piątek, 28 lutego 2014

Another Polish Infantry miniatures from Oddział Ósmy (WIP) | Kolejne figurki polskiej piechoty z Oddziału Ósmego (WIP)

Oddział Ósmy's Facebook fanpage has been updated with a photo showing another three 15 mm scale miniatures of Polish infantry soldiers from 1939. Release date of these figures is yet unknown.
Another photo of new Oddział Ósmy's miniatures has been posted in one of the threads on the Polish Strategie forum. Photo shows 20 mm scale miniatures of German Panzer crew from Early War period.

Na fanpejdżu fejsbukowym firmy Oddział Ósmy opublikowane zostało zdjęcie pokazujące kolejne trzy figurki polskich żołnierzy piechoty z września 1939 r. w skali 15 mm. Data rozpoczęcia sprzedaży tych figurek nie jest jeszcze znana.
Z kolei w jednym z wątków na forum Strategie zaprezentowano także, oprócz powyższego zdjęcia, fotografię przygotowywanych czołgistów niemieckich z tego samego okresu w skali 20 mm.

SF Cyborg Brute from REM | Figurka "SF Cyborg Brute" produkcji REM

Ristul's Extraordinary Market company sells new 28 mm "heroic" scale miniature - "SF Cyborg Brute". You can buy it for 8.25 EUR in producer's webstore.

Firma Ristul's Extraordinary Market rozpoczęła sprzedaż nowej figurki żywicznej w skali 28 mm "heroic". "SF Cyborg Brute" kosztuje 34,25 PLN.

Polish crew for Fiat 508 model | Załoga do modelu Fiata 508

Scibor Monstrous Miniatures company has just released a new set of historical 1:72 miniatures labelled as "Polish crew and roof for Fiat 508" Set contains two miniatures of Polish cavalryman from 1939 and folding roof. You can buy this set for 4.20 EUR.

Firma Scibor Monstrous Miniatures rozpoczęła sprzedaż zestawu żywicznych figurek w skali 1:72 nazwanego "Załoga do modelu Fiata 508". W zestawie znajdują się dwie figurki polskich kawalerzystów z 1939 r. oraz składany dach. Cena nowości to 16.80 PLN.

Pleasure Knights torsos from Spellcrow | Korpusy Kosmicznych Rycerzy Wyuzdania ze Spellcrow

Spellcrow company has released a new set of resin 28 mm "heroic" scale parts labelled as "Pleasure Knights torsos". Set contains ten torsos in five different designs. You can buy this new release for 8 EUR. Parts were sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow wprowadziła do sprzedaży nowy zestaw żywicznych części w skali 28 mm "heroic" opatrzony nazwą "Korpusy Kosmicznych Rycerzy Wyuzdania". W zestawie znajduje się dziesięć żywicznych odlewów w pięciu różnych wariantach. Cena nowości to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźb jest Piotr Pirianowicz.

Last 24 hours of "Pulp City" campaign | Ostatnie 24 godziny kampanii "Pulp City"

Final hours of "Pulp City" Kickstarter campaign are upon us - but there are still some models to be unlocked. If the project will make it to 100 000 USD, four new Forgotten Supremes will be unlocked, and all backers will get a special free Grimm Bun-Bun miniature.
Update: first of the Forgotten, The Lady in Red, has been unlocked.

Nadeszły ostatnie godziny kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" - nadal jednak pozostały jeszcze do odblokowania modele. Jeśli projekt zbierze ponad 100 000 USD, odblokowane zostaną cztery modele Supremów frakcji Zapomnianych, a wszystkie osoby wspierające kampanię otrzymają darmową figurkę Grimma Bun-Bun.
Aktualizacja: pierwsza figurka z Zapomnianych, Pani w Czerwieni, została już odblokowana.

Wz. 34 armoured car painting guide | Poradnik malowania modelu samochodu pancernego wz. 34

Website of "September 1939" collection published by First to Fight has been updated with a guide showing how to paint upcoming model of wz. 34 Polish armoured car.

Na stronie kolekcji "Wrzesień 1939" wydawanej przez firmę First to Fight opublikowany został poradnik pokazujący, w jaki sposób pomalować model polskiego samochodu pancernego wz. 34, który wkrótce ukaże się w sprzedaży.

Orc Warrior bust from SMM 20% cheaper | Popiersie orka wojownika z SMM 20% taniej

Another promo sale at Scibor Monstrous Miniatures' webstore - there is a 20% discount awaiting for those, who will buy huge "Orc Warrior" bust during next seven days. The discounted price for this sculpt is 72 EUR.

Kolejna promocja w sklepie firmy Scibor Monstrous Miniatures - tym razem zniżka wynosi 20%, otrzymają ją przez siedem dni osoby kupujące duże popiersie "Orka wojownika". Cena tej rzeźby już z uwzględnieniem zniżki to 288 PLN.

Final hours of "Pulp City" Kickstarter campaign | Końcowe godziny kampanii kickstarterowej "Pulp City"

There are only 31 hours till the finish of "Pulp City" Kickstarter campaign. So far project has gathered close to 87 000 USD with tons of unlocked stretched goals and freebies for pledgers. If You are on the fence about this one - this is the time to make a decision.

Do końca kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" pozostało jedynie 31 godzin. Dotychczasowa zbiórka przyniosła deklaracje wpłat blisko 87 000 USD, co odblokowało liczne cele dodatkowe i kilkanaście darmowych dodatków dla wspierających. Jeśli ktoś nadal waha się co do wsparcia tego projektu, czas chyba podjąć decyzję.

Further photos of new Dwarf bust from SMM | Kolejne zdjęcia nowego popiersia z SMM

Scibor Monstrous Miniatures' website has been updated with further photos of upcoming bust of a Dwarf. You can see pictures here.

Na stronie firmy Scibor Monstrous Miniatures opublikowane zostały nowe zdjęcia powstającego popiersia krasnoluda. Można je obejrzeć tutaj.