poniedziałek, 3 lutego 2014

River and a bridge from Terrains4games (WIP) | Rzeka z mostem z firmy Tereny do gier (WIP)

Terrains4Games' Facebook fanpage has been updated with a new photoalbum with pictures showing first cast of upcoming new river model. This model will be dedicated for 15 mm scale but - as the bridge will have variable length - will be also good as a stream for 28 mm scale games. This new set will be offered in three variants - resine (unpainted), painted (with flock and grass) and premium (painted, flocked, grass and clear resin water effect).

Firma Tereny do gier zamieściła na swoim fanpejdżu fejsbukowym album przedstawiający zdjęcia prototypu przygotowywanego modelu rzeki z mostem. Model dedykowany będzie do skali 15 mm ale - ponieważ most będzie mógł mieć różną długość - będzie także nadawać się jako strumień do gier w skali 28 mm. Nowy model oferowany będzie w trzech wariantach - resin (czysty odlew), pomalowany (malowanie, trawki i posypka) oraz premium (jak wcześniej, plus żywica tworząca efekt wody).

Villains cards for "Pulp City" | Karty łotrów z "Pulp City"

Official "Pulp City" Facebook fanpage has been updated with three cards for villains from starters. You may see them here. 

Na oficjalnym fanpejdżu fejsbukowym gry "Pulp City" opublikowane zostały trzy karty dla złych bohaterów z zestawów startowych. Można je zobaczyć tutaj.

Bulletstorm turret from MaxMini | Wieżyczka Bulletstorm z MaxMini

MaxMini company has just released a new multipart resin kit in 28 mm "heroic" scale labelled as "Bulletstorm turret". Set contains separate guns and mounting plate. You can buy it for 9.89 EUR.

Firma MaxMini wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", noszący nazwę "Wieżyczka Bulletstorm". Broń i płyta mocująca modelu są oddzielnymi elementami. Cena tej nowości to 9,89 EUR.

"Pulp City" Kickstarter campaign update | Kampania "Pulp City" idzie znakomicie

"Pulp City" Kickstarter campaign is going really strong. Four days after the launch there is almost 50 000 USD declared. There was a ton of unlocks and stretch goals achieved - in fact, I think it is one of the most rewarding campaigns considering how small company the publisher is. Check it out here.

Kampania kickstarterowa gry "Pulp City" radzi sobie znakomicie - niespełna cztery dni od jej rozpoczęcia zdołano zebrać blisko 50 000 USD, a wsparcie zadeklarowało już 258 osób. Odblokowano kilkanaście celów dodatkowych - mam zresztą wrażenie, że - biorąc pod uwagę jak niewielka firma stoi za tą grą - jest to jeden z bardziej satysfakcjonujących "kickstarterów". Strona kampanii znajduje się tutaj.

Wargamer's publishing plans | Plany wydawnicze Wargamera

Wargamer has published updated list of upcoming releases. List is available on the official game website but gives just names of upcoming products, with no release dates yet.

Wargamer opublikował swoje plany wydawnicze - lista dostępna jest na oficjalnej stronie gry. Niestety, nie podano jeszcze przewidywanych dat wydania poszczególnych zestawów.


"Warzone" miniatures from RPG Kickstarter campaign | Figurki do gry "Warzone" z kampanii kickstarterowej gry fabularnej

"Warzone Resurrection" game is set in a "Mutant Chronicles" rpg universe. This old rpg game is currently gathering funds to be reprinted again. Prodos Games, publisher of the "Warzone Resurrection" wargame, is helping with some miniatures. You can see 3D renders of Heretics pack on the game's Kickstarter campaign website.

Akcja gry bitewnej "Warzone Resurrection" osadzona jest w świecie gry fabularnej "Mutant Chronicles". W tej chwili trwa kampania kickstarterowa, której celem jest zebranie funduszy na wydanie jej nowej edycji. W trakcie trwania zbiórki odblokowane zostaną, być może, figurki przygotowywane przez Prodos Games i wydawcę gry RPG specjalnie z myślą o "Mutant Chronicles". Przykładowe rendery 3D zestawu Heretyków można obejrzeć na stronie zbiórki.