czwartek, 2 października 2014

Troopers Sniper team from Puppets War | Zespół snajperski z Puppets War

Puppets War offers new set of resin 28 mm "heroic" scale miniatures from its "Troopers" range. New release is named "Troopers Sniper Team", set contains two miniatures, which were designed by AR and sculpted by Maciej Powarunas and AR. Producer declares that for each five such teams ordered, you can choose any head sets from the category Troopers Heads in company's webstore, instead of heads supplied with the original set.
Price of this set is 9 EUR.

Firma Puppets War oferuje nowy zestaw żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic" ze swojej serii "Troopers". Nowy produkt to "Troopers Sniper Team", w zestawie znajdują się dwie figurki. Autorem ich projektu jest AR, wyrzeźbili je Maciej Powarunas oraz AR. Producent deklaruje, że do każdych pięciu zamówionych takich zestawów, można dobrać dowolne zestawy głów z kategorii "Troopers Heads", dostępne w jego sklepie sieciowym. Będą one dostarczone zamiast odlewów głów dodawanych standardowo do tego zestawu.
Cena nowości to 9 EUR.

"The Green Alliance" update | Aktualizacja kampanii "Zielony Sojusz"

Another day, another "The Green Alliance" campaign update. MaxMini shows another concept sketch for second greenskinned hero - gen. Smackton. This miniature will be second freebie, available for campaign supporters of level "leader" and above. Manufacturer shares with us really imporant informations about contents of unlocked units. Check this update here.

Kolejny dzień, kolejna aktualizacja strony kampanii "Zielonego Sojuszu". MaxMini tym razem pokazuje szkic koncepcyjny drugiego zielonoskórego bohatera - gen. Smacktona. Jego figurka będzie drugą darmową miniaturką, dostępna dla osób wspierających kampanię na poziomie "leader" i wyższym. Producetn podał w aktualizacji również dość istotną informację, dotyczącą zawartości zestawów odblokowanych jednostek. Z pełną treścią informacji można zapoznać się tutaj.

Kromlech's new releases | Nowości z Kromlecha

Kromlech offers two new sets of resin 28 mm "heroic" scale miniatures. First new release is labelled as "Running Orc Bodies". Set contains five resin casts ideal for making assaulting troops. Price of this set is 11.99 EUR.
Second of the new releases is a miniature of "Skargut Ironfist"  - 28 mm "heroic" scale figure of orc commander with bionic arm. This miniature is supplied with plain plastic round 25 mm base. You can buy it for 8.99 EUR.
Kromlech runs competition of sorts now - juz like this post on Facebook and be a fan of Kromlech's fanpage to have a chance of winning set of new models with arms and heads selected by manufacturer. Winner will be randomly selected tomorrow at 12:00 CET.

Kromlech oferuje dwa nowe zestawy żywicznych figurek w skali 28 mm "heroic". Pierwsza z nowości nosi nazwę "Running Orc Bodies". W zestawie znajduje się pięć żywicznych odlewów, idealnych do wykonania figurek żołnierzy-szturmowców. Cena zestawu to 48 PLN.
Druga nowość to figurka orkowego dowódcy. "Skargut Ironfist" to przywódca szturmowców, jedna z jego rąk zastąpiona jest bioniczną protezą. Figurka dostarczana jest z okrągłą, czystą podstawką plastikową o średnicy 25 mm. Cena miniaturki to 36 PLN.
Producent ogłosił również szybki konkurs. Wszyscy, którzy polubią ten post i lubią profil Kromlecha na fejsbuku, mają szansę wygrać oba nowe zestawy, do których dołączone będą zestawy rąk i głów wybrane przez producenta. Zwycięzca podany zostanie jutro o godzinie 14 naszego czasu.

Preview of Negotiator Horatio | Zapowiedź Negocjatora Horacego

Hi-Tech Miniatures has previewed its next 28 mm "heroic" scale figure - Negotiator Horatio. New miniature should be available tomorrow at manufacturer's webstore.

Firma Hi-Tech Miniatures opublikowała zdjęcie swojej kolejnej figurki w skali 28 mm "heroic". Negocjator Horacy powinien trafić do sprzedaży w sklepie sieciowym producenta już jutro.

Official "Wolsung SSG" forum | Oficjalne forum gry "Wolsung SSG"

Micro Art Studio, publisher of "Wolsung SSG" game, has announced that official, dedicated game's forum is up and running. Accounts made on old forum should still work. You will find new forum here.

Firma Micro Art Studio, wydawca gry "Wolsung SSG", poinformowała, że uruchomione zostało jej nowe, oficjalne, dedykowane specjalnie dla niej forum. Działają na nim konta utworzone na wcześniejszym forum. Nowe można znaleźć tutaj.

New concepts for sci-fi corridors from ZEN Terrain | Nowe szkice korytarzy sci-fi z ZEN Terrain

ZEN Terrain company has shown two new concept drawings of upcoming sci-fi corridors modules. You can see pictures on manufacturer's Facebook profile.

Firma ZEN Terrain pokazała na swoim profilu fejsbukowym dwa nowe szkice koncepcyjne przygotowywanych modularnych korytarzy sci-fi. Ilustracje można obejrzeć tutaj.

Lots of "Pulp City" resin | Mnóstwo żywicy dla "Pulp City"

"Pulp City" game's Kickstarter website has been updated again - as every Thursday. This time the team behind the game shows us mountains of resin. Photos which were taken at MaxMini's facility, where most of the miniatures are casted, show rows after rows of finished casts. See it here.

Strona kampanii kickstarterowej gry "Pulp City" została ponownie uaktualniona - jak co czwartek. Tym razem zespół twórców pokazał nam góry żywicy. Zdjęcia, wykonane w odlewni MaxMini, firmy która produkuje miniaturki na zlecenie wydawcy "Pulp City", pokazują szeregi odlewów. Zobaczcie sami.

Construct miniature for "Afterglow" game (WIP) | Figurka Konstrukta z gry "Afterglow" (WIP)

Smok's Sculpture and White Tree companies released a photo of upcoming miniature from Constructs faction for "Afterglow" game. You can see picture here. "Afterglow" is a postapocalyptic skirmish game which will be released by White Tree company. Publisher currently runs a crowdfunding campaign on Polish Wspieram.to platform. So far 47% of the goal has been pledged and there are still 30 days till the end of the campaign.

Firmy Smok's Sculpture i White Tree opublikowały zdjęcie pokazujące opracowywaną w tej chwili miniaturkę z frakcji Konstruktów z gry "Afterglow". Zdjęcie można obejrzeć tutaj. "Afterglow" to posapokaloptyczny skirmish, przygotowywany do wydania przez firmę White Tree. Wydawca prowadzi obecnie kampanię crowdfundingową na polskiej platformie Wspieram.to. Do końca zbiórki pozostało jeszcze 30 dni, dotychczas udało się zebrać 47% potrzebnej kwoty.

One more ogre from Scibor Monsterous Miniatures | Jeszcze jeden ogr ze Scibor Monsterous Miniatures

Scibor Monsterous Miniatures company seems to really like ogres nowadays. One more resin, 28 mm "heroic" scale miniature of such creature has been released - "Ogre Hunter". New miniature is supplied with resin, scenic 40 mm square base in a blister, you can buy it for 20.98 EUR.

Firma Scibor Monsterous Miniatures wydaje się ostatnio naprawdę lubić ogry wszelkiego rodzaju. Ukazała się właśnie kolejna żywiczna figurka w skali 28 mm "heroic", przedstawiająca taką istotę - "Ogre Hunter". Nowa miniaturka dostarczana jest w blisterze wraz z żywiczną, sceniczną podstawką o boku 40 mm. Jej cena wynosi 83,80 PLN.