wtorek, 27 maja 2014

Vampire from Spellcrow (WIP) | Wampir ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow has shown a photo of its new sculpt - older Vampire which has been resculpted now. New miniature, designed for free skirmish game "Umbra Turris", will be soon available at the manufacturer's webstore.

Firma Spellcrow pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie rzeźby figurki wampira. Została ona zrobiona znacznie wcześniej, obecnie poprawiono ją i dodano płaszcz. Nowa miniaturka, wyrzeźbiona z myślą o darmowej grze "Umbra Turris", trafi wkrótce do sklepu sieciowego producenta.

IndieGoGo exclusive miniature for "Norsgard" | Unikatowa figurka kampanii IndieGoGo gry "Norsgard"

"Norsgard" game team will soon launch IndieGoGo campaign to raise funds for releasing third faction - Ice Elves. One of the exclusive features of the campaign will be a special miniature. You can see a preview of this Ice Elve figure on game's official Facebook profile.

Zespół twórców gry "Norsgard" rozpocznie wkrótce kampanię crowdfundingową za pośrednictwem serwisu IndieGoGo, której celem jest zebranie funduszy na wydanie trzeciej frakcji do gry - Lodowych Elfów. Jedną z zachęt do wzięcia udziału w zbiórce będzie specjalna figurka, dostępna tylko dla osób wspierających kampanię. Można ja dziś zobaczyć na oficjalnym profilu fejsbukowym gry.

New Dwarf green from SMM (WIP) | Rzeźba nowego krasnoluda z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has shown a photo of a new Dwarf miniature being currently sculpted. You can see it on company's Facebook profile.

Firma Scibor Monstrous Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie nowej rzeźby figurki krasnoluda. Można je zobaczyć tutaj.

Fantasy outpost from Baltazar Games | Placówka fantasy z Baltazar Games

Baltazar Games has updated its Facebook profile, showing seven new photos of its cardboard Fantasy Outpost set. There are four buildings in this set, two variants of wooden chests and a paved base. You can buy this set for 18.45 PLN (approx. 6.5 USD).

Firma Baltazar Games umieściła na swoim profilu fejsubkowym album zawierający siedem zdjęć "Placówki fantasy", zestawu kartonowych budynków do samodzielnego montażu. Zestaw zawiera wieżę obserwacyjną, chatkę z dwoma przybudówkami, brukowaną podstawkę i dwa rodzaje drewnianych skrzyń. Całość można nabyć w sklepie sieciowym producenta za 18,45 PLN.

First sculpt of Ven Rier's Agents faction for "Wolsung SSG" | Pierwsza rzeźba figurki frakcji Ven Rier's Agents z gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has shown first actual sculpt of a miniature for a new faction - Ven Rier's Agents - for its "Wolsung SSG" game. New faction will be released after successful Kickstarter campaign, which will be launched soon.

Firma Micro Art Studio pokazała pierwszą rzeźbę figurki z nowej frakcji - Ven Rier's Agents - do swojej gry "Wolsung SSG". Nowa frakcja zostanie wydana po sukcesie kampanii kickstarterowej, która rozpocznie się już wkrótce.

Wolves Space Knights heads set from Spellcrow | Zestaw "Głowy Kosmicznych Rycerzy Wilków" ze Spellcrow

Spellcrow offers new set of resin 28 mm "heroic" scale heads labelled as "Wolves Space Knights Heads". Set contains ten resin casts in five different designs. You can buy this new release for 8 EUR. Models were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży zestaw żywicznych głów w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Głowy Kosmicznych Rycerzy Wilków". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu różnych wzorach. Cena tej nowości to 29 PLN, autorem rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Miniature for "Portal Worlds Collide" from Smok's Sculpure | Figurka do gry "Portal Worlds Collide" ze Smok's Sculpture

Smok's Sculpture company's Facebook profile has been updated with some photos showing another commissioned miniature - this time it is some kind of faun (probably), made for "Portal Worlds Collide" game by Deraj Studios.

Profil fejsbukowy firmy Smok's Sculpture został zaktualizowany zdjęciami kolejnej figurki rzeźbionej na zamówienie - tym razem jest to - prawdopodobnie - faun, zrobiony do gry "Portal Worlds Collide" produkcji Deraj Studios.