wtorek, 10 czerwca 2014

New Elven Rosarium base | Nowa podstawka Elven Rosarium

Ristul's Extraordinary Market company offers new scenic resin base from its "Elven Rosarium" base. New set contains one 50 mm square base, you can buy it for 4.75 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje nową podstawkę sceniczną z serii "Elven Rosarium". Zestaw zawiera jedną kwadratową podstawkę o boku 50 mm, można go kupić w cenie 19,48 PLN.

Food in sacks from Mini Monsters (WIP) | Żywność w workach z Mini Monsters (WIP)

Mini Monsters company has shown on its Facebook profile photos of upcoming accessories - food in sacks. You can see sculpts here.

Firma Mini Monsters pokazała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia zestawu akcesoriów - żywności w workach - jaki znajdzie się wkrótce w ofercie tego producenta. Zdjęcia rzeźb można zobaczyć tutaj.

Battlemats for "Wolsung SSG" | Maty do gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio has informed, that one of the terrain pledges in upcoming "Wolsung SSG" Kickstarter campaign will include Battlemats designed specifically for this game. You can see preview of such mat here.

Firma Micro Art Studio poinformowała, że jeden z poziomów wsparcia w trakcie zbliżającej się kampanii kickstarterowej gry "Wolsung SSG" będzie zawierać maty zaprojektowane specjalnie do "Wolsunga". Zdjęcie pokazujące fragment maty można zobaczyć tutaj.

Chaos Fusion Rifles from Evil Craft | Karabiny fuzyjne Chaosu z Evil Craft

Evil Craft company has released a new set of 28 mm "heroic" scale resin weapons labelled as "Chaos Fusion Rifles". Set contains four casts in two different versions, its price is 8 EUR.

Firma Evil Craft rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych modeli broni w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Chaos Fusion Rifles". W zestawie znajdują się cztery odlewy w dwóch różnych wariantach, cena nowości to 8 EUR.

Viking Archfather Odinn (WIP) | Odinn - nowa figurka z Hi-Tech Miniatures (WIP)

Hi-Tech Miniatures is preparing a new figure of Archfather - Viking Archfather Odinn. You can see a preview picture of this sculpt on company's Facebook profile.

Firma Hi-Tech Miniatures przygotowuje obecnie nową figurkę, nazwaną Viking Archfather Odinn. Zdjęcie rzeźby można zobaczyć na profilu fejsbukowym producenta.

Changed Knights Legs from Spellcrow | Nogi Rycerzy Zmian ze Spellcrow

Spellcrow company has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale parts labelled as "Changed Knights Legs". Set consists of six casts in three different variants. You can buy it for 8 EUR. Models were designed and sculpted by Marek Rurarz and Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic", nosi on nazwę "Nogi Rycerzy Zmian". Zestaw zawiera sześć odlewów w trzech różnych wzorach, jego cena to 29 PLN. Autorami projektów i rzeźb są Marek Rurarz i Piotr Pirianowicz.

Ruined Temple bases from Bitsbox | Podstawki Zrujnowana Świątynia z Bitspudła

Bitsbox offers set of new resin round 25 mm scenic bases "Ruined Temple". Set contains five different bases, you can buy it for 5 USD.

Firma Bitspudło oferuje nowy zestaw żywicznych okrągłych podstawek scenicznych o średnicy 25 mm o nazwie "Ruined Temple". W zestawie znajduje się pięć różnych podstawek, jego cena to 15 PLN.

Orc Tank Hunters from Kromlech | Orkowie z bronią przeciwpancerną z Kromlecha

Kromlech has released its new models of Orc Tank Hunters in 28 mm "heroic" scale. There are two sets of these models available in manufacturer's webstore. First set is labelled as "Orc Tank Hunters Team" - it contains five multipart miniatures and you can buy it for 24.99 EUR. Second set is bigger, its name is "Orc Tank Hunters Squad". This set contains ten miniatures and three tracked anti-tank Goliath mines. Price of this set is 49.99 EUR. Last of the new releases is a set labelled as "Orc Tank Hunter Backpacks" - you will find six resin backpacks there for 6.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła dziś do sprzedaży nowe modele orków uzbrojonych w broń przeciwpancerną w skali 28 mm "heroic". W sklepie firmowym producenta dostępne są dwa zestawy figurek. Pierwszy z nich to "Orc Tank Hunters Team", w którego skład wchodzi pięć wieloczęściowych figurek, cena tego zestawu to 24,99 EUR. Drugi zestaw nosi nazwę "Orc Tank Hunters Squad", zawiera on dziesięć figurek orków oraz trzy gąsienicowe miny przeciwpancerne Goliath. Cena tego zestawu to 49,99 EUR. Ostatnia z dzisiejszych nowości tego producenta to zestaw plecaków "Orc Tank Hunter Backpacks", zawierający sześć żywicznych odlewów w cenie 6,99 EUR.