poniedziałek, 6 stycznia 2014

New releases from Scibor Monstrous Miniatures | Nowości z firmy Scibor Monstrous Miniatures

Scibor Monstrous Miniatures company has released some new products today - all new sets are casted in resin in 28 mm "heroic" scale. First set contains one pair of wings labelled as "Archangel Wings", you can buy it for 7.52 EUR. Next there are some new scenic bases from the "Roman" range - two sets containing two round 40 mm bases (set #1, set #2 - each costs 7.52 EUR) and one large round 60 mm base (7.52 EUR). Last new release is a set labelled as "Celtic SF Warriors 5 miniatures set" - it contains five previously released miniatures, available so far as single figures only (41.91 EUR).

Firma Scibor Monstrous Miniatures wprowadziła do sprzedaży kilka nowych produktów żywicznych w skali 28 mm "heroic". Pierwszym z nich są skrzydła noszące nazwę "Archangel Wings", kosztują one 30 PLN. Kolejne nowości to zestawy podstawek z linii "Roman" - są to dwa zestawy okrągłych podstawek o średnicy 40 mm (zestaw numer 1, zestaw numer 2, oba po 30 PLN) oraz duża okrągła podstawka o średnicy 60 mm (30 PLN). Ostatnia nowość to zestaw noszący nazwę "Celtic SF Warriors 5 miniatures set" - w jego skład wchodzi pięć wcześniej wydanych miniaturek, dostępnych dotychczas tylko w zestawach pojedynczych (167,50 PLN).

Drilling time! | Czas na odwiert!

In a another update of its Kickstarter campaign webpage, Titan-Forge company has shown 3D renders of Steel Miners miniatures, one of the Metal Beards units and some additional pictures of the unit itself. There are still twelve days left till the end of the Titan-Forge's campaign, there are close to 18 500 GBP pledged so far.

W kolejnej aktualizacji strony swojej kampanii kickstarterowej, firma Titan-Forge pokazała rendery 3D figurek Stalowych Górników, jednego z oddziałów armii Metalowych Bród, a także ilustracje pokazujące całe jednostki złożone z tych przygotowywanych w tej chwili miniaturek. Do zakończenia kampanii firmy Titan-Forge pozostało jeszcze 12 dni, obecnie zebrano blisko 18 500 GBP.

Ogre Stone Thrower from REM | Ogr miotacz kamieni z REM

Ristul's Extraordinary Market company has released another resin 28 mm "heroic" scale ogre miniature. New product is titled "Ogre Stone Thrower". Miniature is 54 mm tall from feet to the eyes' line. Miniature is supplied with square resin 40 mm scenic base. You can buy it for 18.50 EUR.

Firma Ristul's Extraordinary Market rozpoczęła sprzedaż kolejnej żywicznej figurki ogra w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Ogr miotacz kamieni". Miniaturka ma 54 mm wysokości mierzone od stóp do linii oczu, dostarczana jest wraz z żywiczną, kwadratową podstawką sceniczną o boku 40 mm. Cena nowego zestawu w sklepie producenta to 77,09 PLN.

Set of 15 mm scale Dwarf Miners | Zestaw krasnoludzkich górników w skali 15 mm

Scibor Monstrous Miniatures company offers new set of fantasy miniatures in 15 mm scale - Dwarf Miners. Set contains three resin figures, you can buy it for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje nowy zestaw figurek w skali 15 mm - krasnoludzkich górników. W zestawie, kosztującym 16,80 PLN, znajdują się trzy miniaturki wykonane z żywicy.

Skudra-Kobold Khan mounted | Skudra-Kobold Chan na wierzchowcu

Werewoolf Miniatures company is currently preparing new miniature labelled as Skudra-Kobold Khan. This is a hero for evil dwarves made by this manufacturer, Sons of Adramelech. You can now see photos of mounted version of this miniature, showing Skudra riding giant wolf. Set, once released, will contain both foot and mounted versions of the Skudra, both with a choice of weapons.

Album zawierający zdjęcia przygotowywanej figurki Skudry-Kobolda Chana, bohatera Synów Adramelecha, złych krasnoludów firmy Werewoolf Miniatures, zostal zaktualizowany o fotografie pokazujące tego bohatera dosiadającego wilka. Zestaw dostępny w sprzedaży będzie zawierał wersje bohatera zarówno w wersji pieszej, jak i dosiadającego wierzchowca - obie figurki będą mogły zostać wyposażone w różne rodzaje broni.

Further photos of upcoming treemen from SMM | Kolejne zdjęcia nowych drzewców od Scibora

Scibor Monstrous Miniatures company prepares two new treemen model. You can see both of them in the current stage of development on this photo which has been posted on company's Facebook fanpage.

Firma Scibor Monstrous Miniatures przygotowuje obecnie dwie kolejne figurki drzewców. Obie pokazano na zdjęciu, które umieszczono na fanpejdżu fejsbukowym producenta.

Tiger Dragons sneak peak | Zajawka Tiger Dragonów

"Warzone Resurrection" game's Facebook fanpage has been updated with a 3D render showing close-up of upcoming new Mishima soldiers - Tiger Dragons probably.

Na profilu fejsbukowym gry "Warzone Resurrection" pojawił się render 3D, pokazujący zbliżenie na projekty nowych figurek korporacji Mishima, prawdopodobnie Tiger Dragonów.