wtorek, 18 sierpnia 2015

'Sergius' from Hi-Tech Miniatures | "Sergius" z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company offers new 28mm 'heroic' scale release - miniature of mystic 'Sergius'. New figure is casted in resin, its heigth is 27mm measured from feet to the eyeline. 'Sergius' is supplied with resin, scenic 25mm round base and its price is 4.80 EUR now (with 20% discount). Regular price of this miniature will be 6 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nową miniaturkę w skali 28 mm "heroic" - mistyka "Sergiusa". Nowość to żywiczny odlew o wysokości 27 mm, mierzonej od stóp do linii oczu. Miniaturka dostarczana jest wraz z żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 25 mm. Jej cena wynosi obecnie 4,80 EUR - trwa promocja, w ramach której cena jest zmniejszona o 20%. Standardowa cena tej miniaturki będzie wynosić 6 EUR.

Four Scibor's product 30% cheaper | Cztery produkty Ścibora tańsze o 30%

Scibor Monsterous Miniatures company runs further round of its 30% off promotion. This time we may buy following resin sets and models: 'Egyptian SF Warrior #1' (14.69 EUR now, 20.98 EUR being regular price); 'SF Archangel #2' (21.71 EUR now, 31.01 EUR regular price); 'SF Egyptian Warrior #3' (14.69 EUR now, 20.98 EUR standard price) and 'Egyptian Ruins Terrain' set, which is available for 12.98 EUR now instead of 18.42 EUR.
All offers are valid for seven days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures prowadzi w tej chwili kolejną falę swoich wyprzedaży, w ramach których wybrane produkty i modele są tańsze o o 30%. Tym razem możemy kupić następujące produkty: "Egyptian SF Warrior #1" (58,66 PLN zamiast 83,80 PLN); "SF Archangel #2" (86,87 EUR zamiast 124,10 PLN); "SF Egyptian Warrior #3" (58,66 PLN zamiast 83,80 PLN) i zestaw "Egyptian Ruins Terrain", dostępny w cenie 51,52 PLN, podczas gdy jego standardowa cena to 73,60 PLN. Oferty ważne są przez siedem dni.


Puppets War previews something BIG | Puppets War zapowiada coś DUŻEGO

Puppets War company has shown on its Facebook profile a work-in-progress shot of 'something big'. It seems that the photo shows part of large dreadnought/mech machine from Mankind faction. Check it here.

Firma Puppets War zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie pokazujące budowany model "czegoś dużego". Jak się wydaje, na fotografii widać fragment dużego drednota/mecha z frakcji Ludzkość tego producenta. Zerknijcie tutaj.