poniedziałek, 17 lutego 2014

Pulp City is getting a little crowded | Pulp City się zaludnia

Yet another unlocked stretch goal in "Pulp City" Kickstarter campaign. With breaking of 80 000 USD of declared pledges level, new group of miniatures has been unlocked. Pack of Citizens will contains Mum, Dad, two kids and two family pets - your ordinary citizens running away from battling Supremes. Whole group will be available for the special Kickstarter price of 15 USD.

Osiągnięto kolejny cel dodatkowy kampanii kickstarterowej gry "Pulp City". Wraz z przekroczeniem poziomu 80 000 USD zadeklarowanych wpłat, odblokowana została nowa grupa figurek. Zestaw Mieszkańców miasta będzie zawierał Mamę, Tatę, dwójkę dzieci oraz psa i kota - rodzinę niewinnych mieszkańców miasta, uciekających z pola walki Superbohaterów. Cała grupa dostępna będzie w cenie 15 USD, obowiązującej dla uczestników zbiórki.

Kfz. 13 "Adler" from First to Fight inbox | Prosto z pudełka - Kfz. 13 "Adler" produkcji First to Fight

You can read my inbox of newest model from First to Fight's "September 1939" magazine, German light scout car Kfz. 13 "Adler", on my second blog, Miniwojna. Lots of photos too.
Update: You can read another inbox of this model on TANKmodels.pl's Facebook fanpage. Text is in Polish only but there are many photos too.

Na blogu Miniwojna zamieściłem inbox kolejnego modelu produkcji First to Fight, niemieckiego lekkiego samochodu rozpoznawczego Kfz. 13 "Adler, który dołączony jest do szóstego numeru pisma "Wrzesień 1939".
Aktualizacja: inny inbox tego samego modelu został opublikowany na fanpejdżu strony sklepu TANKmodels.pl.

Dragonfly Mk II from Puppets War (WIP) | Druga wersja transportowca Dragonfly z Puppets War (WIP)

Puppets War company has published on its Facebook fanpage a 3D render showing upcoming Dragonfly Mk II model. According to the caption, master model is currently being printed.

Firma Puppets War opublikowała na swoim fanpejdżu fejsbukowym render 3D pokazujący model transportowca Dragonfly Mk II. Zgodnie z podpisem, model jest obecnie drukowany.