środa, 29 lipca 2015

Three new pistols for Legionaries from Kromlech | Trzy nowe rodzaje pistoletów z Kromlecha

Kromlech offers three new kinds of pistols for Legionaries. First of the new releases is a set of 'Legionary Magma Pistols', second is 'Legionary Gravity Pistols' and a last is labelled as 'Legionary Plasma Pistols'. All new releases contains five resin casts of weapons in 28mm 'heroic' scale and are available for 6.99 EUR per set. Models were sculpted by Robert Kurek.

Kromlech rozpoczął dziś sprzedaż trzech nowych zestawów żywicznych odlewów broni w skali 28 mm "heroic" do konwertowania figurek. Dostępne są zestawy o następujących nazwach: "Legionary Magma Pistols", "Legionary Gravity Pistols" i "Legionary Plasma Pistols". Nowości dostępne są w zestawach liczących po pięć odlewów w cenie 27,96 PLN za zestaw. Autorem rzeźb jest Rober Kurek.
Preview of new releases from Multiverse Gaming | Zapowiedź nowości z Multiverse Gaming

Multiverse Gaming company has shown two upcoming new releases. First is a set of mailboxes (four of them will cost 3.99 EUR). Second of the new releases are portable light towers, which will be available in sets of three for 9.99 EUR.

Firma Multiverse Gaming zapowiedziała dwie kolejne nowości. Pierwsza to zestaw zawierający skrzynki pocztowe (cztery będą kosztować 3,99 EUR). Drugi z zapowiadanych nowych zestawów będzie zawierał trzy przenośne reflektory na masztach, jego cena będzie wynosić 9,99 EUR.


'Pulp City' and Tumblr | "Pulp City" i Tumblr

'Pulp City' game's developers has announced that one can follow game's progress on Tumblr starting today. In one of the first notes you can see some photos of a preview of a new miniature.

Twórcy gry "Pulp City" podali, że wiadomości o grze są także podawane w serwisie Tumblr. W jednej z pierwszych notek można obejrzeć zdjęcia jednej z przygotowywanych, nowych figurek.

Visualisation of Jet Pack from Kromlech | Wizualizacja Jet Packa z Kromlecha

Kromlech has shown 3D visualisation of its Jet Pack model, which is available in company's webstore.

Kromlech pokazał wizualizację 3D modelu Jet Packa, dostępnego od kilkunastu dni w sklepie sieciowym tego producenta.

Cossack Heads from Puppets War | Głowy kozaków z Puppets War

Puppets War offers new set of resin 28mm 'heroic' bits labelled as 'Cossack Heads'. New product contains ten resin casts in five different designs, you can buy it for 7 EUR. Heads were designed and sculpted by AR.

Firma Puppets War rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych głów w skali 28 mm "heroic". Jest on opatrzony nazwą "Cossack Heads", zawiera dziesięć odlewów w pięciu wariantach, cena nowości to 7 EUR. Autorem projektów i rzeźb jest AR.

Thor shields from SMM | Tarcze Thora z SMM

Scibor Monsterous Miniatures company offers three new sets of resin 28mm 'heroic' scale shields - 'Thor shields #1', 'Thor shields #2' and 'Thor Small Shields'. All new sets are available for 5.89 EUR per set. Sets of larger shields contain six shields each, set of small shields contains 14 shields.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje trzy nowe zestawy żywicznych tarcz w skali 28 mm "heroic" - "Thor shields #1", "Thor shields #2" oraz "Thor Small Shields". Wszystkie te zestawy mają identyczną cenę, można je kupić za 23,40 PLN. Zestawy większych tarcz zawierają sześć odlewów, zestaw mniejszych tarcz składa się z 14 odlewów.