środa, 22 kwietnia 2015

Review of products from Ristul's Market | Recenzja produktów firmy Ristul's Market

Games Gazette website has published a rather general review of some Ristul's Extraordinary Market company's products - basing kits and accessories.

Na stronie Games Gazette ukazała się nieco ogólna recenzja części produktów firmy Ristul's Extraordinary Market - głównie zestawów akcesoriów do dekorowania podstawek i makiet.

Multiverse Gaming webstore open | Działa sklep sieciowy firmy Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company informs, that its webstore is up and running. You can visit store here.

Firma Multiverse Gaming poinformowała, że działa już jej sklep sieciowy. Można go odwiedzić tutaj.

Hut on stilts from Black Grom Studio | Chata na palach z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has released another laser-cut 28mm scale building model - 'Hut on stilts'. You can buy it in manufactuer's E-bay store for just 6 USD.

Firma Black Grom Studio rozpoczęła sprzedaż kolejnego laserowo wycinanego modelu budynku w skali 28 mm - nosi on nazwę "Chata na palach". Można go kupić w ebajowym sklepie producenta, cena to zaledwie 20 PLN.

Puppets War painting competition | Konkurs malarski Puppets War

Puppets War has just announced start of its first monthly painting competition, with 66 EUR voucher for buying products from producer webstore as a main prize. Check full information here.

Firma Puppets War ogłosiła właśnie rozpoczęcie pierwszego z cyklu comiesięcznych konkursów malarskich, z nagrodą w postaci vouchera o wartości 66 EUR na zakupy w sklepie firmowym. Pełna informacja znajduje się tutaj.

'Human Interface - Nakamura Tower' Kickstarter update | Aktualizacja informacji o kickstarterze gry "HINT"

'Human Interface - Nakamura Tower' game's Kickstarter campaign has been updated with a pdf file containing example of play, showing game's mechanics and cyberwarfare. You can download file here. Producer of the game has also shown how metal miniatures look before assembly. You can see photo here.
Kickstarter campaign has started two days ago, project is almost funded. So far more then 34 000 GBP has been pledged, with 35 000 GBP necessary to fund the game.

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Human Interface - Nakamura Tower" ukazała się krótka aktualizacja - producenci zamieścili plik pdf, zawierający opis przykładowej rozgrywki, pokazujący mechanikę gry i walkę w sieci. Plik można pobrać stąd. Z kolei na profilu fejsbukowym gry pojawiła się fotografia, pokazująca wygląd niepomalowanych, metalowych figurek, wykorzystywanych w czasie zabawy - można ją zobaczyć tutaj.
Kampania kickstarterowa gry rozpoczeła się dwa dni temu, projekt jest już niemal ufundowany. Dotychczas zebrano ponad 34 000 GBP, minimalna kwota potrzebna do sfinansowani projektu to 35 000 GBP.