piątek, 27 lutego 2015

What's new at 'Norsgard'? | Co nowego w "Norsgardzie"?

The team of 'Norsgard' game's developers has updated its Kickstarter campaign website, publishing a wealth of new informations. You can see preview of layout of the rulebook, there are new photos of upcoming miniatures too - check it here.

Zespół twórców gry "Norsgard" zaktualizował stronę kampanii kickstarterowej gry, publikując liczne nowe informacje. Wśród nich można znaleźć zdjęcia gotowych stron podręcznika gry, a także fotografie przygotowywanych figurek - zerknijcie tutaj.

'Oriental' base overlays | Nakładki na podstawki "Orientalne"

ZEN Terrain company offers sets of laser-cut base overlays from 'Oriental' range. Currently, there are four sets of such overlays. First of them -  'Oriental set' - contains nine overlays (55mm x 2, 40mm x 2 and 25mm x 5), you can buy it for 5.26 EUR. Second set contains two 55mm overlays, it is available for 2.11 EUR. Third set contains two 40mm overlays, its price is 2.11 EUR again. The last set released today consists of five 25 mm overlays, its price is EUR. You can order overlays cut out of hard cardboard or 3mm HDF board.

Firma ZEN Terrain rozpoczęła sprzedaż laserowo ciętych nakładek na podstawki z serii "Oriental". Obecnie dostępne są cztery zestawy. Pierwszy z nich zawiera wszystkie dostępne w tej chwili nakładki - pięć o średnicy 25 mm, dwie o średnicy 40 mm i dwie o średnicy 55 mm. Jego cena wynosi 20 PLN. Drugi zestaw składa się z dwóch nakładek o średnicy 40 mm, cena to 7 PLN. Trzeci zestaw zawiera dwie podstawki o średnicy 55 mm, cena to 8 PLN. Ostatni z wprowadzonych dziś do sprzedaży zestawów zawiera pięć nakładek o średnicy 25 mm, jego cena to 10 PLN. Nakładki mogą być wycięte z grubej tektury lub płyty HDF o grubości 3 mm.

Weapon slots for heavy bikes from Puppets War | Uchwyty broni do ciężkich motorów z Puppets War

Puppets War offers new set of resin 28mm scale accessories labelled as 'Weapon slots for heavy bikes'. Set contains five resin slots, which have 3x1mm holes for magnets. New parts were designed and sculpted by AR. You can buy this new release for 5 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych akcesoriów w skali 28 mm, nosi on nazwę "Weapon slots for heavy bikes". Zestaw zawiera pięć żywicznych uchwytów, wyposażonych w otworzy 3x1 przeznaczone do wklejenia magnesów. Części zostały zaprojektowane i wyrzeźbione przez AR, ich cena to 5 EUR za zestaw.

One more 'Pulp City' KS campaign update | Jeszcze jedna aktualizacja kampanii kickstarterowej "Pulp City"

'Pulp City' game's Kickstarter campaign website has been updated - again. This time the team behind the game writes mainly about shipping all orders, which seems to run smoothly. Besides that, there are photos of the new Supreme Genesis miniature,Dr. Warlock (idea by Drew Wood, concept by Liam C and sculpting by Jarek Smółka).

Po raz kolejny zaktualizowana została strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City". Tym razem twórcy piszą głównie o wysyłce zamówień, która wydaje się iść bardzo sprawnie. Oprócz tego pokazane zostały zdjęcia figurki Supreme Genesis - Dr Warlocka (pomysł Drew Wooda, szkic Liama C, rzeźba Jarka Smółki).

'PMC 2640' e-book available at WD | Podręcznik elektroniczny "PMC 2640" ponownie dostępny w WD

Assault Publishing company informs that its 'PMC 2640' sci-fi rules are available at WargamerDownloads.com. You can buy it for 20 USD.

Firma Assault Publishing informuje, że jej gra "PMC 2640" w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie WargamerDownloads.com w cenie 20 USD.

Updated free 'Warzone Resurrection' rules | Aktualne i darmowe zasady "Warzone Resurrection"

Prodos Games has informed that updated and free rules for 'Warzone Resurrection' game (version 1.4), mission files and updated errata files are available on company's website under Download section.

Firma Prodos Games poinformowała, że zaktualizowane, darmowe zasady gry "Warzone Resurrection" w wersji 1.4, pliki misji oraz aktualna errata dostępne są na stronie firmowej w dziale Pobrań.