poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Upcoming 'Discworld' bust | Zapowiedź popiersia ze "Świata Dysku"

Micro Art Studio has shown two photos of upcoming 'Discworld' bust being sculpted. Check it here (two newest in the album).

Firma Micro Art Studio pokazała dwa zdjęcia rzeźbionego obecnie kolejnego popiersia z serii "Świat Dysku". Fotografie można zobaczyć tutaj (najnowsze w albumie).

Interview with Sebastian Makowski from Micro Art Studio | Wywiad z Sebastianem Makowskim z Micro Art Studio

Warchimera has released a video interview with Sebastian Makowski, owner of Micro Art Studio company, producer of wargaming accessories and publisher of 'Wolsung SSG', which is also the main subject of the conversation (Polish-only video).

Firma Warchimera zamieściła na swoim kanale YouTube wywiad z Sebastianem Makowskim, właścicielem Micro Art Studio, producentem akcesoriów do wargamingu i wydawcą gry "Wolsung SSG". Gra ta jest głównym tematem rozmowy.

Hi-Tech Miniatures announces new release | Nowa figurka z Hi-Tech Miniatures

Hi-Tech Miniatures company has shown a photo of its upcoming new 28mm 'heroic' scale figure - Battlesuit Gladius. New miniature is scheduled for tomorrow's release.

Firma Hi-Tech Miniatures pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic" - nosi ona nazwę Battlesuit Gladius. Nowa miniaturka będzie dostępna w sprzedaży już od jutra.

Kromlech previews upcoming flamers | Kromlech zapowiada miotacze ognia

Kromlech company has shown 3D render of its upcoming flamer model. You can see it here.

Firma Kromlech pokazała na swoim profilu fejsbukowym render 3D modelu miotacza ognia. Można go zobaczyć tutaj.

'HINT' miniatures comparison photos | Zdjęcia pokazujące wielkość figurek gry "HINT"

Postindustrial Games, publisher of upcoming 'HINT' game, which is currently running Kickstarter campaign, has shown photos with comparisons of its game's miniatures with other figures on the market. Check it here.

Firma Postindustrial Games, wydawca gry "HINT", gromadzącej obecnie fundusze za pośrednictwem kampanii kickstarterowej, opublikowała zdjęcia pokazujące figurki do swojej gry w porównaniu do innych miniaturek obecnych na rynku. Fotografie można zobaczyć tutaj.

'Heroic Ballads' released | Gra 'Heroic Ballads' już dostępna

Assault Publishing company has released its newest miniature game - 'Heroic Ballads'. New game is a narrative tabletop miniature game set in a generic fantasy setting, heavily influenced by role-playing games of the golden era of RPGs - 80s. One player plays as a group of Heroes, the second player commands hordes of evil creatures as the Master of the Dungeon.
Game is available for free. Producer of 'Heroic Ballads' just asks for voluntary donation to either Richard Holden's Wargames and Walking or Polish Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
You can download this game (for FREE) here.

Firma Assault Publishing opublikowała właśnie swoją najnowszą grę - "Heroic Ballads". Nowa gra to narracyjna gra figurkowa, której akcja dzieje się w generycznym świecie fantasy, inspirowana mocno grami fabularnymi z lat 80. minionego wieku, ze złotego okresu tego rodzaju rozrywki. Jeden z graczy staje na czele grupy Bohaterów, drugi przewodzi siłom zła wcielając się w rolę Mistrza Podziemi.
Gra jest dostępna za darmo. Producent "Heroic Ballads" prosi jedynie o dobrowolne wpłaty na rzecz albo projektu Wargames and Walking Richarda Holdena, albo na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
"Heroiczne Ballady" można pobrać stąd (ZA DARMO).