środa, 6 sierpnia 2014

Dice sets for "The Deluge" campaign | Zestawy kości w kampanii "Potopu"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" game, has shown different versions of upcoming dice sets, which will be - hopefully - unlocked after reaching 32 500 GBP level. You can see variants here and - if you are one of the campaign backers - you can help to decide which version is better.
Kickstarter campaign of "The Deluge", first major expansion for "By Fire and Sword", will last till the end of August, so far 28 000 GBP has been pledged. Dice sets will be produced by another Polish manufacturer - Q-Workshop company.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", pokazał na stronie kampanii kickstarterowej "Potopu, pierwszego dużego dodatku, różne warianty planowanych zestawów kości, które zostaną - miejmy nadzieję - odblokowane po osiągnięciu pułapu finansowania w wysokości 32 500 GBP. Wersje zestawów można obejrzeć tutaj, a jeśli ktoś wspiera kampanię, może również pomóc wybrać wersję docelową.
Kampania kickstarterowa "Potopu" potrwa do końca sierpnia, obecnie zadeklarowano wpłaty w wysokości 28 000 GBP. Zestawy kości wyprodukuje inna polska firma - Q-Workshop.

Update of "Wolsung SSG" Kickstarter campaign | Aktualizacja kampanii kickstarterowej "Wolsung SSG"

In yet another update of its Kickstarter campaign website of "Wolsung SSG" expansion Micro Art Studio has published a video guide for pledge manager users and first photos of actual prints of new miniatures, unlocked during the campaign. Check it here.

W kolejnej aktualizacji strony kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung SSG" wydawca - Micro Art Studio - opublikował poradnik wideo dotyczący używania managera zamówień, a także pierwsze zdjęcia wydrukowanych figurek, odblokowanych w czasie trwania zbiórki.

New concept art for Norsgard game | Nowy szkic koncepcyjny do gry Norsgard

"Norsgard" game's Facebook profile has been updated with a concept art of Mistress of the Hunt, new miniature for Mork Tribe. According to the publisher's information, sculpting this miniature will be one of the goals of the planned autumn crowdfunding campaign.

Profil fejsbukowy gry "Norsgard" został zaktualizowany o szkic koncepcyjny Pani Łowów, nowej figurki z frakcji plemienia Mork. Zgodnie z informacją producenta, wyrzeźbienie tej figurki będzie jednym z celów planowanej na jesień nowej kampanii crowdfundingowej.

Changed Knights torsos from Spellcrow (WIP) | Torsy Rycerzy Zmian ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow company has shown a photo of new torsos for Changed Knights. You can see it on company's Facebook profile here.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie opracowywanych torsów Rycerzy Zmian. Można je obejrzeć tutaj.

Renders of Vulkan from Warzone Resurrection | Rendery Vulkana z Warzone Resurrection

Vulkan armoured bipedal war machine for "Warzone Resurrection" is already available at the Prodos Games' webstore but you can see 3D renders of this model too now. Renders are available on the Irek 3D Facebook profile, belonging to Irek Zieliński, digital sculptor of Vulkan.

Model maszyny kroczącej Vulkan z gry "Warzone Resurrection" jest już od pewnego czasu dostępny w sklepie sieciowym firmy Prodos Games, jej producenta. Teraz można również zobaczyć rendery 3D, które posłużyły do zrobienia modelu - opublikowano je na profilu fejsbukowym Irek 3D, należącym do Irka Zielińskiego, cyfrowego rzeźbiarza, który opracował model Vulkana.