sobota, 27 kwietnia 2013

Kolejny cel kampanii "Ogniem i Mieczem" | Another stretch goal for "By Fire and Sword" campaign

Wargamer opublikował kolejny cel w swojej kampanii crowdfundingowej anglojęzycznej wersji gry "Ogniem i Mieczem", przewidziany do odblokowania po osiągnięciu pułapu 20 000 USD. Będzie to Zestaw Podjazdu Moskiewskiego, dostępny dla osób wspierających kampanię jako dodatek, a także jako jeden z zestawów podjazdów na odpowiednich poziomach wsparcia. Dodatkowo po osiągnięciu 20 000 USD wydana zostanie specjalna figurka Iwana Chowańskiego, ulubionego dowódcy cara. Będzie on dostepny jako dodatek w cenie 5 USD, a dla osób wspierających kampanię na poziomie od Porucznika Husarskiego w górę za 3 USD, natomiast od poziomu Hetmana Polowego lub dla osób zamawiających podjazd moskiewski będzie on dodawany za darmo.

Wargamer has published another stretch goal for its crowdfunding "By Fire and Sword" Kickstarter campaign. Once pledge level will reach 20 000 USD, Muscovite Skirmish Set will be unlocked. This set will be available as add-on in special Kickstarter price but backers that choose pledge level with Skirmish Set or Sets in it, will be able to order it as a part of their pledge.
Additionally, after reaching 20 000 USD, special miniature of Ivan Khovansky, favourite Tsar's commander will be released too. This miniature will be available as add-on for 5 USD, backers with pledge level at least of The Winged Hussar Lieutnant will be able to purchase this model for 3 USD. This figure will be added for free for all backers with pledge of The Field Hetman or higher and for all those who will order Muscovite Skirmish Set.

Zdjęcie grzyba Roamshroom | Photo of Roamshroom

Na profilu fejsbukowym kampanii IndieGoGo humanoidalnych grzybów pojawiło się zdjęcie pokazujące jakość odlewu żywicznego w stosunku do oryginalnej rzeźby grzyba o nazwie Roamshroom.

Facebook profile of IndieGoGo "Myconids from Gloom Glade" campaign has been updated with a photo showing quality of the resin cast of the Roamshroom fungus and his master next to it.

Zestaw krasnoludzkich bohaterek z SMM | Dwarves female character set from SMM

W ofercie sklepu sieciowego firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawił się zestaw krasnoludzkich bohaterek nr 2. W jego skład wchodzi pięć żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic", a także pięć scenicznych podstawek żywicznych o boku 20 mm. Cena zestawu to 100,70 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new set of female dwarves labelled as "Dwarves Female Characters Set no. 2". This set consists of five resin 28 mm "heroic" scale miniatures and five square resin 20 mm scenic bases. Price of this set is 25.18 EUR.

Recenzja podstawek specjalnych firmy Basicks | Review of Special bases by Basicks

Na łamach swojego drugiego bloga omówiłem dwie podstawki specjalne, produkowane przez firmę Basicks z myślą o figurkach wystawowych.

I reviewed two special bases produced by Basicks on my other blog - Miniwojna.

Dodatki do kampanii kickstarterowej "Ogniem i Mieczem" | Add-ons for "By Fire and Sword" Kickstarter campaign

Na stronie kampanii kickstarterowej gry "Ogniem i Mieczem" opublikowane zostały dodatki do poszczególnych frakcji, jakie mogą wybrać osoby wspierające wydanie anglojęzycznego podręcznika gry. Cena takiego dodatku doliczana jest do zadeklarowanego poziomu wsparcia.
Aktualizacja: pokazana została także gotowa figurka pułkownika Paradoffsky'ego von Thorn, wyjaśniono także, że osoby które nie potrzebują podręcznika, mogą wymienić go na dowolny zestaw podjazdu lub dwa zestawy pudełkowe oddziałów.

"By Fire and Sword" Kickstarter project website has been updated with long list of add-ons for all current game factions, which can be choose by pledgers. Add-ons price is added to the declared pledge level.
Update: ready to cast master of the figure of the colonel Paradoffsky von Thorn has been shown too, and one clarification has been posted - one can exchange rulebook from any pledge level for one skirmish boxed set or two units boxed sets.