czwartek, 28 maja 2015

Many new orc weapons from Puppets War | Liczne nowe bronie orków z Puppets War

Puppets War company has released today fourteen new sets of models for its Orc faction. First new set is labelled as 'Orc Walker Close Combat Arm' (7.50 EUR). Then we have next heavy close combat weapon - 'Orc Walker Iron Plier Arm' (7.50 EUR again). Third release is 'Orc Heavy Turret' (7 EUR), and then: 'Orc Brave Turret' (7 EUR); 'Orc Little Turret' (5 EUR), 'Orc Turret Base' (7 EUR). Next - smaller weapons: 'Orc Gatling Gun' - available in a pack of six and as a pair (12 and 5 EUR respectively); 'Orc Laser Cannon' (again 6 and 2, for 12 and 5 EUR), 'Orc Missile Launchers' (6 and 2, 12 and 5 EUR); 'Orc AT Cannons' (and 2, available for 12 and 5 EUR).
Wow, it was really a huge wave of new releases...

Firma Puppets War rozpoczęła dziś sprzedaż czternastu nowych zestawów modeli i akcesoriów do nich, wszystkie dla frakcji orków. Pierwsza z nowości to "Orc Walker Close Combat Arm" (7.50 EUR). Potem, kolejna ciężka broń do walki wręcz - "Orc Walker Iron Plier Arm" (ponownie 7.50 EUR). Trzecia nowość to "Orc Heavy Turret" (7 EUR), a następnie: "Orc Brave Turret" (7 EUR); "Orc Little Turret" (5 EUR), "Orc Turret Base" (7 EUR). Czas na bronie nieco mniejszych rozmiarów: "Orc Gatling Gun" - dostępny w zestawie sześciu i pakowane po dwa (odpowiednio, 12 i EUR); "Orc Laser Cannon (ponownie, sześć dwa, za 12 i 5 EUR, "Orc Missile Launchers" (2, 12 i 5 EUR); "Orc AT Cannons" (6 i 2, dostępne za 12 i 5 EUR).
Wow, to naprawdę dużo nowości...New Egyptian bases from Scibor | Nowe egipskie podstawki z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers five new sets of resin, scenic bases from the range labelled as 'Egyptian Ruins'. All of new sets contain round bases: 'Egyptian Ruins 25mm round set 1' (5 randomly selected bases, 5.01 EUR); 'Egyptian Ruins 30mm round set 1' (5 randomly selected bases, 5.01 EUR); 'Egyptian Ruins 40 mm round set 1' (2 randomly selected bases, 5.01 EUR); ; 'Egyptian Ruins 40 mm round set 2' (2 bases, 7,52 EUR) and ; 'Egyptian Ruins 60 mm round base' (one base, 7.52 EUR).

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje pięć nowych zestawów żywicznych, okrągłych podstawek scenicznych z serii "Egipskie Ruiny". Nowości to: : "Egyptian Ruins 25mm round set 1' (5 losowo dobranych podstawek, 20,10 PLN); "Egyptian Ruins 30mm round set 1" (5 losowo dobranych podstawek, 20,10 PLN); "Egyptian Ruins 40 mm round set 1" (dwie losowo dobrane podstawki, 20,10 PLN); ; "Egyptian Ruins 40 mm round set 2" (2 podstawki, 30 PLN) oraz "Egyptian Ruins 60 mm round base" (jedna podstawka, 30 PLN).
Photo of upcoming server from ZEN Terrain | Zdjęcie prototypu modelu serwera z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown photo of its upcoming server stacks model. The server stacks and short range antenna will be available soon.

Firma ZEN Terrain pokazała zdjęcie przygotowywanego modelu klastra serwerów. Klaster i antena radiowa krótkiego zasięgu trafią wkrótce do sprzedaży.New 'Afterglow' forum | Nowe forum gry "Afterglow"

White Tree, publisher of upcoming 'Afterglow' game, informs, that new game's forum is up and running. You can find it here.

Firma White Tree, wydawca opracowywanej obecnie gry "Afterlow", informuje, że rozpoczęło działalność nowe, oficjalne forum gry. Można je znaleźć tutaj.Gattling lasers for Space Elves bikes | Gatlingowe lasery do motorów Kosmicznych Elfów

Spellcrow company offers new set of 'Gattling lasers for Space Elves bikes'. Set contains three lasers and six target devices for converting catapults. Parts are casted in resin in 28mm 'heroic; scale. You can buy this new release for 8 EUR.
Models designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu o nazwie "Gatlingowe lasery do motorów Kosmicznych Elfów". W zestawie znajdują się trzy lasery i sześć celowników do nakładania na katapulty. Części są odlane w żywicy, w skali 28 mm "heroic". Cena nowego zestawu to 29 PLN.
Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.