piątek, 3 lipca 2015

Another dwarf bust from Werewoolf Miniatures | Kolejne popiersie krasnoluda z Werewoolf Miniatures

Werewoolf Miniatures has shown one more upcoming dwarf bust - this time for Sons of Adramelech: Targan Szamszi-Adramelech Bust. Photo shows bust designed and sculpted by Marcin Szymański and sample is painted by Piotr Karpiński.

Firma Werewoolf Miniatures pokazała kolejne popiersie krasnoluda - tym razem Syna Adramelecha, Targana Szamszi-Adramelecha. Na zdjęciu widać rzeźbę autorstwa Marcina Szymańskiego, wzór pomalował Piotr Karpiński.
Updated version of 'Heroes of the Solar System' | Nowa wersja podręcznika "Heroes of the Solar System"

Prodos Games has updated its free expansion 'Heroes of the Solar System' for 'Warzone Resurrection' game to version 1.6. You can download new version here.

Firma Prodos Games zaktualizowała swój darmowy dodatek "Heroes of the Solar System" do gry "Warzone Resurrection" do wersji 1.6. Dodatek można pobrać stąd.

Small shields for Salamanders/Dragons Knights from Spellcrow | Małe tarcze dla Rycerzy Salamandry/Smoka ze Spellcrow

Spellcrow company has released a set of resin 28mm scale parts for converting miniatures labelled as 'Small Shields for Salamanders/Dragons Knights in heavy armour'. Set contains ten shields in five different designs, you can buy it for 5.80 EUR. Shields were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż zestawu żywicznych tarcz w skali 28 mm, przeznaczonych do konwertowania figurek. Nazwa zestawu to "Małe naramienne tarcze dla Rycerzy Salamandry/Smoka w ciężkich pancerzach". Zestaw liczy dziesięć tarcz w pięciu różnych wzorach. Cena nowości to 21 PLN. Autorem projektu i rzeźb tarcz jest Piotr Pirianowicz.


Special offers from Kromlech | Specjalne oferty z firmy Kromlech

Kromlech company runs two special offers now, First is 25% off 'Armoured  Orc Bodies' set (8.99 EUR now, regular price is 11.99 EUR), which was voted for being "best" company's bits set. This offer is valid only today. Second promo will last longer - today and tomorrow. To celebrate American Independence Day, all orders of value of at least 50 EUR placed during these two days will receive special promotional gobbo model visible below.

Firma Kromlech oferuje obecnie dwa rodzaje promocji. Pierwsza to zniżka w wysokości 25% na zakup zestawu "Armoured Orc Bodies" (35,97 PLN w promocji, cena normalna to 47,96 PLN), który w niedawnym głosowaniu klientów firmy został wybrany najlepszym produktem w kategorii "bits". Obniżona cena obowiązuje do końca dzisiejszego dnia. Druga promocja związana jest z jutrzejszym amerykańskim Dniem Niepodległości - do wszystkich zamówień o wartości co najmniej 50 EUR dołączona zostanie darmowa figurka promocyjnego gobosa - tego, którego widać na zdjęciu poniżej.