wtorek, 7 kwietnia 2015

Review of 'Food Supplies', 'Bonepiles' and 'Bonfires; from REM Recenzja zestawów "Food Supplies", "Bonepiles" oraz "Bonfires" z REM

Wargame News and Terrain website has been updated with a detailed review of three sets of terrain accessories from Ristul's Extraordinary Market - 'Food Supplies', 'Bonepiles' and 'Bonefires'. Check it here.
Na stronie Wargame News and Terrain ukazałą się obszerna recenzja trzech zestawów akcesoriów terenowych produkcji Ristul's Extraordinary Market - "Food Supplies", "Bonepiles" oraz "Bonefires". Można ją przeczytać tutaj.

Kromlech offers new pistols | Kromlech oferuje nowe pistolety

Kromlech company has released two new sets of 28mm 'heroic' scale resin weapons for miniatures. First new release is named 'Legionary Thunder Pistols', set contains ten resin casts of two different designs. You can buy it for 6.99 EUR. Second of the new sets is 'CM72 Plasma pistols' - set consists of five such futuristic weapons, price is 5.99 EUR.
All weapons were designed by Robert Kurek.

Firma Kromlech wprowadziła dziś do sprzedaży dwa nowe zestawy żywicznych odlewów broni w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości to "Legionary Thunder Pistoles" - w zestawie otrzymujemy dziesięć żywicznych odlewów w dwóch wariantach. Cena to 27,96 PLN. Drugi zestaw to "CM72 Plasma pistols" - tutaj w zestawie jest pięć odlewów futurystycznej broni - cena to 22,96 PLN. Autorem projektów nowych części jest Robert Kurek.

Official 'Call of Cthulhu' dice set is here | Oficjalny zestaw kości gry "Zew Cthulhu" już w sprzedaży

Q-Workshop informs that official 'Call of Cthulhu' 7th edition dice set is finally available. The stars are finally right and all The Great Old Ones cultists may finally buy this new product for 19 USD. Set consists of 7 polyhedral black-green dice.

Q-Workshop informuje, że do sprzedaży trafił oficjalny zestaw kości do siódmego wydania gry "Zew Cthulhu". Gwiazdy znalazły się, w końcu, we właściwym położeniu, a wszyscy wyznawcy Wielkich Przedwiecznych mogą kupić ten nowy zestaw w cenie 29 PLN. Znajduje się w nim siedem wielościennych kości w kolorach czarnym i zielonym.

Review of containers and Hive Maw from Micro Art Studio | Recenzja kontenerów i Hive Maw z Micro Art Studio

Spanish-language Akihabara Station blog has published a detailed review of latest terrain accessories from Micro Art Studio. Here you can read a review of recently released 'Containers' and slightly older 'Hive Maw'.

Hiszpańskojęzyczna strona Akihabara Station opublikowała szczegółową recenzje wydanych niedawno akcesoriów terenowych firmy Micro Art Studio. Tu można przeczytać tekst opisujący nowe kontenery i nieco starszy zestaw terenu "Hive Maw".

'Norsgard' team shows another art | Twórcy "Norsgard" pokazują kolejną grafikę

The team behind 'Norsgard' game has shown one more graphic from the upcoming rulebook of this game. You can see it on 'Norsgard's Facebook profile here.

Zespół twórców gry "Norsgard" pokazał kolejną grafikę przygotowaną do powstającego podręcznika. Można ją zobaczyć na profilu fejsbukowym gry.

Historical Skirmish Force contest by Wargamer | Wargamer organizuje konkurs na historyczny podjazd

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' game, has announced a contest for Historical Skirmish Force list. The list should cover any army from the main rulebook and 'The Deluge' supplement from the period of 1649-1676 (with the exception of Denmark, Courland and Gdańsk's forces). Winning lists will be published as a official game's list. You can find full rules of the competition here.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", rozpoczęła konkurs na podjazd historyczny. Lista podjazdu może dotyczyć dowolnej armii z podręcznika głównego i "Potopu" z lat 1649-1676 za wyjątkiem Danii, Kurlandii i Gdańska. Zwycięskie rozpiski zostaną opublikowane jako oficjalne. Pełne zasady konkursu można znaleźć tutaj.

'Quinn' dwarf miniature available | Figurka krasnoluda "Quinna" w sprzedaży

Siren Miniatures offers its newest 28mm 'heroic' scale resin miniature of dwarf 'Quinn'. New miniature is available with 20% discount now (pre-order) - you can buy it for 9.44 EUR instead of 11.80 EUR.

Firma Siren Miniatures rozpoczęła przedsprzedaż kolejnej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic" - miniaturki krasnoluda "Quinna". Nowa figurka dostępna jest w przedsprzedaży w cenie niższej o 20% od normalnej - zapłacimy za nią 9,44 EUR zamiast 11,80 EUR.

'Heroic Ballads' short preview | Krótka zapowiedź gry "Heroic Ballads"

TheNode.pl website has published a short, Polish-language preview of upcoming 'Heroic Ballads' dungeon-crawl game from Assault Publishing. Game, which will be available in English for free (with optional payment for charity organisations), will be released probably in a few weeks.

Na stronie TheNode.pl ukazała się krótka zapowiedź "Heroic Ballads", figurkowej gry polegającej na eksploracji podziemi, którą szykuje do wydania Assault Publishing. Gra będzie dostępna za darmo w języku angielskim (z opcjonalną wpłatą na cele charytatywne), jej oficjalna premiera nastąpi na Pyrkonie.

Scibor shows upcoming Dwarves | Ścibor pokazuje przygotowywane krasnoludy

Scibor Monsterous Miniatures company has shown two photos of its upcoming new Dwarves regiment. Check it here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures pokazała dwa zdjęcia przygotowywanego, nowego oddziału krasnoludów. Można je zobaczyć tutaj.

'Wolsung SSG" - how to play Jak grać w "Wolsung SSG"

Warchimera, Polish distributor of 'Wolsung SSG' by Micro Art Studio, has published a video showing how to play. You can watch two (of the four planned) parts here and here (Polish only).

Firma Warchimera, polski dystrybutor gry "Wolsung SSG" produkowanej przez Micro Art Studio, opublikowała filmy wideo, pokazujące w jaki sposób grać. Dwa z planowanych czterech filmów można obejrzeć tutaj i tutaj.