wtorek, 24 czerwca 2014

Concept arts for new "Wolsung SSG" miniatures | Szkice koncepcyjne nowych figurek do gry "Wolsung SSG"

Kickstarter website of Micro Art Studio's "Wolsung SSG" expansion campaign has been updated with concept arts for new miniatures. All of them show designs for miniatures for already existing factions.

Na stronie kampanii kickstarterowej dodatku do gry "Wolsung SSG" produkcji Micro Art Studio opublikowano szkice nowych figurek. Wszystkie przedstawiają projekty miniaturek do obecnie istniejących frakcji w grze.

Three new Cybermonks statues from Hi-Tech Miniatures tomorrow | Jutro trzy pomniki Cybermnichów z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has previewed three new statues of Cybermonks, which will be available tomorrow. Price of the single statue will be 4.5 EUR.

Firma Hi-Tech Miniatures opublikowała na swoim profilu fejsbukowym zdjęcie trzech nowych figurek, przedstawiających pomniki Cybermnichów, które trafią jutro do sprzedaży. Cena jednego odlewu będzie wynosić 4,5 EUR.

Review of PzKpfw II Ausf. D 1:72 scale model from First to Fight | Recenzja modelu PzKpfw II Ausf. D w skali 1:72 z First to Fight

Model Fun blog has published a review of PzKpfw II Ausf. D 1:72 scale model released today by First to Fight as a part of its "September 1939" magazine. Model is bundled with issue no. 12.
Publisher will release FT-17 with hexagonal turret and machine gun in next issue of the magazine.

Na blogu Model Fun ukazała się recenzja wydanego dziś w ramach serii "Wrzesień 1939" modelu niemieckiego czołgu lekkiego PzKpfw II Ausf. D w skali 1:72. Model ukazał się jako dodatek do dwunastego numeru kolekcji. W kolejnym numerze kolekcji ukaże się model czołgu FT-17 z heksagonalną wieżą z karabinem maszynowym.

Photo of "Wolsung SSG" dice set | Zdjęcie zestawu kości do gry "Wolsung SSG"

Q-Workshop company has published a photo of dice set made for "Wolsung SSG". Micro Art Studio, publisher of the "Wolsung" game, is currently running Kickstarter campaign to raise funds for publishing first expansion for this game. Presented dice set is available in one of the perks of the campaign.

Firma Q-Workshop udostępniła zdjęcie zestawu kości do gry "Wolsung SSG". Wydawca tej gry, Micro Art Studio, prowadzi obecnie kampanię kickstarterową, której celem jest zebranie funduszy na wydanie pierwszego dodatku do bitewnego "Wolsunga". Kości są dostępne właśnie w ramach tej kampanii.

Preview of close combat soldier from Evil Craft | Zapowiedź figurki żołnierza z Evil Craft

Evil Craft has published a photo of upcoming resin 28 mm "heroic" scale miniature of close combat warrior. Whole squad of such figures will be available in a few days.

Firma Evil Craft opublikowała zdjęcie będące zapowiedzią mającej ukazać się wkrótce na rynku nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". Miniaturka przedstawia żołnierza uzbrojonego w sprzęt do walki na małe odległości. Według zapowiedzi producenta cała drużyna takich żołnierzy znajdzie się w sprzedaży w ciągu kilku dni.

Exterminateur Atilla Mk I

Prodos Games has released resin 28 mm "heroic" scale model of Cybertronics humanoidal war machine Exterminateur Atilla Mk I. You can buy this model for 14.99 GBP. Set contains multipart model, six cards and one plastic wround 50 mm base.
Firma Prodos Games rozpoczęła sprzedaż modelu humanoidalnej maszyny bojowej megakorporacji Cybertronic o nazwie "Exterminateur Atilla Mk. I". Cena zestawu, zawierającego wieloczęściowy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", sześć kart oraz plastikową, okrągłą podstawkę o średnicy 50 mm z wypukłym brzegiem, wynosi 14,99 GBP.

Huge kit of "Scientific Outpost BJ-69" from Baltazar Games | Wielki zestaw "Placówka badawcza BJ-69" z Baltazar Games

Baltazar Games offers new large set of cardboard terrain accessories labelled as "Scientific Outpost BJ-69". Set consists of 88 A-4 cardboards containing more then 150 buildings of varying sizes. You can see all elements of this set in publisher's webstore. Price of this set is approximately 45 EUR.

Firma Baltazar Games oferuje nowy wielki zestaw kartonowych budynków i makiet o nazwie "Placówka badawcza BJ-69". W jego skład wchodzi 88 arkuszy A4 z wydrukowanymi makietami do samodzielnego złożenia, zawierają one ponad 150 budynków różnej wielkości. Dokładne zestawienie elementów makiety pokazano na stronie wydawcy. Cena zestawu to 184,50 PLN.