piątek, 28 lutego 2014

Another Polish Infantry miniatures from Oddział Ósmy (WIP) | Kolejne figurki polskiej piechoty z Oddziału Ósmego (WIP)

Oddział Ósmy's Facebook fanpage has been updated with a photo showing another three 15 mm scale miniatures of Polish infantry soldiers from 1939. Release date of these figures is yet unknown.
Another photo of new Oddział Ósmy's miniatures has been posted in one of the threads on the Polish Strategie forum. Photo shows 20 mm scale miniatures of German Panzer crew from Early War period.

Na fanpejdżu fejsbukowym firmy Oddział Ósmy opublikowane zostało zdjęcie pokazujące kolejne trzy figurki polskich żołnierzy piechoty z września 1939 r. w skali 15 mm. Data rozpoczęcia sprzedaży tych figurek nie jest jeszcze znana.
Z kolei w jednym z wątków na forum Strategie zaprezentowano także, oprócz powyższego zdjęcia, fotografię przygotowywanych czołgistów niemieckich z tego samego okresu w skali 20 mm.

SF Cyborg Brute from REM | Figurka "SF Cyborg Brute" produkcji REM

Ristul's Extraordinary Market company sells new 28 mm "heroic" scale miniature - "SF Cyborg Brute". You can buy it for 8.25 EUR in producer's webstore.

Firma Ristul's Extraordinary Market rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". "SF Cyborg Brute" kosztuje 34,25 PLN.

Polish crew for Fiat 508 model | Załoga do modelu Fiata 508

Scibor Monstrous Miniatures company has just released a new set of historical 1:72 miniatures labelled as "Polish crew and roof for Fiat 508" Set contains two miniatures of Polish cavalryman from 1939 and folding roof. You can buy this set for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż zestawu żywicznych figurek w skali 1:72 nazwanego "Załoga do modelu Fiata 508". W zestawie znajdują się dwie figurki polskich kawalerzystów z 1939 r. oraz składany dach. Cena nowości to 16.80 PLN.

Pleasure Knights torsos from Spellcrow | Korpusy Kosmicznych Rycerzy Wyuzdania ze Spellcrow

Spellcrow company has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale parts labelled as "Pleasure Knights torsos". Set contains ten torsos in five different designs. You can buy this new release for 8 EUR. Parts were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic" opatrzony nazwą "Korpusy Kosmicznych Rycerzy Wyuzdania". W zestawie znajduje się dziesięć żywicznych odlewów w pięciu różnych wariantach. Cena nowości to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Last 24 hours of "Pulp City" campaign | Ostatnie 24 godziny kampanii "Pulp City"

Final hours of "Pulp City" Kickstarter campaign are upon us - but there are still some models to be unlocked. If the project will make it to 100 000 USD, four new Forgotten Supremes will be unlocked, and all backers will get a special free Grimm Bun-Bun miniature.
Update: first of the Forgotten, The Lady in Red, has been unlocked.

Nadeszły ostatnie godziny kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" - nadal jednak pozostały jeszcze do odblokowania modele. Jeśli projekt zbierze ponad 100 000 USD, odblokowane zostaną cztery modele Supremów frakcji Zapomnianych, a wszystkie osoby wspierające kampanię otrzymają darmową figurkę Grimma Bun-Bun.
Aktualizacja: pierwsza figurka z Zapomnianych, Pani w Czerwieni, została już odblokowana.

Wz. 34 armoured car painting guide | Poradnik malowania modelu samochodu pancernego wz. 34

Website of "September 1939" collection published by First to Fight has been updated with a guide showing how to paint upcoming model of wz. 34 Polish armoured car.

Na stronie kolekcji "Wrzesień 1939" wydawanej przez firmę First to Fight opublikowany został poradnik pokazujący, w jaki sposób pomalować model polskiego samochodu pancernego wz. 34, który wkrótce ukaże się w sprzedaży.

Orc Warrior bust from SMM 20% cheaper | Popiersie orka wojownika z SMM 20% taniej

Another promo sale at Scibor Monstrous Miniatures' webstore - there is a 20% discount awaiting for those, who will buy huge "Orc Warrior" bust during next seven days. The discounted price for this sculpt is 72 EUR.

Kolejna promocja w sklepie firmy Scibor Monstrous Miniatures - tym razem zniżka wynosi 20%, otrzymają ją przez siedem dni osoby kupujące duże popiersie "Orka wojownika". Cena tej rzeźby już z uwzględnieniem zniżki to 288 PLN.

Final hours of "Pulp City" Kickstarter campaign | Końcowe godziny kampanii kickstarterowej "Pulp City"

There are only 31 hours till the finish of "Pulp City" Kickstarter campaign. So far project has gathered close to 87 000 USD with tons of unlocked stretched goals and freebies for pledgers. If You are on the fence about this one - this is the time to make a decision.

Do końca kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" pozostało jedynie 31 godzin. Dotychczasowa zbiórka przyniosła deklaracje wpłat blisko 87 000 USD, co odblokowało liczne cele dodatkowe i kilkanaście darmowych dodatków dla wspierających. Jeśli ktoś nadal waha się co do wsparcia tego projektu, czas chyba podjąć decyzję.

Further photos of new Dwarf bust from SMM | Kolejne zdjęcia nowego popiersia z SMM

Scibor Monstrous Miniatures' website has been updated with further photos of upcoming bust of a Dwarf. You can see pictures here.

Na stronie firmy Scibor Monstrous Miniatures opublikowane zostały nowe zdjęcia powstającego popiersia krasnoluda. Można je obejrzeć tutaj.

czwartek, 27 lutego 2014

"PMC 2640: Hell on Echidna" released | "PMC 2640: Hell on Echidna" jest już dostępne

"PMC 2640: Hell on Echidna" is a demo version for Assault Publishing's "PMC 2640" rulebook, which contains the basic rules, guidelines on preparing the battle, statistics of a couple of units and a simple scenario.
Additionally this free file is also a mini expansion in its own right - it contains mentioned above additional scenario, new and of course official terrain generator, two new units and additional Battle honour for campaigns.

"PMC 2640: Hell on Echidna" to wersja demo gry "PMC 2640" wydawnictwa Assault Publishing, zawierająca podstawowe zasady, wskazówki dotyczące przygotowania bitwy, dane kilku podstawowych jednostek oraz prosty scenariusz.
Plik jest także mini dodatkiem do gry - zawiera wspomniany powyżej nowy scenariusz, nowy, oficjalny generator terenu, dwie nowe jednostki oraz nowy Honor Bitewny używany w czasie kampanii.

Tournament trays from HobbyZone | Tacki turniejowe z HobbyZone

HobbyZone company, manufacturer of quality painting and modelling tools and accessories, has prepared another product - tournament trays for displaying and transfering miniatures during tournaments. There are two versions available now, the difference between them is the number of slots. You can check exact specifications here. You can buy this new HobbyZone for 16.41 EUR.

Firma HobbyZone, producent doskonałej jakości akcesoriów i narzędzi malarskich i modelarskich, przygotowała kolejny produkt - tackę turniejową, służącą do wystawiania i przenoszenia modeli podczas rozgrywek. Obecnie dostępne są dwa warianty, różniące się liczbą poszczególnych miejsc na modele. Dokładna informacja na ten temat podana jest na stronie produktu, kosztującego 69 PLN.

The Green Alliance design movie | Film pokazujący projektowanie Zielonego Sojuszu

MaxMini company has published a short movie showing working on first miniatures from the upcoming The Green Alliance army. You can see this movie here.

Firma MaxMini opublikowała krótki film, pokazujący prace nad pierwszymi figurkami z armii Zielonego Sojuszu. Film można obejrzeć tutaj.

Mishima Tiger Dragons soon at webstore | Tygrysie Smoki Mishimy wkrótce w sklepie

Miniatures for one of the Mishima megacorporation's units - Tiger Dragons - will be available at the "Warzone Resurrection" webstore March 1st. This information has been posted on game's official Facebook fanpage.

Figurki Tygrysich Smoków, żołnierzy jednej z jednostek wojskowych megakorporacji Mishima, trafią do sprzedaży w sklepie sieciowym gry "Warzone Resurrection" 1 marca. Informacja o takiej treści została dziś podana na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym gry.

środa, 26 lutego 2014

Another set of Polish HMG wz. 30 from SMM | Drugi CKM wz. 30 produkcji SMM

Scibor Monstrous Miniatures company has released another historical 1:72 scale resin kit - this one is labelled as "Polish Cavalry CKM wz. 30 with crew". Set contains three resin miniatures and a heavy machine gun. You can buy it for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży kolejny zestaw figurek historycznych w skali 1:72 - nosi on nazwę "CKM wz. 1930 na podstawie dla kawalerii z obsługą". Zestaw zawiera trzy figurki żywiczne i ciężki karabin maszynowy. Cena tej nowości to 16,80 PLN.

Skeletons command group from Werewoolf Miniatures | Grupa dowodzenia szkieletów z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has informed, that its "Living Death Ancient Leg XXI Rapax Command Group" - skeletons armed and armoured like Roman legionaries - is finally available at the company's E-bay webstore. Set contains three resin 28 mm "heroic" scale miniatures sculpted by Marcin Szymański. You can buy this set for 29.90 USD.
Manufacturer is currently working on miniatures of rank-and-file undead legionaries.
Firma Werewoolf Miniatures poinformowała, że zestaw "Living Death Ancient Leg XXI Rapax Command Group" - grupa dowodzenia szkieletów wyposażona i uzbrojona na wzór rzymskich legionistów - jest dostępny w sklepie ebajowym tego producenta w cenie 29,90 USD. Zestaw zawiera trzy żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic", autorem rzeźb jest Marcin Szymański.
Producent przygotowuje obecnie figurki zwykłych ożywieńczych legionistów.

30% for SF Roman General miniature | 30% zniżki na figurkę SF Roman General

Scibor Monstrous Miniatures company's webstore offers another 30% discount - this time you can buy cheaper 28 mm "heroic" scale miniature of "SF Roman General". It costs 17.63 EUR for two more days.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje 30% zniżki na figurkę "SF Roman General" wykonaną z żywicy w skali 28 mm "heroic". Przez kolejne dwa dni miniaturka kosztuje 70,49 PLN.

Art for new Triad of Lotus Dragon member | Szkic koncepcyjny nowej figurki z Triady Lotusowego Smoka

Concept sketch of a new miniature from Triad of Lotus Dragon faction has been posted on Wolsung Steampunk Skirmish Game's Facebook fanpage. You can see it here.

Na fanpejdżu fejsbukowym gry "Wolsung SSG" opublikowany został szkic koncepcyjny dla nowej figurki z frakcji Triady Lotusowego Smoka. Można go obejrzeć w tym miejscu.

Forgotten from "Pulp City" | Zapomnieni w "Pulp City"

There are only 3 days left till the end of "Pulp City" Kickstarter campaign. In today's update publisher of the game reminds what is on the horizon. Forgotten are ancient gods, demons and other entities which are currently being united into one faction under the guidance of Stygian. They will be unlocked once after reaching 95 000 USD stretch goal.

Do końca kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" pozostały jedynie trzy dni. W dzisiejszej aktualizacji strony kampanii wydawca gry przypomina o... Zapomnianych. To starożytni bogowie, demony i inne zagubione byty, jednoczone obecnie w ramach jednej frakcji pod wodzą Stygiana. Frakcja ta zostanie odblokowana po przekroczeniu 95 000 USD deklarowanych wpłat.

Weapons for Spellcrow's Space Knights | Broń dla Kosmicznych Rycerzy ze Spellcrow

Spellcrow company has presented a sculpt of weapon for its Space Knights. You can see it on the company's Facebook fanpage.

Firma Spellcrow przedstawiła na swoim fanpejdżu fejsbukowym rzeźbę broni dla produkowanych przez siebie figurek Kosmicznych Rycerzy. Zdjęcie można obejrzeć tutaj.

Another Imperial teaser from Prodos Games | Kolejna zapowiedź Imperialu z Prodos Games

Another teaser picture has been posted on the "Warzone Resurrection" Facebook fanpage. And - just like previous teasers - this one is a part of 3D render showing Imperial trooper wearing some kind of power claw.

Na fanpejdżu gry "Warzone Resurrection" pojawiła się kolejna zapowiedź ostatniej z frakcji gry - Imperialu. Podobnie jak wcześniejsze zajawki, tak i ta pokazuje fragment rendera 3D żołnierza Imperialu, tym razem uzbrojonego w coś w rodzaju mechanicznej rękawicy.

Desert Troopers unit from Puppets War | Jednostka pustynnych żołnierzy z Puppets War

Puppets War has just released set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Desert Troopers Unit". Set consists of ten miniatures (one sergeant with pistol and nine privates with rifles). You can buy it for 29 EUR.
Models were designed by AR, sculpted by Maciej Powarunas and AR.

Firma Puppets War wprowadziła do sprzedaży zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Desert Troopers Unit". W jego skład wchodzi dziesięć figurek - w tym sierżant uzbrojony w pistolet i dziewięciu żołnierzy z bronią długą. Cena nowości w sklepie sieciowym producenta to 29 EUR.
Projekt modeli wykonał AR, autorami rzeźb są Maciej Powarunas oraz AR.

Photo of wz. 34 armoured car model from First to Fight | Zdjęcie modelu samochodu pancernego wz. 34 from First to Fight

First to Fight's "September 1939" collection Facebook fanpage has been updated with a photo of next model to be released - Polish wz. 34 armoured car armed with machine gun.

Na profilu fejsbukowym kolekcji "Wrzesień 1939" wydawanej przez firmę First to Fight opublikowane zostało zdjęcie kolejnego modelu z tej serii - polskiego samochodu pancernego wz. 34 uzbrojonego w karabin maszynowy.

Dwarf miner raising toast | Krasnoludzki górnik wznosi toast

You can see a new member of Smok's sculpture Dwarven Drinking Team range on company's Facebook fanpage. Newest addition to this 15 mm scale line is "Dwarf miner raising toast".

Na fejsbukowym fanpejdżu firmy Smok's sculpture opublikowane zostało zdjęcie kolejnej figurki z linii "Krasnoludzkich pijaków". Najnowszym dodatkiem do tej serii figurek w skali 15 mm jest "Krasnoludzki górnik wznoszący toast".

wtorek, 25 lutego 2014

Teaser of Heros dice set for "Pulp City" | Zapowiedź zestawu kości dla Bohaterów z "Pulp City"

Official "Pulp City" game's Facebook fanpage has been updated with a picture showing city skyline... Err, actually showing Heroes dice set and a city skyline.

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Pulp City" pojawiło się zdjęcie pokazujące panoramę wieżowców miasta... E, to znaczy, pokazujące zestaw kości Bohaterów na tle panoramy miasta.

3D render of Sacred Warrior | Render 3D Świętego Wojownika

You can see 3D render of Sacred Warrior from the Brotherhood on "Warzone Resurrection" game's Facebook. Render is borrowed from "Mutant Chronicles 3rd edition" Kickstarter, interestingly it is mentioned that the miniature is coming from 3 figures Brotherhood special characters set. Miniature is, of course, fully compatible with existing "Warzone Resurrection" miniatures.

Na fanpejdżu gry "Warzone Resurrection" pojawił się render 3D Świętego Wojownika Bractwa. Ilustracja pożyczona została ze strony kampanii kickstarterowej gry RPG "Kroniki Mutantów 3. edycja". Co ciekawe - podpis na zdjęciu mówi, że jest to jedna z postaci z zestawu "Specjalne postacie Bractwa" liczącego trzy figurki. Choć projekt miniatury wykonano dla potrzeb gry fabularnej, będzie ona, rzecz jasna, w pełni zgodna z istniejącymi figurkami do "Warzone Resurrection".

Photos of painted Polish Officers 1939 from SMM | Zdjęcia pomalowanych polskich oficerów z 1939

Scibor Monstrous Miniatures company has published a photo of painted 1:72 scale miniatures from "Polish Officers 1939" set. You can see picture here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała zdjęcia pomalowanych figurek w skali 1:72 z zestawu "Polscy oficerowie 1939". Zdjęcia można obejrzeć tutaj.

Amok for "Pulp City" | Amok z gry "Pulp City"

Publisher of the "Pulp City" game has released two photos showing Amok miniature finished. Amok is a Powerhouse of the Way of the Fist and Blade faction and a rather large miniature, being 60-65 mm tall.

Wydawca gry "Pulp City" opublikował zdjęcia, na których pokazana jest wyrzeźbiona figurka Amoka. Amok jest "Zasilaczem" frakcji Drogi Pięści i Ostrza i jest całkiem duży jak na figurkę w skali 28 mm "heroic" - ma około 60-65 mm wysokości.

poniedziałek, 24 lutego 2014

Armoured orcs from Kromlech | Opancerzone orki z Kromlecha

Kromlech has prepared a real treat for all greenskins warlords - two new sets of resin 28 mm "heroic" scale bits available from the new range of "Armoured orcs". First set contain arms with close combat weapons (and pistols) - five left and five right ones. Its price is 9.29 USD. Second new set is labelled as "Armoured Orc Bodies" and it contains four randomly chosen bodies (from the total of five different designs) and five orc shoulder pads. You can buy this set for 11.99 USD.
You can also watch a 360 degrees view of the bodies here.

Firma Kromlech przygotowała prawdziwą niespodziankę dla wszystkich dowódców zielonoskórych - dwa nowe zestawy żywicznych części w skali 28 mm "heroic" z nowej linii "opancerzonych orków". Pierwszy z nich zawiera ramiona z bronią do walki wręcz (i pistoletami). W zestawie znajduje się po pięć lewych i prawych ramion, można go kupić za 9,29 USD. Drugi z zestawów nosi nazwę "Korpusy opancerzonych orków", zawiera cztery losowo dobrane korpusy (z pięciu dostępnych wzorów) i pięć orkowych naramienników. Cena tego zestawu to 11,99 USD.
Tutaj można obejrzeć film pokazujący korpusy opancerzonych orków.

New photos of Werewoolf Miniatures' sci-fi troopers | Nowe zdjęcia figurek sci-fi z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures company has published four new photos showing Golden Stars Alliance District Guard/Riot Control torsos with previously released District Guard/Riot Control Gasmasks Heads. You can see photos here.

Firma Werewoolf Miniatures zaktualizowała jeden z albumów zdjęciowych na swoim fanpejdżu fejsbukowym, publikując cztery nowe fotografie, przedstawiające dopasowanie korpusów żołnierzy Sojuszu Złotych Gwiad do wydanych już wcześniej głów strażników w maskach przeciwgazowych.

Errata for "Norsgard" rules | Errata podręcznika gry "Norsgard"

"Norsgard" rulebook was released few weeks ago and now you can read small errata for it. Rules clarifications and amendments has been posted on the official game's forum.

Kilka tygodni temu ukazał się podręcznik do gry "Norsgard", dziś pojawiła się do niego niewielka errata. Wyjaśnienia zasad i poprawki błędów opublikowanoa na oficjalnym forum gry.

Skyhammer jetbike from Hi-Tech Miniatures | Skyhammer z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures offers new model of a flying vehicle - Skyhammer jetbike. This is resin 28 mm "heroic" scale multipart kit, consisting of 19 parts (body, six cylinders, four wings, front stabilizer bars, two Demolator guns, pilot torso, pilot left arm, pilot right hand and two side panels). You can buy this new release for 24.90 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures oferuje nowy model pojazdu latającego - motor odrzutowy Skyhammer w skali 28 mm "heroic". Zestaw liczy dziewiętnaście żywicznych części (korpus, sześć cylindrów, cztery skrzydła, przednie stabilizatory, dwa działka Demolator, korpus pilota, prawa i lewa ręka pilota, dwa panele boczne). Nowość kosztuje w sklepie producenta 24,90 EUR.

Treemen set from SMM | Zestaw drzewców z SMM

Scibor Monstrous Miniatures company offers new set of treemen. Set contains three large, resin miniatures of treemen in 28 mm "heroic" scale. Additionally, set contains two 40 and one 50 mm square resin scenic bases. You can buy it for 54.50 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures oferuje nowy zestaw drzewców. W zestawie znajdują się trzy wykonane z żywicy w skali 28 mm "heroic" modele tych istot, a także żywiczne kwadratowe podstawki sceniczne - dwie o boku 40 mm i jedna o boku 50 mm. Cena zestawu to 217,80 EUR.

Drunken wizard from Smok's sculpture | Pijany czarodziej ze Smok's sculpture

Smok's sculpture company has published a photo showing next miniature from its Drunken Dwarves range - this time it is drunken wizard. Miniature is made in 15 mm scale, as the rest of the range, of course.
Next miniature from this line will be shown tomorrow.

Firma Smok's sculpture opublikowała zdjęcie, na którym widać kolejną figurkę z serii Pijane Krasnoludy - tym razem jest to pijany czarodziej. Figurka, podobnie jak pozostałe z tej serii, wykonana jest w skali 15 mm.
Następna miniaturka z tej linii zostanie pokazana jutro.

Preview of Polish R-35 tank crew | Zapowiedź polskiej załogi czołgu R-35

Scibor Monstrous Miniatures company has released a photo showing 1:72 scale miniatures of 1939 Polish Renault R-35 crew being worked on.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała zdjęcie, pokazujące opracowywane obecnie figurki załogi polskiego czołgu Renault R-35 z września 1939 r. w skali 1:72.

Product review - Kromlech | Recenzja produktów firmy Kromlech

You can read a review of various products manufactured by Kromlech company on Den of Imagination blog. There is also a movie version (much more detailed), showing all reviewed products in detail.

Na blogu Den of Imagination można przeczytać recenzję rozmaitych produktów firmy Kromlech, wpisowi towarzyszy także film wideo, pokazujący omawiane zestawy (i omawiający je znacznie dokładniej niż wersja pisana).

Spellcrow's small competition | Konkursik Spellcrow

Spellcrow company has just announced a small competition on its Facebook fanpage. Choose one of the three models, write why do you like it and sit waiting for a win.

Firma Spellcrow ogłosiła właśnie na swoim fanpejdżu fejsbukowym szybki konkurs - wybierz jedną z pokazanych figurek, napisz dlaczego ci się podoba, po czym oczekuj wygranej.

Orc test models from The Green Alliance | Testowe modele orków z Zielonego Sojuszu

MaxMini company has published a photo showing test prints of orc troopers - first models of the upcoming The Green Alliance army.

Firma MaxMini opublikowała zdjęcie pokazujące próbne wydruki modeli żołnierzy orków - pierwsze figurki armii Zielonego Sojuszu.

Cooperation of Modiphius and Q-Workshop | Współpraca Modiphius i Q-Workshop

"Mutant Chronicles 3rd Edition RPG" Kickstarter campaign has almost two full week till its finish. Publisher of the game, Modiphius, is cooperating with other companies in creating some add-ons for this campaign. As we know, miniature side of things is handled by Prodos, which is creating some miniatures specifically for this roleplaying game (see renders of Corporate agents here) and sets of dice will be made by Polish company Q-Workshop, one of the leading manufacturers of gaming accessories. Q-Workshop will be making Faction dice sets, Player's dice set and Mutant Chronicles MG dice set.

Do końca kampanii kickstarterowej gry fabularnej "Kroniki Mutantów 3. edycja" pozostały jeszcze blisko dwa tygodnie. Wydawca gry, firma Modiphius, współpracuje z innymi firmami, tworzącymi niektóre z dodatków możliwych do kupienia w trakcie zbiórki. Jak wiemy, figurki do gry RPG tworzy Prodos, wydawca gry figurkowej "Warzone Resurrection" (tu można zobaczyć rendery agentów korporacji), natomiast zestawy kości wykona polska firma Q-Workshop, jeden z wiodących światowych producentów akcesoriów do gier. Producent ten wykona zestawy kości poszczególnych frakcji, zestaw kości gracza oraz zestaw kości Mistrza Gry.

niedziela, 23 lutego 2014

Imperial release date | Data wydania Imperialu

Official Facebook fanpage of "Warzone Resurrection" game has been updated with important information. We can expect Imperial faction finally. The date of release is set - 12th April 2014. You can read information and see accompanying photos of miniatures renders here.

Na oficjalnym fanpejdżu gry "Warzone Resurrection" podana została ważna informacja - w końcu wiadomo, kiedy możemy spodziewać się wydania megakorporacji Imperial. Będzie to 12 kwietnia 2014 r. Całość informacji wraz z towarzyszącymi jej fragmentami renderów figurek znajduje się tutaj.

Finished green of 54 mm Elf Warrior from SMM | Elficki wojownik w skali 54 mm gotowy

Scibor Monstrous Miniatures company has shared with us photos of finished sculpt of 54 mm scale Elf Warrior.

Firma Scibor Monstrous Miniatures udostępniła na swojej stronie internetowej zdjęcia pokazujące skończoną figurkę elfickiego wojownika w skali 54 mm.

Eradicator is almost finished | Eradicator jest prawie gotowy

You can see almost finished 3D print of Cybertronic's Eradicator kit on "Warzone Resurrection" official fanpage.

Na oficjalnym fanpejdżu gry "Warzone Resurrection" jeden z producentów gry opublikował zdjęcie, pokazujące niemal kompletny wydruk 3D modelu Eradicatora.

Winners of "The Deluge" literary contest | Zwycięzcy konkursu literackiego "Potop"

Wargamer, publisher of the "By Fire and Sword" game, has announced winners of its "The Deluge" literary contest. You can read more about this here. Each of the participants will get special miniature of Jan Chryzostom Pasek, author of the most famous memoirs from this period.

Firma Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", rozstrzygnęła konkurs literacki "Potop". Zwycięzcy wymienieni są na oficjalnej stronie gry, natomiast każdy z uczestników zabawy otrzyma specjalną figurkę Jana Chryzostoma Paska, autora najbardziej znanych pamiętników z okresu szwedzkiego Potopu.

Cheaper SMM sets | Promocje u Ścibora

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers another round of its 30% discount sales. This time you can buy one of the following sets: "Templar SF Knight #6" (28 mm "heroic" scale, 17.63 EUR, valid more then three days now); "SF Templar Knight Bust" (17.63 EUR, valid more then one day now); "Dwarven Ruins Terrain" (17.63 EUR, valid more then two days now). All prices are given with discount already calculated in.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje - po raz kolejny - trzy wybrane zestawy w cenie niższej o 30% od standardowej. Tym razem producent proponuje następujące modele: "Templar SF Knight #6" (skala 28 mm "heroic", 70,49 PLN, oferta ważna jeszcze ponad trzy dni); "SF Templar Knight Bust" (70,49 PLN, oferta ważna jeszcze ponad dwa dni); "Dwarven Ruins Terrain" (70,49 PLN, oferta ważna jeszcze ponad dwa dni. Podane ceny zawierają już zniżkę.

sobota, 22 lutego 2014

New barbarians from Scibor | Nowy barbarzyńcy produkcji SMM

Something new from Scibor Monstrous Miniatures. Company's webstore offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Barbarian Veterans #2". Set consists of three miniatures, you can buy it for 18.42 EUR. Each of the new miniatures is also available separately - you can buy one of them for 7.52 EUR ("Barbarian Veteran #6"; "Barbarian Veteran #5"; "Barbarian Veteran #4").

Coś nowego produkcji Scibor Monstrous Miniatures. Sklep firmowy tego producenta rozpoczął sprzedaż nowego zestawu figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic", noszącego nazwę "Weterani barbarzyńców nr 2". W skład zestawu wchodzą trzy figurki, jego cena to 73,60 PLN. Każda z nowych miniaturek jest także dostępna oddzielnie, kosztuje wówczas 30 PLN ("Barbarzyńca weteran nr 6"; "Barbarzyńca weteran nr 5"; "Barbarzyńca weteran nr 4").  

Villains from "Pulp City" | Łotrzy z "Pulp City"

You can read a description of Villains on the "Pulp City" game's Kickstarter website. Team of game developers share with us information about most infamous Supremes in the City - Mysterious Man, Xenobi, Tritonius and others.

Na oficjalnej stronie kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" możemy zapoznać się z opisem Łotrów - Supremów, którzy przeszli na stronę zła. Twórcy gry dzielą się z nami informacjami na temat najsłynniejszych czarnych charakterów miasta - Tajemniczego Mężczyzny, Xenobiego, Tritoniusa i innych.

Second set of Polish 1939 officers from SMM (WIP) | Drugi zestaw polskich oficerów z 1939 r. produkcji SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has informed that there will be second set of Polish officers from 1939 available soon. You can see photos of new miniatures being sculpted on the company's Facebook fanpage. Miniatures are being made in 1:72 scale (wargaming 20 mm).

Firma Scibor Monstrous Miniatures poinformowała, że wkrótce do sprzedaży trafi kolejny, drugi zestaw polskich oficerów z 1939 r. Zdjęcia rzeźbionych figurek dostępne są na fanpejdżu fejsbukowym producenta. Figurki są wykonywane w skali 1:72 (wargamingowej 20 mm).

Preview of a new flying vehicle from Hi-Tech Miniatures | Zapowiedź nowego modelu pojazdu latającego z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures has published a little teaser of its next release - Skyhammer jet bike. New model will be released on Monday.

Firma Hi-Tech Miniatures opublikowała zapowiedź swojego nowego modelu - motoru odrzutowego Skyhammer. Nowy pojazd będzie dostępny w sklepie producenta od poniedziałku.

XIX Century Walkway - assembly and painting tutorial | Dziewiętnastowieczna kładka - poradnik montażu i malowania

Official "Wolsung SSG" website has been updated with a detailed guide showing how to assembly and paint XIX Century Walkway, one of the terrain kits for this game produced by Micro Art Studio. Tutorial was written by Paweł Ejsmont.

Na oficjalnej stronie gry "Wolsung SSG" opublikowany został szczegółowy poradnik montażu i malowania dziewiętnastowiecznej kładki, jednego z zestawów terenu produkowanego przez firmę Micro Art Studio. Autorem poradnika jest Paweł Ejsmont.