czwartek, 25 października 2012

Zbuduj lepszych... berserkerów Khorne'a | Build better... Khorne berzerkers

W kolejnym artykule z cyklu "Zbuduj lepszych..." FireAnt opisuje alternatywne bitsy, za pomocą których możemy zbudować odmiennych niż oficjalni berzerkerów Khorne'a. Sporą część tekstu poświęcona jest produktom MaxMini, Puppets War i Kromlech.

In another "Build better..." article FireAnt reviews alternative bits for making different then official Khorne berzerkers. Better part of the article is dedicated to MaxMini, Puppets War and Kromlech products.