niedziela, 30 sierpnia 2015

Urban bases from Thor Miniatures | Podstawki miejskie z Thor Miniatures

Thor Miniatures offers two new sets of resin, scenic bases - 'Bases Urban 25 (5)' (10 round 25mm bases, one is randomly selected, 4.72 EUR for unpainted, 14.17 EUR for painted) and 'Bases Urban 40 (2)' (six bases, round 40mm, one randomly selected, 4.72 EUR unpainted, 14.17 EUR painted).

Firma Thor Miniatures oferuje dwa nowe zestawy żywicznych podstawek scenicznych: "Bases Urban 25 (5)" (10 podstawek o średnicy 25 mm, jedna wybrana losowo, 20 PLN za niepomalowane, 60 PLN za pomalowane i "Bases Urban 40 (2)" (sześć podstawek o średnicy 40 mm, jedna wybrana losowo, 20 PLN za niepomalowane, 60 PLN za pomalowane).Multiverse Gaming news | Wiadomości z firmy Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shared with us information about prices of upcoming models: Subway Entrances (x2, 11.95 EUR); Gargoyles B (4.95 EUR); Mohawk Magnetower (59,95 EUR).
Prices of some of the older kits were reduced: Gargoyles A (4.95 EUR now, from 6.99 EUR); Fire Escape Stairs (x3, 8,95 EUR now, reduced from 10,99 EUR).
Producer is also running Facebook competition now, with upcoming huge Mohawk Magnetower and Urban Scenery sets as prizes. Check full information here.

Firma Multiverse Gaming poinformowała o cenach zapowiadanych, nowych modeli: 
Subway Entrances (x2, 11.95 EUR); Gargoyles B (4.95 EUR); Mohawk Magnetower (59,95 EUR).
Zmniejszone zostały też ceny dwóch starszych zestawów: Gargoyles A (obecnie 4.95 EUR, wcześniej 6.99 EUR); Fire Escape Stairs (x3, obecnie 8,95 EUR, cena wcześniejsza to 10,99 EUR).
Producent prowadzi też w tej chwili konkurs na swoim profilu fejsbukowym, nagrodami w nim jest bardzo duży model Mohawk Magnetower, który trafi do sprzedaży w środę, a także zestaw Urban Scenery. Więcej informacji na temat konkursu tutaj.