środa, 29 stycznia 2014

Legs for Space Knights from Spellcrow (WIP) | Nogi Kosmicznych Rycerzy ze Spellcrow (WIP)

Spellcrow company's Facebook fanpage has been updated with a photo showing upcoming legs for Space Knights. These are resin casted generic parts, which will be used for as a basis for upcoming legs for different Spellcrow's ranges, for example Dragon/Salamander Knights.

Na profilu fejsbukowym firmy Spellcrow można obejrzeć fotografię, na której widoczne są dwa odlane wzory nóg Kosmicznych Rycerzy. Te generyczne odlewy posłużą do wykonania nóg dostosowanych do konkretnych linii produkowanych przez tego producenta, jak na przykład Rycerzy Salamandry/Smoka.

Hover Cats for "Pulp City" (WIP) | Lewitujące koty z "Pulp City" (WIP)

"Pulp City" game's Facebook fanpage has been updated with a concept art of Hover Cats, minions to the heroic Supremes from the game.

Na fanpejdżu gry "Pulp City" można zapoznać się ze szkicem koncepcyjnym nowych postaci, jakie pojawią się wkrótce w rozgrywce. Będą to Lewitujące Koty, podwładni heroicznych Supremów.

Snowman veteran (WIP) | Bałwan-weteran (WIP)

Ristul's Extraordinary Market company has updated its Facebook fanpage showing photo of upcoming miniature of Snowman veteran  - still being worked on.

Firma Ristul's Extraordinary Market zaktualizowała swój fanpejdż fejsbukowy, publikując zdjęcie przygotowywanej figurki bałwana-weterana.

Gorguts from Hi-Tech Miniatures | Gorguts z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures just released another from its large models - "Gorguts". This is multi-part (body, left and right hands, axe handle, axe blade, left and right wings, horn) resin kit in 28 mm "heroic" scale, supplied with 60 mm round scenic resin base. Total height of the model is approximately 130 mm, wingspan is 200 mm. You can buy this kit for 34.50 EUR. Size comparison picture is available here.

Firma Hi-Tech Miniatures wprowadziła do sprzedaży kolejny ze swoich dużych modeli żywicznych w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Gorguts". Model składa się z ośmiu części (korpus, prawa i lewa ręka, trzonek topora, ostrze topora, lewe i prawe skrzydło, róg), dostarczany jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 60 mm. Całkowita wysokość modelu wynosi ok. 130 mm, rozpiętość skrzydeł 200 mm. Nowość kosztuje 34,50 EUR w sklepie producenta. Tutaj można obejrzeć zdjęcie, pokazujące wielkość modelu.