wtorek, 14 kwietnia 2015

Space Knights Jump Packs released by Spellcrow | Plecaki skokowe Kosmicznych Rycerzy produkcji Spellcrow

Spellcrow company offers newest addition to its Space Knights range of resin models and parts. Today's release is labelled as 'Space Knights Jump Packs'. Set contains five resin casts, you can buy it for 8 EUR. Models were designed and sculpted by Marek Rurarz.

Firma Spellcrow poszerzyła ofertę swoich żywicznych modeli i części z linii Kosmicznych Rycerzy. Dzisiejsza nowość nosi nazwę "Plecaki skokowe Kosmicznych Rycerzy". Zestaw liczy pięć odlewów, jego cena wynosi 29 PLN. Autorem projektu i rzeźby jest Marek Rurarz.

New tools and modelling accessories from Kromlech | Nowe narzędzia i materiały modelarskie firmy Kromlech

Kromlech's range of tools and modelling accessories is steadily growing. Today, two new products have been added. First new release is 'Hobby Drill'. The tool is supplied with two collets and five drill bits (0.8mm, 1mm, 1.25mm, 1.5mm and 2mm). You can buy it for 7.99 EUR. Second of the new releases is labelled as 'SuperGlue activator'. This is 200ml spray can of chemical activator, which speeds up drying time of cyanoacrylate glues. You can buy it for 5.99 EUR.

Firma Kromlech w ostatnich tygodniach zdecydowanie poszerzyła swoją ofertę narzędzi i materiałów modelarskich. Dziś dodano do niej dwa kolejne produkty. Pierwszym jest ręczna wiertarka, dostarczana wraz z dwoma obsadami wierteł oraz pięcioma wiertłami (o średnicach 0,8 mm, 1 mm, 1,25 mm, 1,5 mm oraz 2 mm). Nowość kosztuje PLN. Drugi z dzisiejszych produktów to aktywator klejów cyjanoakrylowych, dostępny w formie puszki z atomizerem o pojemności 200 ml. Jego cena to 23,96 PLN.

Further concept arts from Siren Miniatures | Kolejne szkice koncepcyjne z Siren Miniatures

Siren Miniatures company has announced, that month will see release of some new ladies miniatures. Some of them were shown as concept arts. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile here.

Firma Siren Miniatures zapowiedziała, że bieżący miesiąc będzie dla niej czasem pań. Niektóre z przygotowywanych figurek kobiet pokazano na profilu fejsbukowym producenta w formie szkiców koncepcyjnych.

News from Scibor | Informacje z firmy Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company has shared with us some new informations. First - new labels for company's boxes have been shown. Second - yet another photo of upcoming Dwarf regiment is available here.

Firma Scibor Monsterous Miniatures podzieliła się z nami nowymi informacjami. Po pierwsze - pokazane zostały nowe wkładki do pudełek z produktami tego producenta. Po drugie - pokazano kolejne zdjęcie przygotowywanego, nowego oddziału krasnoludów.

Plague Spawns | Pomioty Plagi

Spellcrow company has released its Plague Spawns miniatures. Set containing three resin 28mm 'heroic' scale miniatures is available for 33.12 EUR. Models were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaży zapowiadanych od dłuższego czasu figurek Pomiotów Plagi. Zestaw zawierający trzy żywiczne miniaturki w skali 28 mm "heroic" kosztuje 120 PLN. Autorem rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Skulls from Ristul's Market | Czaszki z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market has released six new sets of 28mm 'heroic' scale skulls - "Undead Elf Skulls' (4.50 EUR);  'Undead Dwarf Skulls' (4.50 EUR); 'Undead Orc Skulls' (4.50 EUR); 'Undead Demon Skulls' (4.50 EUR); 'Undead Ogre Skulls' (5.25 EUR) and 'Undead Monsters Skulls' (5.25 EUR). Sets contain varying number of resin skulls - from 5 to 10.

Firma Ristul's Extraordinary Market rozpoczęła sprzedaż sześciu nowych zestawów czaszek w skali 28 mm "heroic" - "Undead Elf Skulls" (18,10 PLN); "Undead Dwarf Skulls" (18,10 PLN); "Undead Orc Skulls" (18,10 PLN); "Undead Demon Skulls" (18,10 PLN); "Undead Ogre Skulls" (21,12 PLN) oraz "Undead Monsters Skulls" (21,12 PLN). Liczba żywicznych czaszek w poszczególnych zestawach jest różna - od pięciu do dziesięciu różnych odlewów.