piątek, 3 kwietnia 2015

Six versions of cutting mat from Kromlech | Sześć wersji mat do cięcia z Kromlecha

Kromlech offers six new products today - cutting mat in different versions. Here is a list of these new products: 'A4 Cutting Mat - Blue' (6.99 EUR); 'A3 Cutting Mat - Blue' (13.99 EUR); 'A4 Cutting Mat - Black' (6.99 EUR); 'A3 Cutting Mat - Black' (13.99 EUR); 'A4 Cutting Mat - Green' (6.99 EUR) and 'A3 Cutting Mat - Green' (13.99 EUR again).

Firma Kromlech rozpoczęła dziś sprzedaż sześciu nowych produktów - mat do cięcia w różnych wymiarach i kolorach. Oto lista tych nowych produktów: "A4 Cutting Mat - Blue" (27,96 PLN); "A3 Cutting Mat - Blue" (55,96 PLN); "A4 Cutting Mat - Black" (27,96 PLN); "A3 Cutting Mat - Black" (55,96 PLN); "A4 Cutting Mat - Green" (27,96 PLN) oraz "A3 Cutting Mat - Green" (ponownie 55,96 PLN).

Prodos Games reveals futher Imperial miniatures | Prodos Games ujawnia kolejne figurki Imperialu

Prodos Games company has shown 3D renders of further Imperial miniatures for its 'Warzone Resurrection' game. You can see preview of Imperial Wolfbane Pathfinders here and Imperial Special Forces here. Additionally, if you share and comment last render, you will have a chance to win one of two sets of five miniatures of Special Forces of Imperial megacorporation.

Firma Prodos Games pokazała rendery 3D kolejnych figurek Imperialu do produkowanej przez siebie gry "Warzone Resurrection". Tu można zobaczyć zapowiedź figurek Wolfbane Pathfinders, natomiast tutaj opublikowano zdjęcie miniaturki przedstawiającego żołnierza Imperialnych Sił Specjalnych. Dodatkowo, osoby które udostępnią ten wpis i go skomentują, będą miały szansę wygrać jeden z dwóch zestawów pięciu figurek żołnierzy Sił Specjalnych megakorporacji Imperial.

Cyber invasion has started! | Rozpoczęła się cyber inwazja!

Puppets War company has started Cyber invasion! Manufacturer offers faction deals - there are three different mega sets of Cyber invaders available today: 'Cyber Invasion Force' (270 EUR for 90 resin models); 'Cyber Arthropod Force' (109 EUR for 15 models ) and 'Cyber Droid Force' (95 EUR for 20 models).

Firma Puppets War rozpoczęła Cyber inwazję! Producent oferuje nowe, duże zestawy frakcyjne. Obecnie w jego sklepie sieciowym dostępne są trzy mega zestawy Cybernajeźdźców: "Cyber Invasion Force" (270 EUR za 90 modeli żywicznych); "Cyber Arthropod Force" (109 EUR za 15 modeli) oraz "Cyber Droid Force" (95 EUR za 20 modeli).
Ork Freak and Goblin Nurses review | Recenzja figurek Ork Freak i Goblinich Pielęgniarek

Akihabara Station, Spanish-language blog, has published a review of recently released miniatures from Kromlech - Ork Freak and Goblin Nurses. You can read text (or just see photos) here.

Hiszpańskojęzyczny blog Akihabara Station opublikował recenzję wydanych niedawno figurek firmy Kromlech - "Ork Freak" i "Goblin Nurses". Tekst można przeczytać tutaj (można też zerknąć na same zdjęcia;)).