piątek, 16 listopada 2012

Sowi konkurs i karta | Owl competiton and card

Na profilu fejsbukowym firmy Spellcrow pojawiła się wiadomość, w której pokazana została karta do modelu Sowy (do gry "Umbra Turris"). Producent modelu ogłosił konkurs na treść krótkiego tekstu fluffowego, jaki ma znaleźć się na karcie. Zwycięzca otrzyma także model sowy.

Spellcrow Facebook profile has been updated with information showing card of an owl for "Umbra Turris" game. Producer announced sort of competiton too - write short fluff text for Owl card - winning text will be put on the card and winner will receive an Owl model too.

Kolejne wiadomości z QR Miniatures | Some additional news from QR Miniatures

Paweł Kur, właściciel firmy QR Miniatures, wypowiedział się w na forum Strategie na temat zbliżających się nowości: "Na początku grudnia powinni być wikingowie (zależy od odlewni). Co do wojny XIII-letniej, to na razie dostępni są konni kusznicy. W niedzielę skończę konnych pachołków (pocztowych). Wozy bojowe czekają na odlanie."

Paweł Kur, owner of the QR Miniatures company, posted some information on Strategie forum about upcoming releases: "Vikings should be ready at the beginning of the December (it really is up to the foundry now). Speaking about 13-years war, horse archers are available now. I will finish sculpts of horse servants on Sunday. War wagons are ready and waiting to be cast."

Podstawki "Arcane" | "Arcane" bases

W ofercie sklepu MAS pojawiły się pierwsze sceniczne podstawki żywiczne z nowej linii "Arcane". Obecnie dostępne jest sześć pierwszych zestawów: pierwszy, liczący pięć podstawek o boku 20 mm, drugi składający się z pięciu podstawek o boku 25 mm, trzeci, w skład którego wchodzą dwie podstawki o boku 40 mm, czwarty, zawierający jedną podstawkę o boku 50 mm, piąty - liczący cztery podstawki kawaleryjskie 25 x 50 mm oraz szósty zawierający jedną podstawkę przeznaczoną dla rydwanów o wymiarach 50 x 100 mm. Ceny zestawów od 1 do 4 to 17,71 PLN, natomiast zestawy 5 i 6 kosztują 26,57 PLN. Autorem rzeźb tych podstawek jest Jan Horydowiec.

Micro Art Studio's webstore offers first sets of scenic, resin bases from the new "Arcane" line. There are six sets available now. First set contains five square 20 mm bases, second set contains five square 25 mm bases, third set contains two 40 mm square bases, fourth set consists of one square 50 mm base. Set number five contains four cavalry 25 x 50 mm bases and set number six contains one chariot 50 x 100 mm base. Prices of the set no 1 to 4 is 4.92 EUR, sets 5-6 are priced at 7.38 EUR each.

Psy sir Zachary'ego | Sir Zachary's dogs

Micro Art Studio oferuje modele dwóch psów, dostępne wcześniej wyłącznie w zestawie z figurką sir Zachary'ego Fiercebattena III, jako modele dostępne oddzielnie (pies 1, pies 2). Cena piesków, wyrzeźbionych przez Rafała Cybana, jest identyczna, wynosi 19,94 PLN za jednego.

Micro Art Studio offers models of two dogs, available as a part of sir Zachary Fiercebatten III set, separately now (dog 1, dog 2). Price of both models, sculpted by Rafał Cyban, is identical - 5,54 EUR.

Twoja osobista wiverna | Your personal wyvern

Firma Titan-Forge zorganizowała miłą niespodziankę dla swoich fanów. Przy okazji prezentacji zmienionego szkicu koncepcyjnego ożywieńczej wiverny na profilu fejsbukowym firmy, okazało się, że każdy, kto "polubi" nowy szkic i skomentuje go, weźmie udział w losowaniu gotowego modelu. Co więcej - na nagrobku, na którym opiera się monstrum, znajdzie się wyryty napis o treści ustalonej z firmą.

Titan-Forge organised nice suprise for its fans. New, changed concept art of undead wyvern is being presented on the company's Facebook profile now. Everyone "liking" and commenting on this art, will take a part in a random drawing of one finished wyvern model. Additionally, there will be a special engraving of winner's choosing on a large tombstone, which the monster is clutching in its claws.