wtorek, 13 sierpnia 2013

Działko automatyczne "Maxim" z MaxMini | Gun Cart "Maxim" pattern from MaxMini

Firma MaxMini wprowadziła do sprzedaży model działka automatycznego "Maxim". Model wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", jego cena wynosi 9,89 EUR.

MaxMini company offers new model of Gun Cart "Maxim" pattern. New product is casted in resin in 28 mm "heroic" scale, its price is 9.89 EUR.