środa, 30 kwietnia 2014

Orc boss with a great axe | Wódz orków z toporem

Spellcrow company has previewed one of its upcoming fantasy miniatures - Orc boss with a great axe. This will be released in about two months time in metal, of course in 28 mm "heroic" scale. Company has stated that we can soon expect more "complete collections" set, similar to the "Dyniaqs collection" too.

Firma Spellcrow pokazała jedną ze swoich przygotowywanych teraz figurek - wodza orków z toporem. Miniaturka trafi do sprzedaży za około dwa miesiące, będzie odlewana w metalu, rzecz jasna w skali 28 mm "heroic". Producent poinformował też, że wkrótce każda z ras, których figurki znajdują się w ofercie Spellcrow, otrzyma własny zestaw podobny do "Kolekcji Dyniaqów".

Two new Ogre Cossacks from Scibor | Dwie nowe figurki Ogrów Kozaków od Ścibora

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers two new 28 mm "heroic" scale resin miniatures from Ogre Cossacks range - "Ogre Cossack Hryhorij" and "Ogre Cossack Dmytro". Both miniatures are supplied with 40 mm square resin scenic bases, prices of new figures are identical - one of these miniatures costs 20.98 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje, za pośrednictwem swojego sklepu sieciowego, dwie nowe figurki w skali 28 mm "heroic" z serii Ogrów-Kozaków. Pierwsza to "Ogr Kozak Hryhorij", druga nosi nazwę "Ogr Kozak Dmytro". Figurki dostarczane są wraz z żywicznymi podstawkami scenicznymi o boku 40 mm. Ich cena jest identyczna, wynosi 83,80 PLN za figurkę.

PzKpfw II Ausf. C painting tutorial | Poradnik malowania modelu czołgu PzKpfw II Ausf. C

Official "September 1939" magazine website has been updated with a new tutorial showing how to paint upcoming model of German PzKpfw II Ausf. C light tank. This model, in 1:72 scale, will be bundled with the next issue of the "September 1939" collection, which will be released in about a week.

Na oficjalnej stronie kolekcji "Wrzesień 1939" ukazał się poradnik malowania modelu czołgu PzKpfw II Ausf. C, który ukaże się wraz z następnym numerem pisma. Model będzie wydany, rzecz jasna, w skali 1:72.

Cyber Fudge dice sets from Q-Workshop | Zestawy kości Cyber Fudge z Q-Workshop

Q-Workshop company has showed a new design of a dice set labelled as Cyber Fudge. New set is available in two color variations, each set containing either four black-blue D6 or four black-green D6 and four D6 in one random color. Price of these new release is 10.95 GBP.

Firma Q-Workshop przedstawiła projekt nowego zestawu kości, opatrzonego nazwą Cyber Fudge. Nowy projekt dostępny jest w dwóch odmianach kolorystycznych, każda z nich zawiera albo cztery kości K6 w kolorach czarnym i niebieskim, albo cztery K6 w kolorach czarnym i zielonym, a dodatkowo po cztery kostki w jednym losowo wybranym kolorze. Cena zestawu w sklepie Amazon wynosi 10.95 GBP.

Sonic weapons from MaxMini? | Czyżby bronie soniczne z MaxMini?

MaxMini company has published a photo showing some kind of a new weapon being painted. The added description says "...music is in the air...". So, I think we can expect some kind of sonic based weapons soon...

Firma MaxMini opublikowała zdjęcie, pokazujące malowaną jakąś nową broń. Podpis pod fotografią jest krótki: "... music is in the air...". Prawdopodobnie w bliskiej przyszłości możemy więc spodziewać się zestawu broni sonicznych.

Paladin gear from Puppets War | Wyposażenie Paladinów z Puppets War

Puppets War company has released two new sets of gear - both for its Paladins miniatures. First new release is labelled as "Paladins swords", set contains five right Paladin arms with swords. Second new set is labelled as "Paladins shields", it contains five left Paladin arms with shields. All parts are casted in resin in 28 mm "heroic" scale, models have 3x1mm holes for magnets. You can buy these new sets for 6 EUR each. Models were sculpted by Maciej Powarunas.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż dwóch nowych zestawów wyposażenia - obu przeznaczonych dla figurek Paladinów. Pierwsza z nowości to "Miecze Paladynów" - zestaw zawiera pięć prawych ramion z mieczami. Druga nosi nazwę "Tarcze Paladynów", w zestawie znajduje się pięć lewych ramion z tarczami. Wszystkie odlewy wykonane są z żywicy w skali 28 mm "heroic", wyposażone są w otwory 3x1 mm przeznaczone do montażu magnesów. Cena obu zestawów jest identyczna, wynosi 6 EUR za zestaw. Autorem rzeźb jest Maciej Powarunas.

Orc in 54 mm scale from SMM (WIP) | Ork w skali 54 mm z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has previewed one of its new 54 mm scale miniatures, showing photo of it on its Facebook profile. You can see sculpt of the orc here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures pokazała na swoim profilu fejsbukowym jedną ze swoich nowych, przygotowywanych obecnie figurek w skali 54 mm. Powstającą rzeźbę orka można obejrzeć tutaj.

wtorek, 29 kwietnia 2014

Holy Roman Empire in "By Fire and Sword" | Święte Cesarstwo Rzymskie w "Ogniem i mieczem"

Wargamer, publisher of "By Fire and Sword" rules, has published another free skirmish organisation force chart for entirely new army - Holy Roman Empire. New force chart is labelled as "Imperial skirmish force during the Campaign in Poland and Denmark 1657-1660". Full army list of the Holy Roman Empire will be published in "The Deluge" supplement later this year.

Wargamer, wydawca gry "Ogniem i mieczem", opublikował kolejną historyczną listę sił - tym razem dla całkowicie nowej armii w grze, wojsk Świętego Cesarstwa Rzymskiego". Nowy podjazd nosi nazwę "Podjazd armii cesarskiej w czasie kampanii w Polsce i Danii, 1657-1660". Pełna lista armii Świętego Cesarstwa Rzymskiego znajdzie się w podręczniku "Potop", którego wydanie planowane jest na ten rok. 

Spellcrow's special bargains | Specjalna oferta Spellcrow

Spellcrow company runs its own promotions too. There are two miniatures on sale currently, both in 28 mm "heroic" scale. First is labelled as "Dwarf Druid", second is "Plague Prince". You can buy these miniatures for 5.80 EUR and 24.56 EUR respectively (about 30% cheaper then standard price). Sale will last till this Saturday.

Firma Spellcrow prowadzi obecnie promocyjną sprzedaż dwóch figurek, obu w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nich to "Krasnolud druid", druga zaś "Książę Plagi". Figurki te można kupić taniej o około 30%, odpowiednio za 21 i 89 PLN. Promocyjna sprzedaż potrwa do najbliższej soboty.

Desert Dwellers Heads from MaxMini in motion | Głowy mieszkańców pustyni z MaxMini w ruchu

MaxMini company has published a short video showing in great detail its newest product - set of resin 28 mm "heroic" scale heads labelled as "Desert Dwellers Heads".

Firma MaxMini opublikowała krótki film wideo, pokazujący szczegółowo najnowszy produkt - zestaw żywicznych głów w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Głowy mieszkańców pustyni".

Salvo IX - soon from Hi-Tech Miniatures | Salvo IX - wkrótce w sklepie Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has published a preview photo of its next 28 mm "heroic" scale miniature - "Salvo IX". New product will be released on 30th of April.

Firma Hi-Tech Miniatures udostępniła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie nowej figurki w skali 28 mm "heroic" - "Salvo IX" - która 30 kwietnia trafi do sklepu sieciowego tego producenta.

Gun for Moscal Dwarves from SMM (WIP) | Działo dla krasnali-Moskali z SMM (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company's Facebook profile has been updated with a photo of Gun for Moscal Dwarves. It is based on a snail so I think won't be very fast;) You can see work-in-progress photo of this sculpt here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie opracowywanego obecnie działa dla krasnali-Moskali. Jego głównym widocznym, na razie, elementem, jest olbrzymi ślimak, nie liczyłbym więc na zbytnią manewrowość lub prędkość. Zdjęcie pokazujące obecny etap prac nad tą miniaturką znajduje się tutaj.

M26 Pershing from Oddział Ósmy (WIP) M26 Pershing z Oddziału Ósmego (WIP)

Oddział Ósmy's Facebook profile has been updated with a photo of upcoming 3 mm scale model of M26 Pershing tank.

Na profilu fejsbukowym Oddziału Ósmego producent zamieścił zdjęcie przygotowywanego w tej chwili modelu czołgu M26 Pershing w skali 3 mm.

Puppets War changes Polish retailer | Puppets War zmienia polskiego dystrybutora

Puppets War company has announced: 
"Because of constant problems with our retailer on the Polish market, we are resuming the distribution of our products in Poland through online store, tommorrow You will be able to register from Poland".

Firma Puppets War wydała za pośrednictwem swojego profilu fejsbukowego następujące oświadczenie:
"Ze względu na ciągłe problemy z naszym przedstawicielem na rynku polskim, wznawiamy dystrybucję naszych produktów w Polsce za pośrednictwem sklepu internetowego, jutro będzie można się rejestrować."

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Cheaper MaxMini's products | Tańsze produkty MaxMini

MaxMini company has decided to run some promotional sale of some of its products. Noone know how long this promotion will last so better buy these chaper sets if you are interested in some of them...Here is the list of the cheaper products: "Steam Knights Helmets", "Steam Knight Nobles heads", "GunGlaive" and "Pteruges".

Firma MaxMini prowadzi obecnie sprzedaż promocyjną czterech zestawów produkowanych przez siebie żywicznych części w skali 28 mm "heroic". Data zakończenia promocji nie została podana, a objęte są nią cztery zestawy:  "Steam Knights Helmets", "Steam Knight Nobles heads", "GunGlaive" i "Pteruges".

First to Fight modelling contest | Konkurs modelarski firmy First to Fight

First to Fight company has launched another modelling contest - this time it is dedicated to two vehicles - Polish wz. 34 (new version) armoured car and German PzKpfw I Ausf. B light tank. You can find info on the "September 1939" magazine's Facebook profile.

Firma First to Fight ogłosiła rozpoczęcie kolejnego konkursu modelarskiego - tym razem jest on poświęcony dwóm pojazdom - polskiemu samochodowi pancernemu wz. 34 w nowej wersji i niemieckiemu czołgowi lekkiemu PzKpfw I Ausf. B. Więcej informacji na temat warunków zabawy można znaleźć na oficjalnym profili fejsbukowym serii.

Evil Dwarves heroes from Titan-Forge | Bohaterowie złych krasnoludów z Titan-Forge

Titan-Forge company has updated its "Metal Beards" Kickstarter campaign website one more time. There are lots of new minis being shown - casted in resin and ready for painting. There are first heroes of Kashan Vra showed, three versions of Metal Beards banner bearers and many different resin scenic bases. Additionally, producer has shown some painted examples of miniatures which were earlier shown in plain resin. You can see this update here.

Firma Titan-Forge po raz kolejny zaktualizowała stronę swojej udanej kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody", publikując zdjęcia nowych modeli. Na fotografiach widoczne są odlane już w żywicy figurki bohaterów Kashan Vra, a także rozmaite wersje chorążych Metalowych Bród. W aktualizacji pokazane zostały również sceniczne, żywiczne podstawki stworzone specjalnie dla tych armii. Producent zamieścił również zdjęcia pokazanych wcześniej modeli, tym razem już pomalowanych. Z treścią wpisu Titan-Forge można zapoznać się tutaj.

Polish wz. 34 armoured car model from First to Fight review | Recenzja modelu samochodu wz. 34 z First to Fight

Blog modelarsko-wargamingowy by Marins has been updated with a review of 1:72 scale fast assembly model of Polish wz. 34 armoured car (new version), which was bundled with 9th issue of the "September 1939" magazine by First to Fight. Text in in Polish but there are plenty of photos too.

Na Blogu modelarsko-wargamingowym Marinsa ukazała się recenzja modelu samochodu pancernego wz. 34 (nowa wersja), którego model w skali 1:72 ukazał się wraz z 9. numerem pisma "Wrzesień 1939" wydawnictwa First to Fight.

niedziela, 27 kwietnia 2014

Preview of Chaos autocannons from Evil Craft | Zapowiedź działek automatycznych Chaosu z Evil Craft

Evil Craft company has published a preview photo of its upcoming new weapons - Chaos autocannons. New set should be available next week.

Firma Evil Craft zaprezentowała zdjęcie swojego nowego produktu - zestawu działek automatycznych Chaosu. Zestaw z nimi powinien trafić do sprzedaży w przyszłym tygodniu.

Two new cheaper kits in SMM webstore | Dwa nowe tańsze zestawy w sklepie SMM

Scibor Monstrous Miniatures webstore runs another promo sale of two sets. First is labelled as "SF Roman Gladiator Mech Suit" - this is large 28 mm "heroic" scale multipart kit, available for next two days 30% cheaper - for 32.28 EUR. Second kit is named "Golden Guard" - it contains twelve 28 mm "heroic" scale miniatures of dwarves, you may buy it for 29.34 EUR for next two days.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures prowadzi kolejną sprzedaż promocyjną, tym razem objęte są nią dwa zestawy. Pierwszy z nich to "SF Roman Gladiator Mech Suit" - duży, wieloczęściowy model w skali 28 mm "heroic", przez kolejne dwa dni dostępny w cenie 128,87 PLN. Drugim z oferowanych zestawów jest "Golden Guard" - zestaw zawiera dwanaście figurek krasnoludów w skali 28 mm "heroic", można go kupić przez kolejne dwa dni w cenie 117,32 PLN.

Painted dwarf from Drinkers Team | Pomalowany krasnolud z drużyny pijaków

Smok's sculpture company has published a photo of one of its painted Drunken Dwarves miniatures. This is a range of 15 mm scale dwarves sharing one common interest - drinking. You can see a photo here.

Firma Smok's sculpture opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie kolejnej pomalowanej figurki pijackiego krasnoluda. Miniaturka pochodzi z serii figurek w skali 15 mm, przedstawiających krasnoludy połączone jednym zainteresowaniem - piciem.

Crow from Oddział Ósmy | Kruk z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy company has updated its Facebook profile showing photo of upcoming 3 mm scale model of AS-14B Crow gunship.

Na profilu fejsbukowym firmy Oddział Ósmy opublikowane zostało zdjęcie pokazujące model gunshipa w skali 3 mm AS-14B Crow. Model ten wkrótce trafi do sprzedaży.

sobota, 26 kwietnia 2014

New Onufry the Ribald miniature | Nowa figurka Onufrego Rubasznego

Scibor Monstrous Miniatures webstore offers another resculpted 54 mm miniature - "Onufry the Ribald". This resin figure is supplied with resin scenic 50 mm round base. You can buy it for 20.11 EUR.

Do sprzedaży w sklepie sieciowym firmy Scibor Monstrous Miniatures trafiła kolejna odnowiona figurka krasnoluda w skali 54 mm - tym razem jest to "Onufry Rubaszny". Figurka dostarczana jest wraz z okrągłą, żywiczną podstawką sceniczną o średnicy 50 mm. Jej cena wynosi 80,50 PLN.

Special anniversary promotion at Ristul's Extraordinary Market | Specjalna promocja rocznicowa firmy Ristul's Extraordinary Market

Ristul's Extraordinary Market company celebrates its first anniversary and prepared a special promotion. For every order placed at the company's webstore between 26th of April and 6th of May, buyer will receive a copy of its order - in other words - every ordered product will be automatically doubled.

Firma Ristul's Extraordinary Market przygotowała specjalną promocję z okazji pierwszej rocznicy swojej działalności. Każde zamówienie, złożone za pośrednictwem sklepu sieciowego firmy w dniach pomiędzy 26 kwietnia a 6 maja tego roku, zostanie podwojone - kupujący automatycznie otrzyma zamiast jednego zamówionego produktu, jego dwa egzemplarze.

Dyniaq Collection | Kolekcja Dyniaków

Spellcrow offers complete Dyniaq Collection. Set contains eight metal 28 mm "heroic" scale miniatures, you can buy it for 51.75 EUR. All miniatures were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow oferuje Kolekcję Dyniaków - w skład tego zestawu wchodzi osiem metalowych figurek w skali 28 mm "heroic", cena kolekcji to 187,50 PLN. Autorem rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

piątek, 25 kwietnia 2014

Discworld Hog Death bust from Micro Art Studio | Popiersie Śmierci ze Świata Dysku produkcji Micro Art Studio

Micro Art Studio offers first product from the new range - Discworld busts. First of the released sculpts is labelled as "Hog Death". You can buy it for 43.05 EUR. The bust is 135 mm high, it was created by Łukasz Krysa.

Firma Micro Art Studio oferuje pierwszy produkt z nowej serii - popiersi bohaterów Świata Dysku. Pierwsze z nich nosi nazwę "Hog Death", można je kupić w cenie 154,98 PLN . Popiersie ma 135 mm wysokości, jego autorem jest Łukasz Krysa.

Icarion - primarch of the II Legion (WIP) | Icarion - prymarch II Legionu (WIP)

You can see some preview photos of Icarion, primarch of the II Legion miniature, being sculpted by Urmański Studio, on company's Facebook profile.

Na profilu fejsbukowym firmy Urmański Studio można zapoznać się z kilkoma fotografiami rzeźbionej obecnie postaci Icariona, prymarchy II Legionu.

Desert Dwellers Heads from MaxMini | Głowy mieszkańców pustyni z MaxMini

MaxMini company offers set of resin 28 mm "heroic" scale heads labelled as "Desert Dwellers Heads". Set contains ten casts in five different designs. You can buy it for 6.99 EUR.

Firma MaxMini rozpoczęła sprzedaż zestawu żywicznych głów w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Desert Dwellers Heads". W skład zestawu wchodzi dziesięć odlewów w pięciu wzorach, jego cena to 6.99 EUR.

Laser cut 15 mm scale WW2 terrain from Terrains4Games | Laserowo cięte makiety budynków w skali 15 mm z Tereny do gier

Terrain4Games company has informed that its newest range of 15 mm scale buildings from World War Two - "Laser Cut" - is available in the company's webstore.

Firma Tereny do Gier poinformowała, że najnowsza seria produkowanych przez nią makiet budynków w skali 15 mm z okresu II wojny światowej jest już dostępna w sklepie sieciowym.

Halfing with a knife from Spellcrow - a review | Recenzja figurki niziołka z nożem ze Spellcrow

You can read a review of "Halfing with a knife" miniature by Spellcrow on Quidamcorvus blog. Article is written in Polish only but there are plenty of photos too.

Na blogu Quidamcorvusa ukazała się recenzja figurki "Niziołka z nożem" produkcji Spellcrow. Z treścią wpisu można zapoznać się tutaj.

Bushi Strikers from Puppets War | Oddział Bushi Strikers z Puppets War

Puppets War company offers new set of 28 mm "heroic" scale miniatures labelled as "Bushi Strikers". Set contains all parts necessary for building ten miniatures. You can buy it for 59 EUR. Models were sculpted by Maciej Powarunas and AR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" noszący nazwę "Bushi Strikers". Zawiera on części pozwalające zbudować dziesięć figurek. Cena nowości to 59 EUR. Autorami rzeźb są Maciej Powarunas i AR.

Basing kits from Ristul's Market | Zestawy do robienia podstawek z Ristul's Market

Ristul's Extraordinary Market company offers three new basing sets: "Food Supplies Basing Kit" (8.75 EUR), "Mushroom Basing Kit" (5.25 EUR) and "Bugs Basing Kit" (5.25 EUR). All new sets contains 40-62 small resin casts, used for decorating bases of 28 mm "heroic" scale miniatures.

Firma Ristul's Extraordinary Market oferuje trzy nowe zestawy do robienia podstawek: "Food Supplies Basing Kit" (36,61 PLN), "Mushroom Basing Kit" (21,96 PLN) oraz "Bugs Basing Kit" (21,96 PLN). W zestawach znajduje się od 40 do 62 żywicznych odlewów, służących do dekorowania podstawek figurek w skali 28 mm "heroic".

czwartek, 24 kwietnia 2014

Photo of Gladiator miniature from White Tree | Zdjęcie figurki Gladiatora z White Tree

White Tree company has shown a photo of its next model - Gladiator in 28 mm "heroic" scale. This miniature, sculpted by Kamil "Smok" Milaniuk, will be available at the manufacturer's webstore next month. This is also the first figure from the new range, which is being prapared for upcoming White Tree's wargame.

Firma White Tree opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia kolejnego modelu - figurki Gladiatora w skali 28 mm "heroic". Figurka, wyrzeźbiona przez Kamila "Smoka" Milaniuka, będzie dostępna w sklepie producenta w przyszłym miesiącu. Jest to pierwsza miniaturka z nowej linii, przygotowywanej z myślą o powstającej grze bitewnej produkcji White Tree.

Small transport case from HobbyZone - a review | Recenzja Małej Walizki Transportowej z HobbyZone

Arbal from Coloured Dust blog has published a review of one of the newest HobbyZone's products - Small Transport Case.

Na łamach bloga Coloured Dust Arbal opublikował recenzję jednego z najnowszych produktów firmy HobbyZone - Małej Walizki Transportowej.

New orc from Spellcrow | Nowy ork ze Spellcrow

You can see a photo of a new orc miniature on the Spellcrow company's Facebook profile. New miniature will be available soon in the manufacturer's webstore, casted in metal in 28 mm "heroic" scale.

Na profilu fejsbukowym firmy Spellcrow można obejrzeć zdjęcie nowej figurki orka, która wkrótce trafi do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta. Miniaturka, w skali 28 mm "heroic", odlewana będzie w metalu.

Cossack Ogres from Scibor Monstrous Miniatures (WIP) | Ogry Kozacy ze Scibor Monstrous Miniatures (WIP)

Scibor Monstrous Miniatures company has shown today on its Facebook profile a photo of new Cossack Ogres sculpts. You can see the picture here.

Firma Scibor Monstrous Miniatures pokazała dziś na swym profilu fejsbukowym zdjęcie rzeźb nowych figurek Ogrów Kozaków. Można je zobaczyć tutaj.

Review of wz. 34 armoured car (new version) model from First to Fight | Recenzja modelu samochodu pancernego wz. 34 nowego typu produkcji First to Fight

Warmodelling blog has been updated with a review of 9th issue of "September 1939" collection and a model of wz, 34 armoured car (new version) which was bundled with this issue. You can read the article here (Polish only).

Na blogu Warmodelling ukazała się recenzja modelu polskiego samochody pancernego wz. 34 (nowa wersja), dołączonego do 9. numeru kolekcji "Wrzesień 1939", wydawanej przez firmę First to Fight. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.

Update of "Pulp City" Kickstarter status | Aktualizacja stanu kampanii kickstarterowej "Pulp City"

"Pulp City" team has published another update about current status of Kickstarter campaign. This is a rather short info, showing two new Grimm sculpts. Read it here.

Zespół twórców gry "Pulp City" opublikował kolejną aktualizację obecnego stanu realizacji zobowiązań wynikających z kampanii kickstarterowej. W tym raczej krótkim podsumowaniu tygodniowych zmian pokazane zostały dwa nowe modele z frakcji Grimmów. Aktualizacja dostępna jest na stronie zakończonej kampanii gry.

środa, 23 kwietnia 2014

Unboxing of Imperial miniatures for "Warzone Resurrection" | Recenzje modeli Imperialu z "Warzone Resurrection"

Dice and Brush blog has been updated with a three articles with short reviews of new miniatures of Imperial faction for "Warzone Resurrection" game. You can read a note about "Brigadier Rist" miniature, "Blood Berets" set and a model of Greyhound.

Na blogu Dice and Brush opublikowane zostały trzy wpisy, przedstawiające zawartość trzech zestawów figurek do frakcji Imperial z gry "Warzone Resurrection". Opisane zostały figurka "Brigadiera Rista", zestaw "Krwawych Beretów" oraz model Greyhounda.

Cyber Claws from Bitsbox | Cyber pazury z Bitspudło

Bitsbox company offers new set of 28 mm "heroic" scale weapons labelled as "Cyber Claws". Set contains four claws, you can buy it for 7 USD. Models were sculpted by Mateusz "Matus" Gajos, samples were painted by Maciej "Bonk" Boncławek.

Firma Bitspudlo oferuje nowy zestaw broni wykonanej z żywicy w skali 28 mm "heroic". Zestaw nosi nazwę "Cyber pazury", zawiera cztery odlewy. Cena nowości to 21 PLN. Modele wyrzeźbił Mateusz "Matus" Gajos, natomiast wzory pomalował Maciej "Bonk" Boncławek.

New products from Oddział Ósmy at Assault Publishing webstore | Nowe produkty Oddziału Ósmego w sklepie Assault Publishing

Assault Publishing webstore carries newest 15 mm sci-fi miniatures from Oddział Ósmy: Zombies I, Zombies II, Ghouls I, Hussari I and Hussari II. You can find all these releases here.

W sklepie sieciowym firmy Assault Publishing dostępne są już najnowsze zestawy figurek sci-fi w skali 15 mm produkcji Oddziału Ósmego: Zombi I, Zombie II, Ghule I, Hussari I i Hussari II. Wszystkie te nowości można znaleźć tutaj.

wtorek, 22 kwietnia 2014

District-5 pavements from Micro Art Studio review | Recenzja chodników z serii District-5 produkcji Micro Art Studio

Spanish-language blog Akihabara Station has published a review of newest product in Micro Art Studio's range "District-5" - pavements. You can read review here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował recenzję najnowszego produktu w linii "District-5" Micro Art Studio - chodników. Z recenzją można zapoznać się tutaj.

Detailed Large Factory from Terrains4Games | Szczegółowa duża fabryka z firmy Tereny do gier

Terrains4Games company has published photos of its new 15 mm scale laser-cut Detailed Large Factory building. You can see it on company's Facebook profile.

Firma Tereny do Gier opublikowała zdjęcia swojego nowego budunku w skali 15 mm, laserowo ciętej Szczegółowej Dużej Fabryki. Zdjęcia można obejrzeć na profilu fejsbukowym producenta.

New orc aircraft render from Puppets War | Render nowego samolotu orków z Puppets War

Puppets War company has shown on its Facebook profile a 3D render of its next large model - orc aircraft. You can see the preview here.

Firma Puppets War opublikowała na swoim profilu fejsbukowym render 3D swojego następnego dużego modelu - samolotu orków. Render można obejrzeć tutaj.

LootPile's brushes review | Recenzja pędzli produkcji LootPile

You can see a video review of brushes produced by new Polish company LootPile.eu. Review was filmed by Den of Imagination painting studio and is available on You Tube.

Polskie studio malarskie Den of Imagination opublikowało na You Tube krótką wideorecenzję pędzli produkowanych przez nową polską firmę LootPile.eu. Film można obejrzeć tutaj.

Three cheaper sets at Scibor's webstore | Trzy tańsze zestawy w sklepie firmy SMM

Scibor Monstrous Miniatures company's webstore is currently selling three kits with special 30% discount. First discounted set is labelled as "SF Templars Knights Set", containing three resin 28 mm "heroic" scale miniatures. You can buy this set for 34.68 EUR for three more days. Next cheaper model is "Stone Giant". This is also 28 mm "heroic" scale set, you can buy it for one more day in its discount price of 29.34 EUR. The last model offered with a discount is named "Dwarf Warrior on War Bear #1". This is 28 mm "heroic" scale model too, you can buy it for 26.4 EUR, offer is valid through two more days.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monstrous Miniatures prowadzi obecnie promocyjną sprzedaż trzech zestawów ze zniżką 30%. Pierwszy z nich to "SF Templars Knights Set", zawierający trzy figurki żywiczne, jest on dostępny przez kolejne trzy dni w cenie 138,6 PLN. Następny z tańszych modeli to "Stone Giant", sprzedawany za 117,32 PLN przez jeszcze jeden dzień. Ostatni z tańszych zestawów to model noszący nazwę "Dwarf Warrior on War Bear nr 1". Kosztuje on 105,56 PLN, a oferta ważna jest przez jeszcze dwa dni. Wszystkie te zestawy zawierają żywiczne figurki w skali 28 mm "heroic".

sobota, 19 kwietnia 2014

Krashan Vra warmachines | Maszyny bojowe Krashan Vra

Titan-Forge company has updated website of its Kickstarter "Metal Beards" campaign showing finished and casted in resin models of Krashan Vra warmachines. Photos show three death-dealing machineries of battle: magical flame belching Incinerator, Life Shredder and shrapnel-spitting World Trembler. Additionally, some photos of Standard Bearer Morgluk has also been posted.

Firma Titan-Forge opublikowała kilka zdjęć gotowych, odlanych w żywicy figurek maszyn wojennych Krashan Vra, swoich złych steampunkowych krasnoludów. Zdjęcie dostępne są na stronie zakończonej kampanii kickstarterowej "Metalowe Brody", prowadzonej przez tego producenta. Widoczne są na nich trzy maszyny bojowe - plujący magicznym ogniem Incinerator, Life Shredder i strzelający szrapnelami World Trembler. Dodatkowo zamieszczono także kilka fotografii figurki chorążego Morgluka.