sobota, 15 lutego 2014

Review of Chaos heads and backpacks from EvilCraft | Recenzja zestawów głów i plecaków Chaosu produkcji EvilCraft

Matthew Davies from Power Armoured Metal has published a second part of his review of EvilCraft's models. You can read here about Chaos heads and backpacks today.

Matthew Davies prowadzący blog Power Armoured Metal opublikował drugą część swojej recenzji produktów firmy EvilCraft. Tu można przeczytać więcej na temat głów i plecaków Chaosu.

3D renders for Tiger Dragons | Rendery 3D Tygrysich Smoków Mishimy

You can see many 3D renders of Mishima's Tiger Dragons soldiers on the Irek3D blog, where they are being shown by Irek Zieliński, 3D sculptor working for Prodos Games on miniatures for
Warzone Resurrection" game.

Irek Zieliński, cyfrowy rzeźbiarz pracujący obecnie dla Prodos Games nad figurkami do gry "Warzone Resurrection", zamieścił na swoim blogu Irek3D kilkanaście renderów 3D, pokazujących opracowywane figurki żołnierzy Tygrysich Smoków megakorporacji Mishima.

Review of Polish TKS tankette crew from SMM | Recenzja zestawu "Załoga tankietki TKS" z SMM

Fat Lazy Painter blog has been updated with a review of "Polish TKS tankette crew" set produced in 1:72 scale by Scibor Monstrous Miniatures. You can read review here.

Na blogu Fat Lazy Painter ukazała się recenzja zestawu żywicznego w skali 1:72 "Załoga tankietki TKS" produkcji firmy Scibor Monstrous Miniatures. Z treścią recenzji można zapoznać się tutaj.

Attack of the Jade Oni and Rosie | Atak Jadeitowego Oniego i Rosie

Another unlock of the "Pulp City" Kickstarter campaign brings in the game Jade Oni, new miniature for the Jade Cult faction. New hero is a 2 level brawler.
In the previous update one can watch how the sculpting of Rosie "Baby" Rude, miniature unlocked after reaching 31 000 USD goes.
So far "Pulp City" crowdfunding campaign has gathered more then 72 000 USD.

Wraz z przekroczeniem pułapu 70 000 USD zebranych w trakcie kampanii kickstarterowej gry "Pulp City", odblokowana została kolejna figurka - Jadeitowego Oniego. Nowy bohater należy do frakcji Jadeitowego Kultu, jest brawlerem 2 poziomu.
W poprzedniej aktualizacji strony kampanii wydawca pokazał zdjęcia, obrazujące postęp prac nad figurką Rosie "Baby" Rude, odblokowanej wraz z osiągnięciem pułapu wpłat 31 000 USD.

Ogólny poziom zadeklarowanych wpłat w kampanii gry przekroczył w tej chwili 72 tysiące dolarów.

Beware of Green Baron! | Uwaga na Zielonego Barona!

Puppets War company issues a warning - all flyers beware of Green Baron. He was sighted last time sitting in the cockpit of his trusty (but rusty) old triplane, grinning maniacally. But fear not - just buy his services:)
"Green Baron" is the latest release from Puppets War. This is a large kit allowing to build one plane, with four choices of weapons (machine gun, missile launcher, saw and a bomb) and two extra heads for the pilot. Model is casted in resin in 28 mm "heroic" scale, you can buy it for 19.66 EUR.
Producer has also released a pack of three such planes, which is labelled as "Green Baron Squadron". This kit allows to build three planes, you can buy it for 51.33 EUR.

Firma Puppets War ostrzega - wszyscy lotnicy, uważajcie na Zielonego Barona. Ostatnio widziano go w kokpicie jest starego, wysłużonego i zardzewiałego orkoplanu, szczerzącego szaleńczo kły. Ale nie ma się czego bać - wystarczy kupić sobie jego usługi:)
"Zielony Baron" to najnowszy model żywiczny w skali 28 mm "heroic", wyprodukowany przez firmę Puppets War. To duży, wieloczęściowy zestaw pozwalający wybudować model orkowego samolotu, zawiera cztery warianty uzbrojenia (karabin maszynowy, wyrzutnię pocisków, piłę oraz bombę) i dwie dodatkowe głowy pilotów. Cena zestawu wynosi 19,66 EUR.

Model sprzedawany jest również w zestawie nazwanym "Dywizjon Zielonego Barona", w jego skład wchodzą trzy samoloty, a jego cena to 51,33 EUR.

Celtic SF Torin Mech Suit on sale | Tańszy model "Celtic SF Torin Mech Suit"

Scibor Monstrous Miniatures company offers "Celtic SF Torin Mech Suit" kit with a 30% discount for a limited time. You can buy this set for 32.28 EUR for two more days.

Firma Scibor Monstrous Miniatures oferuje model "Celtic SF Torin Mech Suit" w cenie mniejszej od normalnej o 30%. Zestaw, kosztujący w promocji 128,87 PLN, dostępny jest w tej cenie przez jeszcze dwa dni.

Two new drunken Dwarfs from Smok's sculpture | Dwa kolejne krasnoludy-pijaki ze Smok's sculpture

Smok's sculpture company has published photos of two next miniatures from its line of 15 mm scale Drunken Dwarfs. You can see photo of a first of new models here, second figure is visible here.

Firma Smok's sculpture opublikowała zdjęcia kolejnych dwóch krasnoludów w skali 15 mm, figurki wchodzą w skład serii "Krasnoludów-pijaków". Zdjęcie pierwszego z nowych modeli można obejrzeć tutaj, natomiast tu dostępna jest fotografia drugiej figurki.