen Grenade Launchers". Both sets contain five resin casts, prices are identical too - 6.99 EUR per set.

Firma Kromlech oferuje dwa nowe zestawy żywicznych odlewów futurystycznych broni w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości nosi nazwę "Magma Rifles", natomiast druga to "Guardsmen Grenade Launchers". Oba zestawy zawierają po pięć odlewów, również ceny są identyczne - 6,99 EUR za zestaw.

New concept sketches for "Wolsung SSG" | Nowe szkice koncepcyjne do "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has shown new concept sketches for yet another upcoming faction for its steampunk skirmish game "Wolsung". New faction - Scylla - is a halfling crime organisation. Check arts here, where you can see other new factions sketches too. Producer of the game is currently preparing Kickstarter campaign of new factions.

Firma Micro Art Studio udostępniła szkice kolejnej nadchodzącej frakcji do gry "Wolsung SSG". Nowa frakcja - Scylla - to halflińska organizacja mafijna. Obrazki można obejrzeć tutaj, wraz z pozostałymi szkicami figurek przygotowywanych do kampanii kickstarterowej.

Delarian Chaplain from White Tree | Kapelan Delaryjski z White Tree

White Tree company offers 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Delarian Chaplain" for its upcoming "Afterglow" game. Miniature is not yet available, it will be officially released on 9th of June. You can pre-order it now for 6.47 EUR. Regular price of this figure will be 7.61 EUR.

Firma White Tree oferuje nową figurkę żywiczną w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Kapelan Delaryjski", przeznaczona jest do mającej się wkrótce ukazać nakładem tego producenta gry "Afterglow". Figurka nie jest jeszcze dostępna, data oficjalnej premiery to 9 czerwca. Obecnie można zamówić ją w przedsprzedaży w cenie o 15% niższej niż będzie wynosić cena standardowa - 27,20 PLN zamiast 32 PLN.

Ducats on "By Fire and Sword" forum | Dukaty na forum "Ogniem i mieczem"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" rules, has announced a new setting available on game's official forum. Company has introduced a new mode allowing allocation of its promotional currency - ducats - in e-version. It will be hopefully helpfull for those players, that don't have Wargamer shop nearby, to exchange ducats into rewards. Read full information here. Whole idea of ducats and ways that players can obtain them is already explained on company's website here.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", ogłosiła wprowadzenie do użytku nowego modułu dostępnego dla zarejestrowanych użytkowników oficjalnego forum gry. Pozwoli on przyznawać dukaty - promocyjną walutę Wargamera - w sposób elektroniczny. Wydawca ma nadzieję, że pomoże to graczom, którzy nie mają w pobliżu sklepu Wargamera, odebrać nagrody z katalogu. Pełna informacja dostępna jest tutaj. Katalog dukatów wraz ze sposobami ich uzyskania dostępny jest tutaj.

Ancient Zeppelin from Titan-Forge | Starożytny zeppelin z Titan-Forge

Titan-Forge company has updated its finalised Metal Beards Kickstarter campaign yet again - this time showing 3D renders of migty Dwarven flying machine of war - Ancient Zeppelin. See it here.

Firma Titan-Forge po raz kolejny zaktualizowała stronę swojej zakończonej kampanii kickstarterowej Metalowe Brody, prezentując rendery 3D potężnej krasnoludzkiej latającej maszyny bojowej - starożytnego zeppelina. Zobaczcie go tutaj.

"Norsgard" crowdfunding campaign next week | Kampania crowdfundingowa gry "Norsgard" w przyszłym tygodniu

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a information about upcoming crowdfunding campaign. It will start next week on IndieGoGo website and will be focus on new faction of the Ice Elves. But, according to developers, orcs and barbarians won't be forgotten.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" ukazała się informacja na temat nachodzącej wielkimi krokami kampanii crowdfundingowej, której celem będzie sfinansowanie publikacji nowej frakcji - Lodowych Elfów. Zbiórka skupi się właśnie na nich, jednak według informacji producentów w czasie trwania kampanii orkowie i barbarzyńcy również nie zostaną zapomniani. Początek kampanii będzie miał miejsce w przyszłym tygodniu.