poniedziałek, 20 maja 2013

Pytania od wydawcy "Pulp City" | Questions from "Pulp City" publisher

Na oficjalnym profilu fejsbukowym gry "Pulp City" ukazały się trzy kwestionariusze z pytaniami do fanów, dotyczącymi formy wydania podręcznika nowej wersji gry.

"Pulp City" official Facebook fanpage has been updated with a three questionnaires. Answer them to give publisher a helpful insight how the new version rulebook should look like.

Koniec kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem" | The end of "By Fire and Sword" Kickstarter campaign

Kampania crowdfundingowa anglojęzycznej wersji gry "Ogniem i mieczem" produkcji Wargamera dobiegła końca. Wzięło w niej udział 437 osób wspierających, które zadeklarowały wsparcie na łączną kwotę 82 284 USD (z zakładanych pierwotnych 5000 USD). Wargamer opublikuje jeszcze uaktualnione listy dodatków, wyjaśnienia przesyłki oraz inne informacje, łącznie z ogłoszeniem dodatkowej darmowej figurki dla osób, które wsparły zbiórkę.

English version Wargamer's "By Fire and Sword" crowdfunding campaign has been successful. 437 backers declared total amount of 82 284 USD (with 5000 USD being the main goal of the campaign). Wargamer will publish few more updated, with current list of all unlocked add-ons, prices and one more free miniature for backers.

Zdjęcia nowych produktów Micro Art Studio | Photos of new Micro Art Studio's products

Na francuskojęzycznym blogu Geekylouis w jednym z wpisów ukazały się zdjęcia, przedstawiające niedostępne jeszcze elementy terenu z serii "Designed for Infinity", jakie ukażą się nakładem Micro Art Studio. Chodzi o dodatek do garażu i serię nowych reklam "holograficznych".

French language blog Geekylouis has published a note illustrated by a photos of yet unreleased terrain elements from Micro Art Studio's "Designed for Infinity" series - garage add-on and new "holographic" adverts.

Ostatni cel kampanii "Ogniem i mieczem" | The last "By Fire and Sword" campaign stretch goal

Kilkanaście minut temu odblokowany został cel 75 000 USD kampanii kickstarterowej "Ogniem i mieczem" - lista brandenburskiej obrony terytorialnej oraz muszkieterzy pruscy. Wargamer, wydawca gry, opublikował teraz ostatni, zgodnie z zapowiedzią, cel kampanii. Po osiągnięciu pułapu 80 000 USD odblokowany zostanie kolejny plik .pdf zawierający listę sił na poziomie podjazdu armii cesarskiej z lat 1657-1660. Podobnie jak poprzedni, tak i ten cel wkracza już w tematykę pierwszego planowanego dodatku do gry - "Potopu". Wojska cesarskie otrzymają w nim własne siły na poziomie podjazdu i dywizji. Osiągnięcie celu odblokojue także blister dowódców cesarskich, których będzie można użyć w dowolnej armii typu "zachodniego".

Few minutes ago 75 000 USD stretch goal of the Wargamer's "By Fire and Sword" campaign has been reached - Prussian muskeeters and .pdf file with force list of Brandenburg Territorial Defence are unlocked. There is one more, just published, stretch goal published now - once the funding of the campaign will reach 80 000 USD, there will be one more .pdf army list unlocked - skirmish force from Imperial army 1657-1660. Just like the previous goal, this one is connected with first supplement to the game - "The Deluge" - which will be released later this year. Imperial army will receive full skirmish and divisional forces in this supplement (Imperials allied with Polish-Commonwealth and Denmark in this war). Reaching 85 000 USD will also unlock blister with Imperial commanders, which can be used in any "Western" armies.

Sztandary bushi | Bushi banners

W ofercie sklepu firmy Puppets War można znaleźć nowy zestaw części do konwersji, noszący nazwę "Sztandary bushi". Zawiera on pięć żywicznych chorągwi, przeznaczonych do konwertowania figurek w skali 28 mm "heroic". Odlewy zaopatrzone są w otwory 3x1mm, pozwalające na łatwe mocowanie magnesów. Cena to 7 EUR.

Puppets War webstore offers new set of resin 28 mm "heroic" scale conversion parts, labelled as "Bushi banners". Set contains five banners, items have 3x1 mm magnet holes. Price of this set is 7 EUR.

Nowy cel kampanii Wargamera | New stretch goal for Wargamer's campaign

Wargamer opublikował właśnie nowy cel swojej kampanii kickstarterowej, który odblokowany zostanie po osiągnięciu pułapu finansowania 75 000 USD - będzie to nowa armia w postaci pliku .pdf, brandenburska obrona terytorialna z lat 1655-1660. Dodatkowo odblokowane zostaną modele do nowej armii, w postaci blistra zawierającego trzy wzory i dwanaście figurek pruskich muszkieterów. Przed zakończeniem kampanii opublikowany zostanie prawdopodobnie jeszcze jeden cel.

Wargamer has published a new stretch goal for its Kickstarter campaign, which will be unlocked after reaching 75 000 USD. This will be a new army with force organisation available as .pdf file - Brandenburg Territorial Defence 1655-1660. Additionally once this level of funding will be reached, new models for this army will be released - a blister of 12 miniatures (3 different designs) of Prussian musketeers.
Before campaing end one more stretch goal will be probably published.

Zdjęcia dział produkcji Bitspudło | Photos of cannons from Bitsbox

Na oficjalnym fanpejdżu firmy Bitspudło pojawiły się trzy albumy, prezentujące pomalowane modele dział produkowane przez firmę - las-plazmę, działko typu gatling oraz działo przeciwlotnicze.

Bitsbox official Facebook fanpage has been updated with three new albums containing photos of painted cannons produced by this manufacturer - las-plasma, gatling cannon and flakcannon.

Nowy ogr w sklepie Scibor Monstrous Miniatures | New ogre in Scibor Monstrous Miniatures webstore

W ofercie sklepu sieciowego firmy Scibor Monstrous Miniatures pojawiła się nowa figurka w skali 28 mm "heroic", nosi ona nazwę "Ogre Ripper". Figurka dostarczana jest wraz z kwadratową żywiczną podstawką sceniczną o boku 40 mm. Jej cena to 83,80 PLN.

Scibor Monstrous Miniatures' webstore offers new 28 mm "heroic" scale resin miniature labelled as "Ogre Ripper". Miniature is supplied with square 40 mm resin scenic base. Price of this figure is 20.98 EUR.

Kampania Wargamera | Wargamer's campaign

Wystarczyło 12 godzin na zebranie ok. 10 000 dolarów i odblokowanie wszystkich celów, o jakich pisałem wczoraj wieczorem. W grze pojawią się kozaccy harcownicy, tatarscy elitarni wojownicy, blister z dowódcami gdańskimi a także średnia artyleria. Co dalej? Wargamer szykuje kolejne cele.
Tymczasem na stronie kampanii można zapoznać się z aktualną listą dodatków, rzeczy dostępnych za darmo na poszczególnych poziomach wsparcia, z listą zestawów potrzebnych do rozwinięcia zestawu podjazdu do pełnej dywizji.

Just 12 hours were enough for unlocking all stretch goals which were announced yesterday - cossacks skirmishers, elite Tartars warriors, commanders of city of Gdańsk and medium artillery are unlocked now. Well, what is next? Wargamer is preparing new stretch goals.
You can see up-to-date list of all current add-ons, list of freebies, check how to expand your skirmish set to full division.

Xatronor Fav, bohater Bio-Tech Covenant z HiTech Miniatures | Xatronor Fav, hero of the Bio-Tech Covenant from HiTech Miniatures

Firma HiTech Miniatures rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". Nosi ona nazwę "Xatronor Fav, Bio-Tech Covenant Hero, Gearcult Fanatic". Miniaturka składa się z siedmiu części, w tym okrągłej podstawki scenicznej o średnicy 40 mm. Jej cena to 19 EUR.

HiTech Miniatures offers new resin 28 mm "heroic" scale miniature. Figure is labelled as "Xatronor Fav, Bio-Tech Covenant Hero, Gearcult Fanatic". Miniature consists of seven parts, including round 40 mm scenic resin base. It costs 19 EUR.