piątek, 30 stycznia 2015

Constructs for 'Afterglow' game | Konstrukty do gry "Afterglow"

White Tree company, publisher of upcoming skirmish 'Afterglow' game, has shown first photo of new starter set for Constructs faction. You can see photo on game's Facebook profile.

Firma White Tree, wydawca opracowywanej właśnie gry skirmishowej "Afterglow", zamieściła na profilu fejsbukowym gry pierwsze zdjęcie zestawu startowego jednej z frakcji, Konstruktów.

Renders of Prisoners Camp from Black Grom Studio | Rendery obozu jenieckiego z Black Grom Studio

Black Grom Studio company has published few 3D renders of its Prison Camp set in 28mm scale, which is currently being developed. Check it here.

Firma Black Grom Studio opublikowała kilka renderów 3D Obozu Jenieckiego w skali 28 mm, nad którym obecnie pracuje. Można je zobaczyć tutaj.

Dwarves Rangers set from Scibor | Zestaw krasnoludzkich rangerów od Ścibora

Scibor Monsterous Miniatures webstore offers new set of resin, 28mm 'heroic' scale miniatures - 'Dwarves Rangers Set'. This new set consists of four miniatures supplied with resin, scenic, square 20mm bases. Price of this new release is 25.18 EUR.

Sklep sieciowy firmy Scibor Monsterous Miniatures rozpoczął sprzedaż nowego zestawu figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Dwarves Rangers Set". Zestaw zawiera cztery figurki oraz żywiczne podstawki sceniczne o boku 20 mm. Cena tej nowości to 100,70 PLN.

MaxMini shows its upcoming cloaks | MaxMini pokazuje nowe opończe

MaxMini company has shown 3D renders of its upcoming cloaks. New sculpts will be available in 28mm scale soon.

Firma MaxMini pokazała rendery 3D opracowywanych obecnie opończy. Nowe rzeźby będą dostępne w skali 28 mm.

Spellcrow previews next Elf Archer miniature | Spellcrow pokazuje kolejnego elfiego łucznika

Spellcrow company has published a photo of its next Elf Archer miniature in 28mm 'heroic' scale. Check it here.

Firma Spellcrow pokazała zdjęcie swojej kolejnej figurki elfiego łucznika w skali 28 mm "heroic". Można je zobaczyć tutaj.

New unlocks for Titan-Forge's KS campaign | Nowe cele dodatkowe odblokowane w kampanii KS Titan-Forge

Titan-Forge's KS campaing is going great, with more then 16 000 USD pledged so far. There is one new unlocked stretch goal - X-Terra Engineer with Thor Cannon. Check this new miniature here.
Producer has also added three new bundles for all players who want to place bigger orders.
Additionally, you can also see 360 degrees views of two big Daemon Lords - Lord of Fury and Lord of Decay.

Kampania kickstarterowa firmy Titan-Forge nadal radzi sobie bardzo dobrze, zadeklarowano wpłaty na łączną kwotę przekraczającą już 16 000 USD. Odkryto i odblokowano jeden z celów dodatkowych - Inżyniera sił X-Terra obsługującego działo Thor. Figurkę można obejrzeć tutaj.
Producent dodał też trzy duże zestawy sił X-Terra dla osób, które chciałyby złożyć większe zamówienie. Dodatkowo, dostępne są animacje, pokazujące gotowych Demonicznych Lordów w pełnym obrocie - Pana Gniewu i Pana Rozkładu.

More photos of upcoming Bridge from Mini Monsters | Więcej zdjęć Mostu przygotowywanego przez Mini Monsters

Mini Monsters company has shown further photos of its upcoming resin model of stone bridge in 28mm scale. Bridge will be built from modules, which may be combined in various layouts. Central module of the bridge may be added few times, to lengthen the bridge. Check photos here.

Firma Mini Monsters pokazała kolejne zdjęcia przygotowywanego modelu kamiennego mostu w skali 28 mm. Most wykonany będzie z modułów, które będzie można łączyć w celu uzyskania różnych wariantów i długości. Fotografie można obejrzeć tutaj.

Damaged Large Factory from Terrains4Games | Zniszczona duża fabryka z Tereny do Gier

Terrains4Games offers new laser-cut 28mm scale model of industrial building, labelled as 'Damaged Large Factory 3rd gen.'. Model depicts typical industrial architecture from the first half of 20 century. Part of the factory is damaged. You can buy it for 90 USD.

Firma Tereny do Gier oferuje nowy, laserowo cięty model budynku przemysłowego o nazwie "Zniszczona duża fabryka 3gen" w skali 28 mm. Model przedstawia typowy, duży budynek przemysłowy z pierwszej połowy XX wieku. Część ścian i dachu budynku jest zniszczona. Cena zestawu to 240 PLN.

Space Elves heads released by Spellcrow | Spellcrow wydał zestaw głów Kosmicznych Elfów

Spellcrow company has released a set of 28mm 'heroic' scale resin parts labelled as 'Space Elves heads'. Set contains ten casts in five different designs, you can buy it for 8 EUR.
Heads were designed and sculpted by Piotr Pirianowicz.

Firma Spellcrow rozpoczęła sprzedaż nowego zestawu żywicznych części do figurek w skali 28 mm "heroic" - nosi on nazwę "Space Elves heads". W zestawie znajduje się dziesięć odlewów głów w pięciu różnych wariantach. Cena to 29 PLN. Autorem projektu i rzeźby jest Piotr Pirianowicz.

Ogre Gunners set from Scibor Miniatures | Zestaw ogrów strzelców ze Scibor Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company offers new set of resin 28mm 'heroic' scale figures labelled as 'Ogres Gunners Set'. Set consists of three miniatures supplied with resin, scenic, square 40 mm bases. You can buy this new product for 46.11 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures oferuje nowy zestaw figurek żywicznych w skali 28 mm "heroic" - "Ogres Gunners Set". Liczy on trzy figurki dostarczane wraz z żywicznymi podstawkami scenicznymi o boku 40 mm. Cena zestawu to 184,10 PLN.

Review of Spellcrow Plague Shoulder Pads | Recenzja Naramienników Legionu Zarazy ze Spellcrow

Power Armoured Metal blog has been updated with a review of Plague Legion Shoulder Pads set released by Spellcrow.

Na blogu Power Armoured Metal ukazała się recenzja Naramienników Legionu Zarazy produkcji firmy Spellcrow.