sobota, 9 sierpnia 2014

"By Fire and Sword" introductory battle | Bitwa wprowadzająca w grę "Ogniem i mieczem"

Wargamer has published a pdf file containing report from the Skirmish level game of "By Fire and Sword" between force of Polish-Lithuanian Commonwealth (Polish army in this specific battle) and Cossacks. Description of this battle presents the basic mechanics of the game and allows the reader to see how the game flows. You can download pdf file in English here.

Firma Wargamer opublikowała plik pdf zawierający raport z bitwy, stoczonej w grze "Ogniem i mieczem" na poziomie Podjazdu pomiędzy siłami Rzeczypospolitej Obojga Narodów (w tym konkretnym przypadku siłami koronnymi) i kozakami. Opis bitwy przedstawia również podstawowe mechanizmy i zasady gry, pozwalając czytelnikowi zrozumieć, jak toczy się gra. Anglojęzyczny plik można pobrać stąd.

Concept art for a new cargo lifter from ZET Terrain | Szkic koncepcyjny podnośnika kontenerów z ZET Terrain

ZET Terrain company has shown a concept art for new building being currently worked on - Crab Cargo Lifter. You can see sketch on company's Facebook profile here.

Firma ZET Terrain udostępniła na swoim profilu fejsbukowym szkic koncepcyjny opracowywanego obecnie modelu terenu - Podnośnika Kontenerów Krab.