poniedziałek, 20 października 2014

Five new weathering powders from Kromlech | Pięć nowych pigmentów do postarzania z Kromlecha

Kromlech company has released further five weathering powders. New releases are labelled as "Beach Sand Weathering Powder"; "Light Mud Weathering Powder"; "Trench Earth Weathering Powder"; "Moldy Green Weathering Powder" and  "Lapis Lazuli Blue Weathering Powder". Price of a single 30 ml bottle of powder is 2.99 EUR.

Firma Kromlech wprowadziła do sprzedaży pięć kolejnych pigmentów do postarzania modeli. Nowości to "Beach Sand Weathering Powder"; "Light Mud Weathering Powder""Trench Earth Weathering Powder""Moldy Green Weathering Powder" oraz "Lapis Lazuli Blue Weathering Powder". Cena pojedynczej buteleczki zawierającej ok. 30 ml proszku wynosi 12 PLN.

Ancient Ones Gravbike (WIP) | Motor grawitacyjny Starożytnych (WIP)

Bitsbox company has shown on its Facebook profile photos of upcoming new model labelled as "Ancient Ones Gravbike". Model is still in work-in-progress stage but should be available at producer's webstore in November. Bitsbox will make two versions of the pilot miniature - female and male.

Firma Bitspudło zamieściła na swoim profilu fejsbukowym zdjęcia przygotowywanego nowego modelu, opisanego jako "Ancient Ones Gravbike". Model nadal jest jeszcze w fazie opracowywania, powinien jednak trafić do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta w listopadzie. Bitspudło wykona dwie wersje figurki pilota - płci żeńskiej i męskiej.

Spellcrow miniatures 30% cheaper | Figurki ze Spellcrow taniej o 30%

Spellcrow company offers two sets of its metal 28 mm "heroic" scale miniatures with a 30% discount. First set is labelled as "Humans Collection", second is titled "Dwarves Collection". Both sets contains five miniatures each, you can buy them for 21.80 EUR each.

Firma Spellcrow oferuje dwa zestawy swoich metalowych modeli w skali 28 mm "heroic" w cenie niższej o 30% od standardowej. Nazwa pierwszego zestawu to "Kolekcja Ludzi", drugi nosi nazwę "Kolekcja Krasnoludów". W obu zestawach znajduje się po pięć figurek, cena jednego zestawu to 79 PLN.

3D renders of Bauhaus artillery | Rendery 3D artylerii Bauhausu

Irek Zieliński, 3D sculptor working for Prodos Games, publisher of "Warzone Resurrection", has updated its Facebook profile showing 3D renders of miniatures of Bauhaus artillery models. Check it here.

Na profilu fejsbukowym Irka Zielińskiego, rzeźbiarza 3D pracującego - między innymi - dla Prodos Games, opublikowane zostały rendery 3D modeli artylerii Bauhausu z gry "Warzone Resurrection". Można je obejrzeć tutaj.

Upcoming new Pleasure Knights shoulder pads | Zapowiedź nowych naramienników dla Legionów Wyuzdania

Spellcrow has published a photo of upcoming set of new Pleasure Knights' shoulder pads. You can see picture here, on company's Facebook profile. New set will be available tomorrow.

Firma Spellcrow opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie zestawu nowych naramienników Legionów Wyuzdania. Nowy zestaw trafi do sprzedaży już jutro.