wtorek, 4 sierpnia 2015

Norse Warriors Heads from Puppets War | Głowy Wojowników z Północy produkcji Puppets War

Puppets War company has released a new set of resin 28mm 'heroic' scale converson heads labelled as 'Norse Warriors Heads'. Set, which is available for 7 EUR, contains 10 casts in five different variants. Heads were designed and sculpted by AR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw główek żywicznych do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Nowość nosi nazwę "Norse Warriors Heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów w pięciu wariantach, jego cena wynosi 7 EUR. Autorem projektu i rzeźb jest AR.

Templar Scout for 'Norsgard' (WIP) | Zwiadowca Templariuszy z gry "Norsgard" (WIP)

'Norsgard' game's Facebook profile has been updated with 3D render of upcoming Scout miniatures for Templars. Check it here.

Na profilu fejsbukowym gry "Norsgard" ukazał się render 3D opracowywanej obecnie figurki Zwiadowcy dla Templariuszy. Obrazek można obejrzeć tutaj.

Big Q-Workshop promotion | Duża promocja w sklepie Q-Workshop

Q-Workshop company, leading world manufacturer of dice and dice accessories, informs that there is a big promotion running at the company's webstore. According to the company, " prices for many dice sets are MUCH lower now". Check it out.

Firma Q-Workshop poinformowała, że w jej sklepie sieciowym ma obecnie miejsce duża promocja. Według informacji producenta "ceny wielu zestawów kostek są ZNACZĄCO niższe". Zerknijcie tutaj.

Scibor's promotions | Promocje u Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new round of its 30% off selected models promotions. This time there are three models available: 'SF Archangel' (available for 17.63 EUR instead of 25.18 EUR); 'Celtic SF Lord' (17.63 EUR instead of 25.18 EUR again) and 'Celtic SF Bear Rider #3' (26.4 EUR instead of 37.71 EUR). All miniatures are casted in resin in 28mm 'heroic' scale, offers are valid for 7 days.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje w ramach promocji kolejne modele. Tym razem mamy okazję kupić taniej o 30% modele "SF Archangel" (70,49 PLN zamiast 100,70 PLN); "Celtic SF Lord" (70,49 PLN zamiast 100,70 PLN) oraz "Celtic SF Bear Rider #3" (105,56 PLN zamiast standardowych 150,80 PLN). Wszystkie figurki są wykonane w skali 28 mm "heroic" z żywicy, a promocja obowiązuje przez siedem dni.
New releases for 'By Fire and Sword' | Nowości do "Ogniem i mieczem"

Wargamer, publisher of 'By Fire and Sword' game, informst that new sets of miniatures and models are available in company's webstore. Players may now buy following sets: 'Kurtany Cavalry' (8 EUR); 'Hungarian Seimeni' (8 EUR); 'Transylvanian commanders' (8 EUR); Imperial Cuirassiers' (8 EUR) and two terrain releases - 'Tatar/Cossacks officer tents' (11.25 EUR) and 'Set of roads' (30 EUR). Terrain sets premiered at Historicon, miniatures were previously available for Kickstarter backers only.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", informuje, że w sklepie sieciowym dostępne są nowe figurki i modele: Gracze mogą już kupić następujące zestawy: "Kurtanie" (30 PLN); "Semeni" (30 PLN); "Dowódcy siedmiogrodzcy - podjazd" (30 PLN); "Cesarscy kirasjerzy" (30 PLN). Dostępne są także dwa zestawy nowych akcesoriów terenowych - "Namioty dowódców tatarskich/kozackich" (45 PLN) oraz "Zestaw dróg" (120 PLN). Modele terenów miały premierę na Historiconie, natomiast figurki dostępne były dotychczas tylko dla osób, które wzięły udział w kampanii kickstarterowej.