sobota, 25 sierpnia 2012

Dwa nowe zestawy głów Spellcrow | Two new heads sets from Spellcrow

W sklepie Spellcrow pojawiły się dwa kolejne zestawy głów do konwersji figurek w skali 28 mm "heroic". Pierwszy z nich nosi nazwę "Orkowe Głowy - Zimowe Diabły", drugi to "Orkowe głowy typu Blitzkrieg z goglami". Oba zestawy zawierają po dziesięć żywicznych odlewów głów orków (pięć różnych wzorów razy dwa). Cena obu zestawów jest identyczna, wynosi 29 PLN.

Spellcrow's webstore sells another two new sets of orks heads in 28 mm "heroic" scale. First is named "Orks Winter Devils Heads", second is "Blitzkrieg Orks Heads in Goggles". Both sets contain ten resin heads each (five different designs twice). Price is the same - 8.91 EUR for each set.

Wkrótce w sklepie Micro Art Studio | Soon in Micro Art Studio's store

W galerii fejsbukowej Micro Art Studio pojawiły się trzy zdjęcia, na których widać nowe budynki i ściany, prawdopodobnie przeznaczone do Infinity, a także elementy starożytnej architektury.

Micro Art Studio's Facebook gallery has been updated with three photos showing some new buildings and walls, designed for Infinity probably, and some ancient architecture pieces.

Buggy z MayBug Games | MayBug Games Buggy

Nowopowstała polska firma MayBug Games wprowadziła do sprzedaży swój pierwszy model. Jest to zestaw pozwalający zbudować żywiczny model pojazdu typu buggy w skali 28 mm "heroic". W skład zestawu wchodzi kilkadziesiąt żywicznych części, pozwalających stworzyć trzy różne wersje pojazdu wraz z wyposażeniem dodatkowym. Cena modelu wynosi 24 EUR. Oprócz modelu łazika MayBug Games oferuje także okrągłe podstawki typu "Fantasy" o średnicy 30, 40 i 50 mm.

New Polish company MayBug Games sells its first vehicle model. Set allows to build resin model of buggy-like vehicle in 28 mm "heroic" scale. Model contains about two dozens parts which can be assembled into one of the three versions of the vehicle and some spares and extra accessories. Price of the model is 24 EUR. Additionally MayBug Games offers some round "Fantasy" bases in 30, 40 and 50 mm diameter.

Nowości z QRminiatures | QRminiatures new releases

Firma QRminiatures przygotowała dwa nowe zestawy dla wojsk "zachodnich" z pierwszej połowy XVII wieku. Są to kirasjerzy (3 wzory figurek) oraz dowództwo konne (4 wzory miniaturek). Można je zobaczyć pod tym adresem.
Dodatkowo armia Słowian z X/XI wieku doczekała się drobnych zmian - powstały dwie nowe figurki (pieszy dowódca i konny wojownik), jedna z wcześniej dostępnych figurek konnych została oznaczona jako figurka dowódcy. Nowe paczki oraz wzory można obejrzeć tutaj.

QRminiatures offers two new sets for "western-style" armies of first half of XVII century. There are three new designs of cuirassiers and four new miniatures labelled as "horse command". You can see it here.
Additionally Slavic army from X/XI century got some changes too - line has two more miniatures (foot command and horse warrior), one of the earlier cavalry figures is now labelled as command figure. New sets and designs are shown here.