wtorek, 28 października 2014

October releases from Oddział Ósmy | Październikowe nowości z Oddziału Ósmego

Oddział Ósmy has published photos of its October releases. Company will release following sets of 3 mm scale historical miniatures: "TMM Bridge" (7+7 miniatures); "BTR-4" (15 miniatures); "Mirage III C" (8 miniatures); "Type 80 MBT" (15 models); "ZTZ-96 MBT (15 models); "Mk IV 'Male'" (15 models); "Napoleonic Horse Teams" (15 miniatures); "Napoleonic Horse Teams II" (15 miniatures).
3 mm scale sci-fi is represented by "Patrol Drone" set containing 15 models again.
The last of the new releases is a set of 15 mm scale "Volunteers"
depicting modern Ukrainian volunteers participating in fights against Russian and separatist forces in eastern Ukraine (6 miniatures).

Firma Oddział Ósmy opublikowała listę i zdjęcia swoich październikowych nowości. W skali 3 mm ukażą się następujące modele historyczne:  "TMM Bridge" (7+7 miniaturek); "BTR-4" (15 miniaturek); "Mirage III C" (8 miniaturek); "Type 80 MBT" (15 modeli); "ZTZ-96 MBT (15 modeli); "Mk IV 'Male'" (15 modeli); "Napoleońskie zaprzęgi konne" (15 miniaturek); "Napoleońskie zaprzęgi konne II" (15 miniaturek).
W tej samej skali ukaże się jeden zestaw sci-fi - "Drony patrolowe" - zawierający 15 odlewów.
Ostatnia nowość to zestaw sześciu figurek współczesnych żołnierzy w skali 15 mm, noszący nazwę "Ochotnicy". Przedstawia on ukraińskich ochotników, biorących udział w walkach przeciwko wojskom rosyjskim i separatystom na wschodniej Ukrainie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz