sobota, 13 października 2012

Pojazd bojowy piechoty "Wolverine" w ofercie Bitspudlo | "Wolverine" Infantry Fightning Vehicle in Bitspudlo's store

W ofercie sklepu internetowego Bitspudlo znalazł się nowy model pojazdu - nosi on nazwę Pojazd Bojowy Piechoty "Wolverine". Model wykonany jest z żywicy w skali 28 mm "heroic", w jego skład wchodzi transporter "Bison" oraz dowolna z sześciu produkowanych przez firmę broni ciężkich montowanych na platformie (heavy cannon, gatling cannon, twin laser cannon, laser plasma cannon, twin flamer oraz thermic cannon). Model zaprojektowany został przez Matusa 1st. Cena wynosi 138 PLN.

Bitspudlo's webstore sells new vehicle model called "Wolverine" Infantry Fightning Vehicle. This is 28 mm "heroic" scale resin kit consisting of "Bison" APC hull and one of the six heavy platform mounted weapons produced by Bitspudlo (heavy cannon, gatling cannon, twin laser cannon, laser plasma cannon, twin flamer or thermic cannon). Model designed by Matus 1st. Price is 35.38 EUR.